Najaar 2024

Keuzestress in de watertechnologie: ben ik nog mee?

Technieken in waterzuivering en waterbehandeling: een overzicht en praktische toelichting

Introductie

In deze opleiding gaan we in op de diverse technieken die beschikbaar zijn voor waterbehandeling en waterzuivering. Eerst gaan we kort in op afvalwater. Wanneer spreken we van afvalwater, welke verontreinigingen zijn er en tot op welk niveau moeten deze worden verwijderd?

Hierop verder bouwend worden de beschikbare technieken voor de zuivering van afvalwater overzichtelijk toegelicht. Hierbij komen de conventionele en de nieuwere technieken aan bod.

Omschrijving

Naast de zuivering van afvalwater voor lozing, kan er ook nood zijn aan opwaardering van afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, hemelwater en zelfs leidingwater voor de toepassing in de bedrijfsprocessen. Ook hiervoor zijn diverse technieken op de markt, afhankelijk van het te behandelen water, de kwaliteitseisen en de beoogde toepassing. De beschikbare technieken voor waterbehandeling worden overlopen waarbij ook hier wordt ingegaan op de conventionele technieken alsook de nieuwe ontwikkelingen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot milieucoördinatoren, milieudeskundigen, milieuverantwoordelijken, ... van bedrijven of organisaties die geconfronteerd worden met waterzuivering.

Methodologie

Deze opleiding geeft u een overzicht en een praktische toelichting betreffende technieken in waterzuivering en waterbehandeling. Met praktijkvoorbeelden wordt de materie tastbaar gemaakt. Ook leren we meer over de voor- en nadelen van de diverse technieken met betrekking tot opvolgingsgraad, zekerheid en kostenimplicaties.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijkse verplichte permanente vorming van de milieucoördinator.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Tijdens deze opleiding komen de volgende topics aan bod:

Deel 1:

  • Wat maakt van water afvalwater? Diverse polluenten en vereiste zuiveringsgraad.

Deel 2:

  • Beschikbare technieken in de afvalwaterzuivering: van klein naar groot, van traditioneel naar vernieuwend.

Deel 3:

  • Beschikbare technieken in de waterbehandeling: kwaliteitseisen, diverse ingaande stromen en daaraan gekoppeld
  • de meest interessante technieken

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag