Boosting Human Capital in de 21st Century (BHC21)

Interreg 2 seas 

2019-2023

Het project Boosting Human Capital in the 21st century (BHC21) onderzoekt hoe innovatieve leermiddelen (serious gaming, virtual en augmented reality, video-instructie,…) kunnen helpen om laaggeschoolden op te leiden. De focus ligt hierbij op technische opleidingen voor de maakindustrie. Voor dit Interreg 2 Zeeën-project werken partners uit West-Vlaanderen, Hauts-De-France en Kent County samen. Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen coördineert het project.

Context

Het 2 Zeeën-gebied kent vrij lage werkloosheidscijfers. Vooral laaggeschoolden hebben het steeds moeilijker om duurzaam werk te vinden. Niet alleen ontbreekt het hen aan de nodige technische kennis en vaardigheden, vaak hebben ze niet de juiste leermotivatie, sociale vaardigheden … om werk te vinden en te behouden. Voor heel wat opleidingscentra en bedrijven is het dan ook een uitdaging om deze doelgroep de nodige kennis en competenties aan te leren.

Doelstelling

BHC21 wil in cocreatie met deze laaggeschoolden en bedrijven inspelen op deze uitdagingen. De partners zullen experimenteren met nieuwe manieren om laaggeschoolden te rekruteren en motiveren voor een opleiding/job in de industrie. Het project gaat ook na hoe innovatieve leermiddelen het best kunnen worden geïntegreerd in de technische opleidingen om deze zo toegankelijker te maken.

Waar in Vlaanderen de nadruk ligt op opleidingen in de voedingsindustrie, richten de partners uit Frankrijk (regio Hauts-de-France) en Groot Brittannië (Kent County) zich op de sector van metaal en machinebouw.

Output

Het resultaat van het project is een generiek trainingsmodel dat de nieuw ontwikkelde motivatietechnieken en innovatieve leermiddelen integreert. Dit model wordt door de partners getest en gevalideerd in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van een beslissingsboom zullen bedrijven en opleidingscentra innovatieve leermiddelen op maat kunnen selecteren en integreren in hun eigen opleiding.

Naar aanloop hiervan zullen de partners eerst een roadshow organiseren doorheen Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en Groot Brittannië. In oktober en november 2019 kunnen geïnteresseerde gebruikers dan kennis maken met bestaande good practices over het gebruik van innovatieve leermiddelen.

Het project wil ook een nieuw competentieprofiel en ‘train the trainer’- programma ontwikkelen voor de instructeurs/mentoren die aan de slag zullen gaan met het generieke trainingsmodel.

Contact

Benedikte Tryhou

Projectmedewerker SBM voor het project BHC21

Projectpartners

Logo banner

Geassocieerde partners

Geassocieerde partners

Met de steun van

Met de steun van

Projectbureau Interreg BHC21