Projectmanagement toepassen binnen een onderhoudsomgeving


Hoe projectmatig veranderingen aanpakken en doorvoeren
#170462
Opleiding | Onderhoud

Introductie

Binnen de technische dienst zijn er heel wat uitdagingen op weg naar "maintenance best in class", denken we maar aan asset productiviteit, asset beschikbaarheid, kosten beheersing en voldoen aan de VGM eisen. Hiervoor moeten de nodige veranderacties op touw gezet worden. Hierbij komt projectmanagement om de hoek kijken, want door deze acties op een projectmatige manier aan te pakken kunnen de effectiviteit en de efficiëntie en dus het welslagen van het volledige veranderproces succesvol gerealiseerd worden!

Omschrijving

Een aantal praktische voorbeelden van trajecten die projectmatig kunnen aangepakt worden:

 • Verbetertraject naar verhoging van de uitvoeringsefficiëntie
 • Wegwerken van systematische en incidentele storingen
 • Heroriëntering van de organisatie van de technische diensten: centraal/decentraal, in-/uitbesteden
 • Verbeteren van de engineering flow voor technische modificaties tussen engineering en onderhoud
 • Implementatie traject van de  reliablilty engineering functie
 • Het optimaliseren van data management (inrichting van een Management Informatie Systeem)

Deze opleiding leert u de basiselementen van projectmanagement specifiek binnen onderhoud op een adequate manier te gebruiken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot al wie inzicht en "handvaten" wil aangereikt krijgen om projectmanagement toe te passen zoals Technische verantwoordelijken, Maintenance en Asset Managers, Engineering en Maintenance Project Managers, Reliability Engineers, Maintenance Engineers.

Methodologie

Deze opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte waarbij een aantal definities en begrippen naar voor worden gebracht en uit een praktisch gedeelte waarbij aan de hand van een aantal cases de verschillende stappen van project management binnen onderhoud worden aangeleerd. Tijdens de interactieve oefening zal de deelnemer de nodige praktische ervaring opdoen om ook in zijn eigen organisatie aan de slag te kunnen gaan met de methodiek van projectmanagement in in het bijzonder de methodiek voor onderhoud gerelateerde projecten.

Programma

Context

 • Uitdagingen binnen onderhoud en asset management
 • Het Asset Management Framework: Assets - Processen - Systemen

Beginselen Project Management

 • Project Management fundamentals
 • De 5 Project Management parameters: tijd, geld, kwaliteit, organisatie, informatie
 • DMAIC & PDCA?
 • Projectmanagement methodieken en  toepassingen

Project Management: praktische toepassing op onderhoudsprojecten

 • De 5 project fases (Prince2):
  • 1. Opstarten van een project
  • 2. Initiatie van het project
  • 3. Beheersing van stadiumovergangen (executie)
  • 4. Controle van een stadium (monitoring)
  • 5. Afsluiten van het project
 • De 9 kennis- en beheerdomeinen:
  • 1. Integratie
  • 2. Scope bepaling
  • 3. Planning en projectopvolging
  • 4. Kostenopvolging
  • 5. Kwaliteitbeheersing
  • 6. Human Resources Management incl. Change Management
  • 7. Communicatie
  • 8. Risico beheersing
  • 9. Aankoop en logistiek

Cases & oefeningen

 • Voorbeelden van cases
 • Oefeningen vanuit de eigen organisatie: identificeren van onderhoudgerelateerde  projecten en hoe deze praktisch aanpakken.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be