Najaar 2024

Sociale wetgeving in de praktijk!

Sociale wetgeving vertaald naar de praktijk van elke dag.
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques

Introductie

 • Wilt u ook de finesses leren over het sociaal recht en payroll?
 • Wenst u het aanspreekpunt te zijn om met kennis van zaken ook een antwoord te bieden op complexe vragen?
 • Wenst u geen droge theorie, maar vooral praktische toepassingen?

Schrijf u dan in deze cursus in!

Goed om weten!

De Vlaamse opleidingscommissie heeft geoordeeld dat de opleiding "Sociale wetgeving in de praktijk" van Skilliant voldoet aan de criteria arbeidsmarktgerichtheid.

De opleiding werd geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Dit betekent dat de opleiding recht geeft op volgende maatregelen:

Opleidingsverlof en Opleidingscheques.

Voor het opleidingsverlof moeten er aanwezigheidsattesten digitaal opgeladen worden in het WSE loket. Volgend nummer dient op de attesten vermeld te worden: ODB-1002571.

https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof

Omschrijving

1. Praktisch toepasbare theorie

Hoewel we ons beperken tot het strikte minimum om uw toepasbare kennis dag na dag daadwerkelijk te kunnen inzetten, gaan we toch voor voldoende kwaliteit en diepgang.

2. Tot de essentie herleid

Medewerkers verwachten van een HR-verantwoordelijke of -medewerker een uitgebreide én praktische kennis over personeelsbeleid, payroll én sociale wetgeving. Wij geven u de essentie mee.

3. Eigen ervaring centraal

Deze opleiding zal u niet alleen een heropfrissing geven van een aantal wettelijke elementen maar ook diepgaander inzoomen op bepaalde deelaspecten die momenteel actueel zijn óf voor u van bijzonder belang. U zult in de mogelijkheid zijn om te blijven stil te staan bij uw eigen ervaring en actuele kennis.

4. Praktijksprekers

De docenten spreken niet enkel vanuit theorie, of toch niet vanuit een academische ingesteldheid. Wat essentieel is, is uw praktische kennis verhogen. De droge, theoretische inzichten m.b.t. arbeidsrecht, sociale wetgeving en payroll worden vertaald naar de impact voor de praktijk van elke dag.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • HR-managers, directeurs P&O, HR-verantwoordelijken, personeelsverantwoordelijken
 • HR-business partners, HR-officers
 • Payrollsadministrators
 • Adviseurs mbt personeelszaken, HR-consultants

Voorkennis

Voorkennis van sociale wetgeving is niet vereist maar aangeraden.

Methodologie

 • Er is een mix van theorie en praktijk wanneer nodig om de praktijkvoorbeelden en cases te kunnen uitwerken
 • Vooral de cases van de deelnemers zelf kunnen dienen als exemplarisch materiaal
 • Oefeningen worden in groep aangepakt
 • Er zijn geen testen of examens voorzien. De resultaatsverbintenis ligt hem in de praktische vertaalslag en praktische bruikbaarheid voor alle deelnemers

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Deel 1: ARBEIDSRECHT (5 sessies)

In deze praktische en pragmatische opleiding 'Sociale wetgeving' neemt het vak 'Arbeidsrecht' een centrale plaats in. In feite levert dit vak de theoretische onderbouw van een groot deel van deze opleiding. Het is dan ook evident dat de deelnemer die de functie van HR-verantwoordelijke, -officer of -businesspartner heeft, over een gedegen en actuele kennis van het arbeidsrecht beschikt en deze kennis ook in de praktijk kan toepassen.

U leert:

 • De basisregels i.v.m. het selecteren, aanwerven en onthaal van personeel kennen.
 • De basisregels m.b.t. reglementering en procedures bij de aanwerving van werknemers van zowel Belgische als vreemde nationaliteit kennen.
 • Wetgeving en reglementering i.v.m. het sluiten van arbeidsovereenkomsten (omtrent aard, rechtsbronnen, formules, vorm, rechten en plichten van werkgever en werknemer) toepassen.
 • De diverse soorten en vormen van arbeidsovereenkomsten (ook de bijzondere en aanverwante statuten) opsommen en de mogelijkheden ervan weergeven.
 • Nauwkeurig weergeven welke elementen deel uitmaken van de inhoud van een arbeidsovereenkomst en welke formaliteiten daarbij moeten vervuld worden.
 • De reglementering m.b.t. het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kunnen toepassen.

Deel 2: WELZIJNSWETGEVING, ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN (2 sessies)

Binnen elke onderneming waar personeel tewerkgesteld is, komen vraagstukken met betrekking tot het welzijn van de werknemers frequent aan bod. U leert de verplichtingen van de werkgevers kennen:

 • Arbeidsveiligheid
 • Gezondheid
 • Psychosociale belasting
 • Ergonomie
 • Arbeidshygiëne
 • Verfraaiing van de werkplaats
 • Intern leefmilieu
 • Pesten, agressie en OSGW

Deel 3: RSZ-WETGEVING (1 sessie)

Komen aan bod:

 • Berekeningsbasis van de bijdragen
 • Begrip loon inzake sociale zekerheid
 • Wat is geen loon?
 • Betaling der bijdragen
 • RSZ-bijdragen per categorieën van werknemers
 • Vermindering der bijdragen (toepassingsgebieden, voorwaarden)
 • Sancties, burgerlijke strafsancties
 • Frauduleuze praktijken

Deel 4: ZIEKTE/INVALIDITEIT EN SOCIALE BIJSTAND (1 sessie)

Komen aan bod:

 • Gezondheidszorg: de terugbetaling voor loontrekkenden

De ziekte-uitkeringen: algemene regeling loontrekkenden

Deel 5: VERZEKERINGEN (1 sessie)

Komen aan bod:

 • Verzekering arbeidsongevallen, waarborgen, bijzonderheden
 • Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandsverzekering
 • Andere: reisverzekering, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, alle bouwplaatsrisico's, verzekeringen voor specifiek sectoren

Deel 6: JAARLIJKSE VAKANTIE (1 sessie)

U leert de wetgeving op de jaarlijkse vakantie voor arbeiders en bedienden beheersen.

Op basis van deze wetgeving kunt u efficiënt de correcte berekening van de respectievelijke bedragen uitvoeren.

Komen aan bod:

 • Jaarlijkse vakantie voor arbeiders
 • Jaarlijkse vakantie voor bedienden
 • Vakantiegeld voor jeugdige en oudere arbeiders en bedienden

Bijzondere gevallen

Deel 7: LOON EN LOONBEREKENING (2 sessies)

U leert:

 • De volledige berekening van alle elementen die te maken hebben met betaling van lonen, bezoldigingen of vergoedingen aan een personeelslid snel en efficiënt uitvoeren.
 • De basisbegrippen i.v.m. fiscaliteit kennen en hanteren.
 • De berekeningen i.v.m. al deze belastingen efficiënt uitvoeren.

Deel 8: PENSIOENEN (2 sessies)

U leert:

 • Een pensioenaanvraag begeleiden en tevens weten welke rechten en plichten er zijn voor de (toekomstig) gepensioneerde.
 • Vanuit de meest diverse beroepsloopbaansituaties en gezinstoestanden het werknemerspensioen berekenen.
 • Vanuit de meest diverse beroepsloopbaansituaties en gezinstoestanden het pensioen voor de zelfstandige berekenen.
 • De verschillende pensioenpijlers.

Deel 9: WERKLOOSHEID (2 sessies)

Komen aan bod:

 • Weten wie en in welke omstandigheden recht heeft op werkloosheidsuitkering
 • De procedures in geval van uitsluiting, sancties en beroep
 • Toepassing van de bestaande wetgeving i.v.m. SWT, loopbaanonderbreking, ...
 • Behandeling van de belangrijke items uit de werkloosheidsverzekeringswetgeving
 • Wetgeving met raakvlakken tot werkloosheidsreglementering

Deel 10: INTERNATIONALE TEWERKSTELLING (1 sessie)

Internationale tewerkstelling is niet meer weg te denken uit de dagelijkse werking van elke personeelsdienst. Belgische werknemers hebben opdrachten in buitenland, buitenlandse werknemers komen werken in België. Waarmee moet rekening worden gehouden op vlak van:

 • Sociale zekerheid
 • Arbeidsrecht
 • Fiscaliteit

Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de verplichtingen met betrekking tot werken met buitenlandse onderaannemers op de werkvloer.

Deel 11: SPECIALE TOPICS (1 sessie)

Bepaalde onderdelen van een bestaande module worden gedetailleerder behandeld.

Bijkomende info

Blended learning:

Deze opleiding gaat deels klassikaal, deels online door.

Opleidingsverlof en Opleidingscheques:

De Vlaamse opleidingscommissie heeft geoordeeld dat de opleiding 'Sociale wetgeving in de praktijk' van Skilliant voldoet aan de criteria arbeidsmarktgerichtheid.

De opleiding werd geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Dit betekent dat de opleiding recht geeft op volgende maatregelen:

Opleidingsverlof en Opleidingscheques.

Voor het opleidingsverlof moeten er aanwezigheidsattesten digitaal opgeladen worden in het WSE loket. Volgend nummer dient op de attesten vermeld te worden: ODB-1002571.

https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof

Getuigschrift

Er zijn geen examens of tussentijdse evaluaties. De resultaatsverbintenis ligt hem in de praktische vertaalslag en praktische bruikbaarheid voor alle deelnemers.

Bent u regelmatig en voldoende aanwezig op de sessies, dan bekomt u een certificaat van deelname.

Ook interessant voor jou

Aan de slag in Human Resource Management? Word HR-manager of HR-business partner met deze praktijkgerichte opleiding!
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
icon chevron right
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Aan de slag in Human Resource Management? Word HR-manager of HR-business partner met deze praktijkgerichte opleiding!
 • KMO-portefeuille
icon chevron right

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Steven Soenen

Steven Soenen

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag