Projectbureau

Het projectbureau maakt deel uit van de
algemene werking van de Syntra West Groep.

Het projectbureau, dé plek bij uitstek voor innovatiewensen en -kansen. 4 sleutelthema’s bepalen de agenda van ons gedreven en ervaren projectteam. Voortdurend werken wij aan interne en externe projecten omtrent Talent, Levenslang Leren, Innovatie en Ondernemerschap. Europese subsidies helpen ons daarbij. Samen met onze partners in binnen- en buitenland ontwikkelen we oplossingen (nieuwe concepten, inhouden en methodieken) voor concrete vragen van de eigen en gelijkaardige organisaties.


Heeft u een innovatief idee rond sociale of technologische innovatie?
Contacteer ons! Samen maken we er een succesvol project van!

Projecten met een focus op ondernemerschaps(zin) in binnen- en buitenland.

Start & Go

Start & Go

West-Vlaanderen wordt traditioneel gekenmerkt door een sterk ondernemerschap. Het heeft onze regio economisch op de kaart gezet. Veelal familiaal gegroeide kmo’s vormen nog steeds het hart van de West-Vlaamse economie, een hart dat tot ver buiten onze grenzen klopt. Om dit in de toekomst te blijven verzekeren, werd 'Start & Go' opgezet. Doelstelling is om het ondernemerschap in West-Vlaanderen te stimuleren door startende ondernemers te steunen bij de opstart van hun eigen zaak.

In de eerste jaren moeten startende ondernemers een aantal cruciale beslissingen nemen rond thema’s zoals productkeuze, profilering, fiscaliteit, intellectuele eigendommen, personeel en organisatie,… Om de starter hierin te ondersteunen, biedt ‘Start & Go’ de nodige knowhow aan via allerlei vormen van coaching, begeleiding, vorming…

Syntra West werkt samen met Unizo West-Vlaanderen, VOKA,  Starterslabo, POM West-Vlaanderen en Senior Consultants Vlaanderen en de lokale besturen om starters in West-Vlaanderen in de beste omstandigheden te ondersteunen en actief in te spelen op hun specifieke noden en vragen. Hiervoor organiseert Syntra West per kwartaal de opleidingen Financieel en Commercieel Management (telkens 3 sessies) in Syntra West Brugge en Kortrijk en begeleiden wij starters op individueel vlak.

Meer info:

Similar

Interreg France Wallonie Vlaanderen

De komende 4 jaar werkt Syntra West mee aan het Interreg-project SIMILAR, waarin bekeken wordt hoe het taal- en cultuurbeleid van KMO’s hun internationaal concurrentievermogen kan verbeteren.

Uit eerder onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat taal- en cultuurbarrières bij de internationale handelstransacties van bedrijven in de weg staan. Europese bedrijven laten zo belangrijke kansen liggen. Op basis van deze vaststelling heeft het SIMILAR-project als doel om KMO’s uit verschillende strategische sectoren te adviseren bij de uitwerking van een efficiënte taal- en cultuurstrategie om hun marktpotentieel aan de andere kant van de (taal)grens te ontsluiten. Verder wil dit project de meertalige en interculturele competenties van medewerkers in de KMO’s helpen ontwikkelen door het creëren van enkele innovatieve tools, gekoppeld aan een bijhorend opleidingsaanbod en netwerkactiviteiten.

Omdat het project onder meer gefinancierd wordt door het Europese samenwerkingsprogramma Interreg France – Wallonie – Vlaanderen, ligt de focus vanzelfsprekend op KMO’s uit de grensregio. Binnen het project zal gestart worden met een pilot bij bedrijven in de voedingssector, één van de economisch belangrijke sectoren binnen dit Interreg-gebied.

Projecten met accent op talent, competentieverwerving en ontwikkeling.

Iedereen mee op de digitale werkvloer

AI VlaanderenESF

Samenvatting project

‘Iedereen mee op de digitale werkvloer’, zal een begeleidingstraject op maat van elke KMO-medewerker ontwikkelen. Meer specifiek een begeleidingstraject dat instaat voor de competentie- en skills omwenteling die gepaard kan gaan bij een digitalisatie transformatie binnen een onderneming. Hierbij worden niet enkel technische skills en competenties onderzocht en in kaart gebracht, maar ook gedragscompetenties worden meegenomen. Zodoende wordt de KMO opgeschaald in een bepaald maturiteitsniveau, waaruit dan kan worden bepaald welke skills en competenties zullen moeten bijgeschoold en/of omgeschoold worden.
In een tweede fase worden roadmaps ontwikkeld op maat van KMO’s en op maat van elk type profiel tewerkgesteld in deze ondernemingen om zodanig de ‘skills gaps’ bloot te leggen en die te matchen met een opleidingsaanbod. Tenslotte wordt een uitgebreide testfase voor een stand-alone draaiboek voorzien binnen de projectscope. In een laatste projectfase is het doel om een praktisch, gebruiksvriendelijk en relevant draaiboek op te leveren op maat van de KMO die zich in een digitaal transformatieproces bevindt.

Consortium en stuurgroep

 • Skilliant
 • AMS
 • Sirris
 • POM West-Vlaanderen
 • COBOT
 • Woodwize

Planning

Budgetten

Bijdrage vanuit ESF: 119 013,91 euro

Bijdrage vanuit VLAIO: 178 520,85 euro

Contactpersoon

Lieselotte Verplancke

From Practice-Oriented Trainings to Employable IT Experts

ESF – 2016-2019

esf

In de voorbereidende onderzoeksfase (januari-mei 2018) van dit ESF-project willen we op zoek gaan naar een oplossing voor het grote tekort aan IT-profielen waardoor veel structureel openstaande vacatures en knelpuntberoepen niet worden ingevuld.

Dit tekort bedreigt de groei van een sleutelsector als ICT in België.

De oorzaak is tweeledig:

 • Een beperkt aantal afgestudeerden in ICT
 • Het bestaande opleidingsaanbod:
  • bereikt niet alle potentiële doelgroepen
  • biedt onvoldoende praktijkkennis aan met het oog op een snelle inzetbaarheid
  • is snel achterhaald gezien de snelle technologische veranderingen in ICT

De doelstelling van het project is het verhogen van de innovatiegraad in het ICT-opleidingsaanbod en de tewerkstellingsgraad in de ICT-sector via innovatieve en toegepaste (in de vorm van duale en digitale) leertrajecten. Deze verschillen van het reeds bestaande IT-opleidingsaanbod door de innovatiefactor en flexibiliteit om in te spelen op de noden binnen de IT-markt. De integratie en volwaardige uitbouw van duaal leren in deze opleidingen lijkt cruciaal. Tijdens de voorbereidende wordt dit verder in kaart gebracht.

Daarnaast worden de concrete noden en mogelijke opportuniteiten voor specifieke doelgroepen onderzocht:

 • jongvolwassenen voor wie het bestaande opleidingsaanbod ontoereikend is
 • vrouwen met veel potentieel voor de veranderende IT-functies die niet enkel technische competenties nodig hebben
 • nieuwkomers die al een IT-achtergrond hebben of graag met een opleiding willen starten alvorens ze perfect Nederlands spreken

Ook worden IT-bedrijven uitvoerig bevraagd in functie van het gerichter opleiden en afleveren van inzetbare IT-experten met een praktische kennis van nieuwe IT-technologieën.
We willen deze expertise en ervaringen van partners en binnen- en buitenland bundelen met het doel om

 • innovatieve ICT-opleidingen gebaseerd op duaal leren te ontwikkelen
 • ICT-knelpuntvacatures in te vullen
 • nieuwe samenwerkingsverbanden tussen ICT-leerondernemingen en scholen/Syntra-afdelingen te bewerkstelligen

Bijdrage vanuit ESF: 174.000 euro

Bijdrage vanuit VCF: 116.000 euro

Skills navigator

skills navigator

Het project Skills Navigator wil de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod in de havens van de grensregio aanpakken. Het Interreg project Skills Navigator dat loopt in 2018 tot 2020, focust op de 21-ste eeuw vaardigheden die vandaag en morgen zullen nodig zijn in onze havens. Om globaal te kunnen concurreren, innoveren en snel in te spelen op nieuwe trends moeten bedrijven in de havens en hun toeleveranciers over de juiste skills en aangepast HR kapitaal beschikken.

Maar wat zijn dat, de juiste skills? En hoe leiden we doeltreffend op voor jobs in de havens van de toekomst? Samen met een resem sterke partners zoals projectleider Stad Gent, probeert SBM in Skills Navigator de 21-ste eeuw skills in de havens in kaart te brengen, en een digitaal pakket te ontwikkelen dat skills en openstaande vacatures kan matchen. Tot slot worden toekomstige werknemers via werkgeversarrangementen gewapend met cruciale, 100% inzetbare skills die hun toekomst in de haven van de 21ste eeuw veilig stellen.

Met Skilliant droegen we ons steentje bij in de ontwikkeling van een catalogus met ruim 30 good practices van werkgeversarrangementen en organiseerden we een doedag waarbij we een WGA uittestten en piloteerden in de haven van Zeebrugge. We zijn van plan in de nabije toekomst een bootcamp te organiseren naar analogie van voorbeelden uit Rotterdam. Daarnaast verlenen we ook ons advies met betrekking tot de ontwikkeling van een matchinginstrument dat de kloof dicht tussen de talentzijde en vacaturezijde en zullen we deze tool testen bij onze cursisten en docenten.

Skills Navigator is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Meer info:

Projecten met een hoge innovatiefactor, die inspelen op nieuwe trends in maatschappij en opleidingslandschap.

Avenirs

Avenirs

Met “Avenirs” lanceert Syntra West een nieuw samenwerkingsproject tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk.

Drie jaar lang (van 2018 tot eind 2020) gaan we samen met (West-)Vlaamse bakkers op zoek naar nieuwe brood- en banketproducten die inspelen op de huidige trends in de markt (eiwitrijk of koolhydratenarm brood, suikervrije desserts, enz.), die vervolgens samen met technische experten van bv. UniLaSalle ontwikkeld zullen worden.

Ook wordt o.a. met de POM West-Vlaanderen ingezoomd op hoe de plaatselijke bakkers hun marktpositie kunnen verbeteren om sterker te staan in de concurrentiestrijd met de supermarkt.

Dit alles past in een samenwerking met la Chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France (projectleider), LeSaffre, de Bakmeesters en vele anderen.

In 2020 meer info via de projectwebsite en onze social media kanalen!

Avenirs extra banner

Triple E-dge

EU Triple-E  

Het Projectbureau van Syntra West heeft opnieuw een Erasmus+ project beet waarin wordt ingezet op ondernemersvaardigheden!

Het Triple E-dge project staat voor ‘entrepreneurship, employability and enterprising in a digital and gaming environment’ en wil meer ondernemers- én digitale vaardigheden integreren bij cursisten, docenten en de bedrijven verbonden aan onze dagopleidingen.

Concreet zal de komende 3 jaar worden gewerkt rond 4 pakketten:
 • Demonstratiepakketten waarbij betrokken bedrijven videomateriaal ontwikkelen om het belang van ondernemerszin op de werkvloer aan te tonen
 • Kennispakketten: kleine, behapbare digitale stukjes kennis rond vier gekozen skills
 • Mini games: 4 digitale games die samen met cursisten en docenten worden ontwikkeld en geïntegreerd in de lessen 
 • Trainingspakket omtrent de games: een trainingspakket voor docenten over hoe de games idealiter in de lessen worden verwerkt
 • Badges pakket: de bestaande methodiek van de badges (http://www.bebadges.be/welkom) integreren in sollicitatie trainingen voor onze cursisten. Badges zijn een vorm van erkenning van bepaalde aangetoonde vaardigheden die onderschreven wordt door een bedrijf of docent.

Cir-Eco: Circular Economy

Erasmus+ KA2 2017-2019

Cir-Eco

Het Erasmus+ project Cir-Eco is een Europees samenwerkingsproject dat professionals actief in de circulaire economie wil ondersteunen. De 6 projectpartners

 • Fondo Formación Euskadi uit Spanje
 • ACLIMA uit Spanje
 • ISQ uit Portugal
 • Chamber of Commerce uit Slovenië
 • VOLTA uit België
 • en Syntra West

werken samen om een functieprofiel en opleiding te ontwikkelen dat inspeelt op het Europees engagement om circulaire economie te boosten.


In de eerste fase

 • onderzochten we het huidige opleidingsaanbod en de aanwezigheid van het thema “circulaire economie” om de noden in kaart te brengen
 • bevroegen we bedrijven, organisaties en belanghebbenden in het kader van circulaire economie zodat we gericht konden inspelen op hun noden, wensen en opportuniteiten in functie van het mogelijk maken van de circulaire economie

In een tweede fase gingen we met deze bevindingen aan de slag om een opleiding te ontwikkelen die specifiek (toekomstige) werknemers opleidt om niet enkel huishoudtoestellen te herstellen, maar ook om nog bruikbare materialen te kunnen herkennen en hergebruiken en om toestellen te refurbishen in functie van hergebruik.


Elke partner ontwikkelde een module van de opleiding om zo via co-creatie een volwaardige opleiding uit te rollen die elektriciens bewust doet worden van circulaire economie en hen ook leert hoe ze witgoedtoestellen milieubewuster kunnen herstellen.
In de derde en laatste fase van het project wordt via een online leerplatform de ontwikkelde opleiding gedeeld.

VET WIND II

Erasmus Plus

Doel van het project

De windindustrie is aan het ‘boomen’ en deze groeiende industrie vraagt dan ook steeds meer technische profielen. De sector is vooral op zoek naar goed opgeleide techniekers die zowel het veiligheids- als het technische aspect van de onderhoudsjobs op de windmolens op een zelfstandige en goede manier kunnen uitoefenen. In dit project willen we de nood binnen het technische opleidingsveld in deze sector blootleggen. De manier waarop we te werk gaan is om een huidige stand van zaken in Europa weer te geven en ook de noden van de sector te gaan onderzoeken. Zeven partners van 6 Europese landen zijn gemotiveerd en geëngageerd binnen dit project om samen te werken aan de doelen van het project en een duurzaam netwerk op te bouwen binnen de verschillende opleidingsverstrekkers in de sector.

Stand van zaken

De verschillende partners zijn gedurende de looptijd van het project verschillende keren samengekomen: september 2018 in Groningen (NL), februari 2019 in Aalborg (Denemarken), mei 2019 Stavanger (Noorwegen) en Oktober 2019 Hamburg (Duitsland). Het onderzoek is ondertussen afgerond en de disseminatie is van start gegaan in elk partnerland.

Innoveren in samenwerking met POM West-Vlaanderen: vier speerpunten

 POM

1) Blue Energy

Het B2B merk van de Syntra West groep SBM zet vandaag volop in op de offshore windenergiecluster. Succesvolle samenwerking in de windmolensector leverde reeds mooie resultaten en opportuniteiten voor de toekomst op. Vandaag heeft SBM als enige Belgische opleidingsverstrekker het GWO (Global Wind Organisation) certificaat waarmee onze opleidingsorganisatie de eerste gecertificeerde partner wordt in België die de technische basistrainingen (BTT) elektriciteit, mechanica en hydraulica kan geven aan de windmolenindustrie, naast de GWO gecertificeerde (offshore) veiligheidsopleidingen van RelyOn Nutec (Oostende) en Isec (Zwijndrecht).

Voortbouwend op dat elan, wil SBM met de steun van de POM West-Vlaanderen een lokaal verankerde opleidingspiramide uitbouwen, die de service verlenende bedrijven in de windmolenindustrie aan de Belgische kust maar ook ver daarbuiten, zal versterken in hun opleidings- en groeipotentieel.

Naast de economische boost voor de betrokken spelers en de ruimere regio is een niet onmiskenbaar voordeel van deze opleidingsvernieuwing ook de uitstraling naar Europa toe. Het uitbouwen van een structurele opleidingspoot zorgt voor een versterking van de lokale, Vlaamse windenergie-hub. Oostende komt hierdoor prominenter in beeld wat de Europese windenergiesector betreft, wat perspectief biedt voor samenwerking met deze Europese spelers.

2) Innovatie en Rekrutering

SBM implementeert in 2019 en 2020 in samenwerking met de POM West-Vlaanderen het project “Innovatie & Rekrutering”, waarin de tendensen op vlak van rekrutering en de hierdoor veranderende rol van arbeidsbemiddelaars in kaart worden gebracht.

Dit project biedt de kans om experten vanuit verschillende vakgebieden samen te brengen om een toepasbaar rekruteringsmodel te ontwikkelen dat meteen wordt afgetoetst aan de realiteit door HR-professionals. Door voort te bouwen op bestaande studies willen we huidige en toekomstige inzichten vertalen op maat van bedrijven en rekruteringsbureaus zodat de selectie- en rekruteringsmedewerker zich gerichter kan ontwikkelen.

De doelstellingen van dit project zijn:

 1. Tendensen anno 2020 bundelen en bekend maken a.h.v. roadshows
 2. Ontwikkeling via design thinking process van een rekruteringsmodel (inclusief de rol van disruptieve technologieën)
 3. Uitwerking van een competentieprofiel van de rekruteringsmedewerker anno 2020
 4. Opmaak van een opleidingscurriculum op basis van het nieuwe competentieprofiel

3) Physical Internet

Physical Internet zal de logistieke wereld disruptief veranderen. Verwacht wordt dat tegen 2050 de logistieke sector naar dit model zal geëvolueerd zijn. Het veranderproces zal echter geleidelijk aan gebeuren, en bedrijven – ook in West-Vlaanderen – zullen stapsgewijs in dit proces moeten mee-evolueren en begeleid worden opdat ze deze belangrijke trein niet missen. Dit project wil West-Vlaamse KMO’s vertrouwd maken met de mogelijkheden en opportuniteiten van multimodaal en synchromodaal transport. Bedrijven zullen worden geïnformeerd en gesensibiliseerd, met als doel nodige kennis hieromtrent wijd te verspreiden en de toepassing ervan in West-Vlaanderen zoveel mogelijk te stimuleren.

SBM wil een vinger aan de pols houden omtrent de trends en ontwikkelingen die zich voordoen in de sector, om op die manier een snelle vertaalslag te kunnen maken naar innovatieve opleidingsproducten. Het project zal dus een realisatie inhouden van een innovatief en toekomstgericht opleidingsaanbod voor de transport- en logistieke sector dat geënt is op, en dus bijdraagt aan de implementatie van de roadmap Physical Internet van de POM West-Vlaanderen. SBM zet met dit project mee haar schouders onder de visie van de roadmap, en wil bijdragen tot de adoptie door de West-Vlaamse KMO van innovatieve logistieke toepassingen. Met het project wil SBM bekijken wat de impact van technologische ontwikkelingen zal zijn op de competentievereisten van medewerkers in de sector, of toeleveranciers aan de sector (bv. ICT-bedrijven, mechatronica bedrijven, …). Via allerhande activiteiten willen we West-Vlaamse KMO’s vertrouwd maken met de mogelijkheden en opportuniteiten van digitalisering en automatisering (denk blockchain, big data, synchromodaal transport, automatisering etc.). Bedrijven zullen worden geïnformeerd en gesensibiliseerd, met als doel nodige kennis hieromtrent wijd te verspreiden en de toepassing ervan in West-Vlaanderen zoveel mogelijk te stimuleren.

4) Innovatieve leermiddelen

Momenteel is er een ruime vraag van bedrijven die kenniscreatie binnen hun bedrijf willen verhogen via innovatieve leermiddelen. Dit project biedt een antwoord op deze vraag. We focussen ons op de interactie van de leertrajecten met andere bedrijfsprocessen, de bestaande context en het beschikbare budget van het bedrijf en de interne knowhow aanwezig in het bedrijf om leertrajecten op te zetten. Met dit project willen we een integrale ondersteuning ontwikkelen voor bedrijven en organisaties om te evolueren naar een ‘lerende organisatie’. Innovatieve leertechnologieën bieden een kans om het leren in bedrijven en organisaties sterker te maken maar het plaatst hen ook voor extra uitdagingen. Om deze uitdagingen aan te gaan is het belangrijk om over competente Learning & Development Managers te beschikken. Die kunnen actief zijn in bedrijven en organisaties maar ook ondersteuning bieden vanuit externe opleidingspartners en technologieleveranciers of als externe consultant. SBM staat in voor het competentieprofiel en bijhorende curriculum voor een leertraject van de Learning & Development Manager van de toekomst. Vervolgens zal een proeftuin opgezet worden voor speerpuntsector Blue Energy waarin een innovatief leertraject wordt uitgerold voor meerdere bedrijven.

IMEC Smart Education at Schools

Imec

Innovatieve leermiddelen zijn vandaag de dag niet meer weg te denken in ons onderwijssysteem. Door het dit nog erg innovatieve aspect van deze methodologieën is echter nog niet veel geweten over de leeruitkomsten voor de leerlingen. In dit Smart Education at Schools project, uitgeschreven door Imec gaan we met verschillende partners een testcase opzetten. We willen onderzoeken wat de impact is van een VR-module binnen de module werken op hoogte en meer bepaald over de veiligheidsvereisten voor de stellingbouw. We ontwikkelen de module en gaan op onderzoek uit wat de verschillen zijn in leeruitkomsten bij de groep leerlingen die wel een VR module kreeg aangeboden en de groep leerlingen die op een traditionele wijze de lesstof kreeg aangeleerd.

Het project ‘Veilig werken op hoogte’ is een project tussen verschillende partners: Syntra West, VTI Brugge, Howest en Contructiv. Via de VR-module willen we jongeren op een aangename en interactieve manier basisvaardigheden voor de bouwsector aanleren. Een tweede doelstelling van dit project is om via deze innovatieve manier van leren andere jongeren en ouders te stimuleren om voor een studierichting in de bouwsector te kiezen.

Het project wordt in verschillende fasen opgedeeld:

 • Fase 1: behoeften analyse
 • Fase 2: ontwikkeling leerinhouden
 • Fase 3: ontwikkeling VR-applicatie
 • Fase 4: testing en meten leereffecten
 • Fase 5: oplevering en disseminatie

Lerende Euregio Scheldemond

Interreg Vlaanderen Nederland

Met dit project willen de projectpartners werk maken van een groter technisch arbeidspotentieel voor bedrijven en een grotere arbeidsmarkt voor pas afgestudeerden en dit zoveel mogelijk vanuit het perspectief van één grensoverschrijdende arbeidsmarkt Euregio Scheldemond. Om deze doelstelling te bereiken willen de projectpartners volgende zaken realiseren:

 • De aantrekkelijkheid van technische en zorgopleidingen die leiden tot knelpuntberoepen vergroten.
 • De kwaliteit van technische en zorgopleidingen vergroten door in te zetten op hybride leren.
 • Betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt door competentievertaaloefeningen, vooral grensoverschrijdend.
 • De grensoverschrijdende arbeidsmarkt en mobiliteit bevorderen door intensief in te zetten op netwerkvorming en informatieverstrekking.

Specifiek zet Syntra West i.s.m. Huis van het Leren in West-Vlaanderen en 3 CVO’s in op een piloottraject rond hybride leren, waarin 60 CVO-cursisten kennis maken met het concept en de positieve impact ervan op hun leertraject.

Boosting Human Capital – BHC21

Interreg 2 Seas BHC21

Het Interreg 2 Zeeën-project Boosting Human Capital in the 21st century (BHC21) onderzoekt hoe innovatieve leermiddelen (serious gaming, virtual en augmented reality, video-instructie, …) kunnen helpen om laaggeschoolden op te leiden. Zij hebben het steeds moeilijker om duurzaam werk te vinden. Niet alleen ontbreekt het hen aan de nodige technische kennis en vaardigheden, vaak hebben ze niet de juiste leermotivatie, sociale vaardigheden, … om werk te vinden en te behouden. Voor heel wat opleidingscentra en bedrijven is het dan ook een uitdaging om deze doelgroep de nodige kennis en competenties aan te leren. BHC21 wil in co-creatie met deze laaggeschoolden en bedrijven inspelen op deze uitdagingen. De partners zullen experimenteren met innovatieve leermiddelen om laaggeschoolden te rekruteren en motiveren voor een opleiding/job in de industrie. In West-Vlaanderen ligt de nadruk op de opleidingen in de voedingsindustrie. Bij de partners in Frankrijk en Groot-Brittannië ligt de focus op de sector metaal en machinebouw.

Het B2B merk van Syntra West, SBM zal na het inventariseren van de innovatieve leertechnologieën samen met de partners een beslissingsboom en een ROI model ontwikkelen. Aan de hand van die boom zullen bedrijven en opleidingscentra innovatieve leermiddelen op maat kunnen selecteren en integreren in hun eigen opleiding. Een ander resultaat van het project is een generiek trainingsmodel dat de nieuw ontwikkelde motivatietechnieken en innovatieve leermiddelen integreert. Dit model wordt door de partners getest en gevalideerd in de dagelijkse praktijk. Voor de instructeurs/mentoren die aan de slag zullen gaan met het generieke trainingsmodel zullen we een nieuw competentieprofiel en ‘train the trainer’-programma ontwikkelen. Naar aanloop hiervan zullen de partners eerst een roadshow organiseren doorheen Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. In oktober en november 2019 kunnen geïnteresseerde gebruikers dan kennis maken met bestaande good practices over het gebruik van innovatieve leermiddelen.

Lees meer

Projecten waar leren en opleiden centraal staan.

CRE-ATE

Erasmus Plus

Het CRE-ATE project kadert binnen de bredere visie van de Syntra West groep om kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden en om docenten te versterken in hun rol als trainer en coach. Gezien de gewijzigde verwachtingen en groter wordende diversiteit in de grote groep cursisten en de vraag naar specifieke ondersteuning van de docenten om hierop gepast te kunnen inspelen, is de shift naar een breed en constructief leerklimaat aangewezen. Om cursisten optimaal voor te bereiden op het werkveld, is een traject op maat afgestemd op hun mogelijkheden en leernoden de oplossing. Zo willen we de motivatie en het leervermogen van elke cursist optimaliseren.

In het CRE-ATE-project, dat ondersteund wordt door het Erasmus+ programma, zullen telkens 6 docenten en medewerkers de kans krijgen om via 6 mobiliteiten naar Spanje, Hongarije, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk van collega’s in het buitenland te leren. Ze zullen geïnspireerd worden door jobshadowing en uitwisselingen met leerkrachten en docenten die met gelijkaardige uitdagingen en tendensen geconfronteerd worden. Door met eigen ogen te zien hoe andere Europese opleidingspartners concrete tools en methodieken toepassen willen we onze docenten en medewerkers handvaten bieden zodat ze nadien de vertaalslag kunnen maken naar hun eigen lespraktijk.

De thema’s die aan bod zullen komen zijn:

 • Een actief stimulerend leerklimaat genereren: individuele feedback geven, coachen en bijsturen buiten de klasmuren (bijv. door het gebruik van een leerplatform, specifieke praktijkopdrachten en tips om individuele feedback te geven)
 • De integratie van 21ste eeuwvaardigheden (zoals intrapreneurship, kritisch denken, communicatieskills, entrepreneurial learning en verantwoordelijkheidszin) in de lespraktijk: cursisten bewust laten worden van deze vaardigheden en hen deze laten inoefenen doorheen de opleiding en opdrachten
 • ICT-ondersteunend lesgeven: de meerwaarde hiervan en het aanwenden van concrete tools, programma’s, en methodieken kunnen om gericht te kunnen differentiëren op vlak van verschillende leervermogens, leerstijlen en interesses.

Na elke mobiliteit worden er terugkomsessies georganiseerd om de opgedane kennis en inzichten over te dragen naar de hele organisatie. De nieuwe methodieken worden ook omgezet naar praktische trainersopleidingen gelinkt aan brede didactische vaardigheden om alle toekomstige trainers het vertrouwen te geven om met de nieuwe inzichten aan de slag te gaan. Op het einde van het project vindt er een slotevenement plaats om de deelnemers te laten getuigen over hun opgedane Europese ervaring met het oog op een zo groot mogelijke kennisdeling en het enthousiasmeren van de hele organisatie.

Westhoekverhalen

Westhoekverhalen

‘Leader’ is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de ‘Leadergebieden’ verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen. In West-Vlaanderen zijn twee leadergebieden: de ‘Westhoek’ (18 gemeenten) en ‘Midden-West-Vlaanderen’ (14 gemeenten).

Leaderprojecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of de biologische landbouw, willen de streekidentiteit profileren en promoten of willen armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken.

Syntra West ontvangt samen met enkele andere West-Vlaamse partners waaronder Westtoer in 2019 en 2020 steun voor het project ‘Westhoekverhalen’. Het doel van het project is het ontwikkelen van een ruim en vernieuwend aanbod aan toeristische producten binnen de verhaallijnen van de Westhoek waarbij storytelling in al zijn facetten het instrument bij uitstek wordt. Kleinschaligheid en innovatie staan hierbij centraal.

get in touch