Najaar 2024

Milieuaspecten voor de facility manager

Hoe voldoen aan wat de wetgever op vlak van milieuzorg verwacht?

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U hebt inzicht in de verwachtingen van de wetgever op vlak van milieuzorg en weet hoe u hieraan kunt voldoen.

Omschrijving

Bedrijven zijn zich meer en meer bewust van het strategisch belang van facility management.

Facility management is geëvolueerd tot een volwaardige afdeling binnen de organisatie.

Als facility manager of facilitair manager regelt u simpel gezegd het huishouden van een organisatie en zorgt u ervoor dat elk personeelslid de diensten (faciliteiten) tot zijn beschikking heeft om zijn werk goed te kunnen doen.

Relatief eenvoudige activiteiten kunnen een nadelige invloed hebben op het milieu. Niet alleen de overheid maar ook de stakeholders zoals de omwonenden, ... worden steeds kritischer. Het wordt dus steeds belangrijker om conform de wettelijke verplichtingen te handelen.

Binnen facility management komen dan ook diverse milieuaspecten voor, van vergunningen om iets te mogen uitbaten tot en met heffingen in verband met milieuverontreiniging zoals afvalwater of beperking van geluidshinder.

Daarnaast dient ook de wetgeving te worden nageleefd zoals periodieke keuringsverplichtingen HVAC en andere installaties maar ook met betrekking tot bijvoorbeeld afvalbeheer.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot personen die tewerkgesteld zijn of willen worden als facility manager.

Het programma is zeker ook inetressant voor diegene die regelmatig geconfronteerd wordt met één of meerdere milieuaspecten en diegene die een bredere kijk op diverse milieuaspecten willen bekomen.

Methodologie

 • Deze opleiding zal u een antwoord geven op een aantal essentiële vragen binnen de wereld van de facility manager en dit specifiek gerelateerd aan milieuzorg.
 • Aan de hand van cases en praktijkgevallen worden de belangrijkste aspecten van milieuzorg toegelicht.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

 • Vergunningsplichtige installaties en inrichtingen (afvalwater, elektriciteit, opslag, ...)
 • Principes geïntegreerde omgevingsvergunning
 • Afvalstoffenbeheer (preventie, scheiding, inzameling, ophaling, verwerking, ...)
  • Milieuvoorwaarden en keuringsverplichtingen:
   • Verwarmingsinstallaties
   • Koelinstallaties
   • Diverse facility gerelateerde voorwaarden: water, bodem, geluid, afval
  • Heffingen en aangiftes:
   • Afvalwater
   • Integraal MilieuJaarVerslag
 • Milieuzorg tijdens evenementen en andere tijdelijke activiteite.
 • Water (voorziening, besparing, sanitair, afvoer en lozingsmogelijkheden -en verplichtingen, ...)
 • Geluid en geur
 • Natuur, bos en groenbeheer

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag