Een gezonde geest in/en een gezond lichaam op de werkvloer

Steeds meer bedrijven schenken aandacht aan 'well-being' op het werk. Zich beter voelen op de werkvloer is een win-win, voor de onderneming én voor de werknemer. "Bedrijven die niet inzetten op zelfzorg krijgen te maken met verminderde prestaties en een hoger absenteïsme", zegt gezondheidscoach Muriel Schoeters. Een gesprek over het belang van 'corporate vitality'.

Muriel Schoeters werkt in het Psychiatrisch Expertisecentrum aan de Oostkust, waar ze teamverantwoordelijke is van Beschut Wonen en activiteitencentrum Kajuit. "Ik geef er onder andere psychosociale begeleiding aan mensen die kampen met psychische problemen. De inzichten die ik tijdens mijn vorming en op de werkvloer verkreeg, hebben mij destijds aangezet om uit te kijken naar een opleiding die aanleunde bij mijn interesses in coachingprocessen, en lichamelijk en geestelijk welzijn", zegt Muriel. Zo kwam ze terecht bij de driejarige opleiding gezondheidscoaching, die ze in 2009 met grootste onderscheiding afwerkte. Sindsdien is Muriel gezondheidscoach in bijberoep.

Gezondheidscoach, quoi?

"Een eerste belangrijke aspect in deze term is het woord 'coach'. De manier van aanpak verschilt in vergelijking met mensen die vanuit de expertise werken. Bij een gezondheidscoach is de expertise aanwezig, maar we gaan die nooit vanuit een expertrol aanbieden. We leggen op maat van de cliënt een traject af, waarbij het belangrijk is dat die persoon zelf aan de slag gaat. Een coach is een begeleider, die ondersteunt en motiveert", zegt Muriel.

Het twee aspect, 'gezondheid', wijst op diverse domeinen die vaak verbonden zijn met elkaar. "Het eerste waar men aan denkt is gezonde voeding, maar ook bewegen, omgaan met pijn, stress of burn-out, stoppen met roken, of alcoholgebruik kunnen een belangrijke rol spelen.

We kijken telkens naar het volledige facet van de mens, waarbij verschillende factoren vaak gelinkt kunnen worden. Soms is de grens tussen coaching en therapie dun. Bij psychische aandoeningen verwijzen we de cliënt door".

Gezondheid, in de ruimste zin van het woord, krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht binnen bedrijven. Een evolutie die Muriel toejuicht. "Mensen zijn zich bewust geworden van de problematiek. Niets te vroeg, want er zijn heel wat alarmsignalen. Cijfers over voeding bijvoorbeeld tonen een hoge BMI-score aan.

Veel bedrijven beseffen dan ook dat maatregelen noodzakelijk zijn. We moeten allemaal langer werken, dus moeten we dat mogelijk en leefbaar maken. Een gezondheidscoach kan hier een grote rol spelen.

Well-being op de werkvloer is enorm belangrijk, en zorgt voor een win-win. Voor de werkgever, én voor de werknemer. Bedrijven die niet inzetten op zelfzorg krijgen te maken met verminderde prestaties en een hoger absenteïsme", zegt Muriel. Onderzoek toont aan dat gezonde en dynamische medewerkers de productiviteit van een organisatie verhogen. 'Corporate vitality' wordt dit fenomeen genoemd.

Bedrijven doen daarom steeds meer beroep op een gezondheidscoach.

"De aanvragen zijn inderdaad sterk gestegen", bevestigt Muriel. In het najaar start ze in samenwerking met SBM een uitgebreide gezondheidsscreening van minstens 150 chauffeurs en 30 bedienden van transportfirma Snel Logistics Deinze. "We zullen na coachinggesprekken een actieplan opstellen op maat van dit bedrijf", zegt Muriel Schoeters. Een methode die ook bij andere bedrijven toegepast wordt. "We starten meestal met deze coachinggesprekken, en gaan vanuit deze bevraging dan aan de slag met een kleine groep mensen. Telkens wordt een traject uitgewerkt op maat. Voorstellen kunnen zijn: een gezonde restaurantkaart invoeren, vergaderzalen waarbij je moet rechtstaan, wandelen tijdens de middagpauze, Start to Run opstarten, enzovoort.

Muriel Schoeters merkt dat veel bedrijven preventief gaan werken. "Wat een goede zaak is", zegt ze. "Men gaat zich niet enkel meer prestatiegericht oriënteren. Bedrijven stellen zich flexibeler op, stellen gezond eten in het restaurant of fruit ter beschikking, of bieden sportmogelijkheden aan. Samen met de bedrijfsleiders bekijken we telkens wat de specifieke noden zijn. We analyseren het bedrijf en zoeken eventuele pijnpunten die tot een voorstel kunnen leiden. Telkens met dezelfde achterliggende gedachte: in een gezond lichaam kan je langer en beter werken, psychisch en medisch". Het is belangrijk dat het bedrijf achter de term 'corporate vitality' staat. Als een visbokaal troebel is, is het moeilijk voor de vissen om zich voort te bewegen.