Najaar 2024

De kostprijs van (afval)water in al zijn facetten

Alle kosten van het waterverbruik bij een privé of publiek bedrijf, van afvalwaterheffing tot de drinkwaterfactuur

Omschrijving

De kostprijs voor aankoop van water en voor lozing van afvalwater is jaar na jaar blijven stijgen. Dit heeft er o.a. voor gezorgd dat dit steeds meer aandacht krijgt binnen de hedendaagse bedrijfsvoering. In deze opleiding krijgt u een brede toelichting van alle kosten verbonden aan het waterverbruik bij een bedrijf of organisatie. Dit gaat van grondwaterheffingen en kosten voor oppervlaktewaterwinning tot afvalwaterheffingen in al zijn vormen. We gaan in op de drinkwaterfactuur, met de drinkwaterprijs, de gemeentelijke en bovengemeentelijke sanerings-bijdragen en/of saneringsvergoedingen. De kosten verbonden aan waterzuivering en aan de eigen waterproductie (bv. uit afvalwater, oppervlaktewater of hemelwater) komen ook aan bod. De implicaties van wijzigingen in heffingen e.a. gekoppelde regelingen aan bepaalde beslissingen in de bedrijfsvoering worden toegelicht a.d.h.v. praktijkvoorbeelden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot milieucoördinatoren, milieudeskundigen, milieuverantwoordelijken, ... van bedrijven of organisaties die geconfronteerd worden met de afvalwaterproblematiek.

Methodologie

Deze opleiding geeft u een zo volledig mogelijke toelichting van alle kosten verbonden aan het waterverbruik bij een privé of publiek bedrijf: van afvalwaterheffing tot de drinkwaterfactuur. Met praktijkvoorbeelden wordt de materie tastbaar gemaakt.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijkse verplichte permanente vorming van de milieucoördinator.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Tijdens deze opleiding komen de volgende topics aan bod:

Deel 1:

  • Grondwaterheffingen
  • Kosten voor oppervlaktewaterwinning
  • Heffing voor oppervlaktewaterlozers
  • Heffing voor rioollozers (financierende heffing)

Deel 2:

  • De drinkwaterfactuur en de koppeling aan de heffingen: regionale en andere verschillenRecente en eventueel te verwachten wijzigingen

Deel 3:

  • Praktijkvoorbeelden

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag