Najaar 2024

Gas- en stofexplosies

ATEX: Een opfrissing met oog voor de praktijk

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Inzicht in de van toepassing zijnde richtlijnen ivm explosieveiligheid
 • Kritisch nadenken over het risico op explosies in uw bedrijf, herkennen van risico’s, welke elementen kunnen een explosie veroorzaken
 • Inzicht in de beveiligingsmaatregelen
 • Beoordelen wanneer een zoneringsdossier is vereist
 • Kunnen beoordelen of een explosieveiligheidsdocument correct is opgesteld
 • Uw bestaande dossier kunnen evalueren en (laten) aanpassen

Omschrijving

In zeer veel bedrijven blijkt er, meestal een ongekend en onderschat gevaar te zijn voor gas- en/ of stofexplosies waardoor men vaak zonder het te beseffen, moet voldoen aan de ATEX-richtlijnen.

Hoog tijd om nu even stil te staan bij dat probleem, want wanneer een explosie zich voordoet zijn de gevolgen meestal rampzalig voor de betrokkenen.

Bedrijven moeten de risico’s opsporen, analyseren en gepaste maatregelen nemen.

Vervolgens moeten de zones met gevaar voor explosies gedefinieerd worden. Inventarisatie van de gebruikte producten, beschrijving van het proces en de werkplek met de bijhorende risico-evaluatie dient te gebeuren en vervat te worden in een explosieveiligheidsdocument.

De werkgever of een aangestelde moet dit document opstellen. Gezien dit een dynamisch gegeven is, moet dit document regelmatig aangepast worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot ondernemingen die in contact komen met gevaarlijke stoffen, bij het laden en lossen, de opslag en de verwerking ervan. Kortom bedrijven waar een risico bestaat voor gas- en stofexplosies.

Zaakvoerders, leidinggevenden en techniekers in een productieomgeving of van een onderhoudsafdeling, preventieadviseurs, leden van de hiërarchische lijn, veiligheidscoördinatoren, projectmanagers, … zullen zich zeker aangesproken voelen in deze praktijkgerichte en interactieve opleiding.

Methodologie

Tijdens dit programma komen er heel wat praktische zaken aan bod. Op een interactieve manier wordt u door de materie geloodst. Als het stof gedaald is, wordt aan de hand van een casestudy aangetoond hoe alles concreet kan aangepakt worden.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

 • Gevaarlijke stoffen: inventarisatie en eigenschappen (bv vlampunt, zelfontsteking, explosiegrenzen, …) van gevaarlijke preparaten, solventen en oplosmiddelen
 • Situering binnen de wetgeving ATEX 153 en ATEX 114
 • Risico’s en ontstekingsbronnen
 • Opsporen van mogelijke explosiegevaren, explosiekenmerken
 • Indeling van elektrisch en niet-elektrisch materiaal
 • Risicobeoordeling van explosierisico’s
 • Aandachtspunten bij opstellen van een zoneringsdossier
 • Explosieveiligheidsdocument
 • Concrete case

Ook interessant voor jou

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag