#040497

Productieplanning

Opleiding Productie

Module 6 van de Expert opleiding: Lean in operations management

Met Buckingham Game

Omwille van de toenemende macht van de klant zien de meeste bedrijven zich genoodzaakt om inzake flexibiliteit een enorme performantie na te streven. In vele gevallen vertaalt zich dit in een aanzienlijke druk op de productieafdeling, die een optimale verzoening moet nastreven tussen beschikbaarheid van grondstoffen en afgewerkte goederen, een minimale voorraad, een hoog productierendement en een hoge capaciteitsbenutting. Wil men dit alles in goede banen leiden, dan is een zeer degelijk planningssysteem een absolute must.

Bovendien is het nodig dit planningssysteem voortdurend te evalueren en bij te sturen naargelang de noden van het bedrijf en de eisen van de markt. Dit resulteert meestal in een maatoplossing voor elke onderneming.

Daarom is het nodig over een productieplanner te beschikken die een zicht heeft op de productieplanning op korte, middellange en lange termijn. Bovendien moet de planner de softwaresystemen kunnen evalueren en voldoende onderlegd zijn om samen met externen en internen een maatoplossing voor zijn bedrijf uit te werken.

Doel:

Aan de hand van een referentiekader leert u de verschillende methodes en strategieën bij het opmaken van een planningssysteem.

U leert de basisbegrippen, termen, buzz-words conform de APICS-terminologie.

In de laatste sessie krijgt u de kans om zelf aan het werk te gaan met een praktische integratie-oefening.

Methodologie

Deze cursus biedt u vooral een pragmatische benadering, waarbij de deelnemers enerzijds een globaal referentiekader aangeboden krijgen en anderzijds met cases, oefeningen, en simulaties vooral praktische informatie krijgen om de stap naar implementatie te realiseren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze cursus richt zich tot personen die actief zijn in productieplanning en -controle, material managers en logistiek managers.

Het is de cursus bij uitstek voor beslissingsnemers betreffende de keuze van het planningssysteem.

Programma

Strategische dimensie van productieplanning

 • Algemene inleiding, belang van planning en voorraadbeheersing
 • Functie van de planning in de bedrijfsorganisatie
 • Rol van de planner: grenzen en beperkingen
 • Basisbegrippen:
  • Service, leveringsbetrouwbaarheid, beschikbaarheid
  • Soorten planning (lange, middellange, korte termijn)
  • Ontkoppelpunt, voorraadbeheer
  • Doorlooptijd, wachttijd, capaciteitsbenutting

Material requirements planning (MRP)

 • Geaggregeerde planning
 • Master Production Schedule
 • Oneindige capaciteitsplanning
 • Input output controle.

Plannen met eindige capaciteit

 • Algemene problematiek
 • Bottleneck-planning (TOC)
 • Buffermanagement
 • Shop floor controle
 • Production order release
 • APS
 • Simulatie-oefening (Bottleneck-planning)

Just in time planning

 • JIT principes
 • Push versus Pull
 • Kanbansystemen

Theory of Constraints (TOC) buffermanagement

TOC workshop

Pullsystemen

Shop Floor Scheduling

Simulatie oefening: Buckingham game

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • F: 050/390665
 • info@sbm.be

Tim Govaert en Thomas Van Landeghem, bedrijfscoaches bij Veltion bvba, gespecialiseerd in productiviteitsverbetering bij KMO's.

Hendrik Van Landeghem, professor Universiteit Gent industrieel management.