Meerdere startdata Vanaf 17/10/2024

De interne brandbestrijdingsdienst: eerste interventieploeg

Een wettelijke verplichting voor elk bedrijf of organisatie
 • KMO-portefeuille

Introductie

U bent op zoek naar een opleiding eerste interventieploeg brand? Schrijf u in voor deze opleiding!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Met deze opleiding leert u hoe u moet optreden als lid van de interne brandbestrijdingsdienst.

U bekomt kennis en vaardigheden betreffende de 3 belangrijkste to do’s van de interne brandbestrijdingsdienst. Een eerste aandachtspunt is de organisatie van de hulpverlening. Een tweede betreft brand en brandbestrijding en tot slot komt evacuatie aan bod.

Omschrijving

Een beginnende brand onder controle houden en zorgen dat iedereen veilig het gebouw uitgeraakt hangt in eerste instantie af van de mensen ter plaatse. Zij die in de onmiddelijke omgeving zijn kunnen een beginnende brand vaak herleiden tot een minimaal gebeuren.

Het opstarten en trainen van een team tot 'eerste interventieploeg' is minstens evenveel waard als een goede verzekeringspolis. Deze brandbestrijdingsdienst biedt u de garantie van een vlotte aanpak met de juiste kennis en vaardigheden. De ervaring leert ons dat de meeste van de beginnende branden door deze brandbestrijdingsdienst snel, kordaat en doeltreffend geblust worden waardoor grote rampen kunnen vermeden worden.

Elk bedrijf of organisatie wordt verplicht om zo’n eerste interventieploeg op te richten.

Hun taak bestaat erin er op toe te zien dat de nodige maatregelen genomen worden om brand te voorkomen, om ieder begin van een brand snel en doeltreffend te bestrijden, om alarmeren, om de veiligheid van personen te verzekeren en zo nodig een snelle en gevaarloze ontruiming te voorzien, …

Deze dienst werkt ook pro-actief mee aan het uitvoeren van de risicoanalyse en het bewaken van de brandveiligheid. Daarbij signaleren zij situaties die kunnen hinderen bij evacuatie, melden ze brandgevaarlijke situaties, werken ze mee aan het opstellen van veiligheidsprocedures en maatregelen die ervoor zorgen dat openbare hulpdiensten een snelle toegang krijgen tot de plaats van onheil in het bedrijf of de organisatie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot personen die de kennis en vaardigheden wensen te verwerven van een interne brandbestrijdingsdienst, m.a.w. de eerste interventieploeg.

Wenst u kennis en vaardigheden te bekomen betreffende de organisatie van hulpverlening, betreffende brand en brandbestrijding, betreffende evacuatie, dan is dit de ideale opleiding voor u.

Ook voor niet-leden van een interne brandbestrijdingsdienst is deze opleiding een aanrader.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht.

Korte broeken, rokken of kleedjes zijn niet toegelaten omwille van het risico op brandwonden.

Methodologie

Gedurende deze opleiding wordt er gewerkt met:

 1. Een digitale blusunit, laserblussers en het elektronisch blindmasker om de basistechnieken op een veilige manier aan te leren en te trainen.
 2. Daarnaast maken we gebruik van een gasgestookte brandinstallatie in openlucht om het gebruik van een schuim- en CO2 brandblusser in de praktijk te brengen. Ook het gebruik van de brandhaspel zal worden ingeoefend. Het gebruik van een branddeken op een friteuse of kookpot op een brandend slachtoffer kan worden getraind.

U zal ervaren hoe de verschillende soorten blusmiddelen werken.

Er wordt geoefend op verschillende brandklassen (vaste stof, vloeistof, gas en elektrisch) waarbij u het juiste blusmiddel moet kiezen en de bijhorende blustechniek correct moet toepassen.

Ons systeem laat toe om de basistechnieken te trainen tot u die volledig onder de knie heeft.

U krijgt persoonlijke begeleiding bij het blussen van een aantal vuurhaarden.

Door gebruik te maken van een elektronisch blindmasker kunnen we de zichtbaarheid beperken waardoor elke trainingsoefening zowel tijdens de brandbestrijding als tijdens de evacuatie nog een grotere uitdaging wordt.

Om tijdens de praktijk iedereen voldoende tijd te geven om te oefenen voorzien we voor deze opleiding maximum 12 deelnemers per leergroep.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Organisatie van de hulpverlening

 • Taken, vaardigheden en rol van de interne brandbestrijdingsdienst.
 • Taken van de externe hulpdiensten en nooddiensten.
 • Inzicht in het belang van, en in de beperkingen van de interne brandbestrijdingsdienst.
 • Richtlijnen ivm interventies, organisatie van de interne brandbestrijding.
 • Communicatie, informatie en samenwerking intern en extern.
 • Hoe reageren in geval van waarschuwing en alarm.

Brand en brandbestrijding

 • Theoretische aspecten:
  • Het begrip brand, de vuurdriehoek.
  • Ontstaan, ontwikkeling en voortplanting van brand.
  • Situaties die een brandrisico kunnen creëren herkennen en signaleren.
  • De gevaren verbonden aan een brand identificeren.
  • De soorten branden (brandklassen).
  • De soorten blusmiddelen.
  • Blusprincipes: hoe handelen bij brand, hoe een brand bestrijden.
  • Kleine blusmiddelen: poeder, CO2, water, schuim, branddeken, brandhaspel.
  • Kleine blusmiddelen: aantal te voorzien, plaatsing, onderhoud en keuring.
 • Praktijk:
  • Hoe ontgrendel ik de verschillende blustoestellen?
  • Hoe benader ik op een veilige manier een beginnende brand?
  • Bestrijden van een aantal vuurhaarden.
  • Inoefenen van de deurprocedure: hoe weet ik of een ruimte mag betreden worden of net niet?

Evacuatie

 • De verschillende situaties identificeren die leiden tot evacuatie.
 • De verschillende evacuatietechnieken begrijpen en kunnen toepassen.
 • Evacuatiewegen identificeren en situaties die evacuatie kunnen hinderen herkennen.
 • Een evacuatie snel en efficiënt uitvoeren.
 • Signaleren van situaties die de evacuatie kunnen hinderen en die brand kunnen uitlokken.
 • Begeleiden van de openbare hulpdiensten naar de plaats van het onheil.
 • In veiligheid brengen van personen, redden en evacueren van slachtoffers.
 • Evacuatieoefening met een te evacueren slachtoffer in combinatie met brandbestrijding.

Getuigschrift

U ontvangt een attest van deelname.

Onze opleidingen

Locaties en data


Brugge

Ten Briele 7, 8200 Brugge

Vanaf 17/10/2024

€ 655,00

excl. BTW

Duur

2 sessie(s)

€ 655,00

excl. BTW


Gent

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

Vanaf 04/12/2024

€ 655,00

excl. BTW

Duur

2 sessie(s)

€ 655,00

excl. BTW


Ook interessant voor jou

Deze opleiding is een aanrader voor diegene die een basisopleiding EHBO en een basisopleiding ivm brandbestrijding wenst te volgen.
 • icon Diverse locaties
 • icon 2 sessie(s)
 • icon 510,00 excl. BTW
icon chevron right
 • icon Diverse locaties
 • icon 510,00 excl. BTW
 • icon 2 sessie(s)
Deze opleiding is een aanrader voor diegene die een basisopleiding EHBO en een basisopleiding ivm brandbestrijding wenst te volgen.
 • KMO-portefeuille
icon chevron right

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag