Najaar 2024

Opmaken van een explosieveiligheidsdocument

Een wettelijke verplichting volgens de ATEX richtlijn

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Kritisch kunnen nadenken over het risico op explosies in uw bedrijf
 • Beoordelen wanneer een zoneringsdossier is vereist
 • Kunnen beoordelen of een explosieveiligheidsdocument correct werd opgesteld

Omschrijving

Explosies halen jammer genoeg nog elk jaar het nieuws. Dit zal waarschijnlijk de stelling bevestigen dat er redelijk veel bedrijven zijn waar er gevaar is voor explosie, een gevaar dat soms onvoldoende gekend is of soms onderschat wordt.

Meestal zijn er zwaargewonden of doden mee gemoeid en is de materiële schade enorm. Dringend tijd dus om dit even onder het vergrootglas te leggen.

In het kader van de verplichtingen opgelegd door de Europese ATEX richtlijn moeten de bedrijven op vlak van explosierisico’s voldoen aan de opgelegde veiligheidseisen en de minimumvoorschriften zodat een veilige werkomgeving kan gegarandeerd worden voor de werknemers.

Zo moet de werkgever of zijn aangestelde een explosieveiligheidsdocument opstellen, bijhouden en aanpassen of uitbreiden bij gewijzigde situaties. Het document moet ook steeds kunnen voorgelegd worden aan de bevoegde instanties, belast met het toezicht op de installaties.

Alle relevante gegevens over de zones (zoals o.a.  gebruikte stoffen, beschrijving van de werkplek, beschrijving van het proces en de risico inventarisatie en evaluatie) met een (mogelijk) explosieve atmosfeer en de genomen preventiemaatregelen moeten opgenomen worden in dit “explosieveiligheidsdocument”.

Hoe wordt nu zo’n document opgesteld? Wie zijn de betrokken partijen? Wat zijn de gevolgen voor de werknemers en de arbeidsmiddelen?  Deze en nog vele andere vragen zullen aan bod komen tijdens deze praktijkgerichte opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden en preventieadviseurs van bedrijven waar een risico voor explosies bestaat.

Methodologie

Tijdens deze opleiding wordt u dmv praktijkvoorbeelden aangeleerd hoe een explosieveiligheidsdocument kan worden opgemaakt. Op interactieve wijze zal de docent u begeleiden doorheen de materie waardoor u in staat zal zijn om het aangeleerde toe te passen in het bedrijf waar u bent tewerkgesteld.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

 • Situering binnen de wetgeving ATEX 153 en ATEX 114
 • Gevolgen voor de werknemers en de arbeidsmiddelen
 • Opsporen van mogelijke explosiegevaren, explosiekenmerken
 • Risicoanalyse van de explosiegevaren
 • Te nemen maatregelen tot eliminatie en/of beheersing van de explosierisico’s
 • De inhoud van het explosieveiligheidsdocument
 • Indeling van gevarenzones, zonering
 • Bespreking van een concrete case

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag