Najaar 2024

Tover de nadelen van de arbeidsdeal om in voordelen

 • KMO-portefeuille

Introductie

Welke voordelen haalt u binnen met de nieuwe arbeidsmarktmaatregelen. De Arbeidsdeal die door de federale regering eerder dit jaar werd afgesproken, is een concretisering van 35 arbeidsmarktmaatregelen die werden beslist tijdens het begrotingsconclaaf najaar 21.

Deze deal moet de arbeidswetgeving moderniseren (arbeidstijd, flexibiliteit voor de werknemer, modaliteiten arbeidsovereenkomsten, nachtarbeid), maar het akkoord zou ook passen in de ambitie van de federale regering om te komen tot een werkzaamheidsgraad van 80% tegen 2030.

Welke concrete maatregelen ze bevat verneemt u in deze sessie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

HR-medewerkers en -verantwoordelijken

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

1. Flexibiliteit voor werknemers

 • Vierdagenwerkweek zonder vermindering van de arbeidsduur
 • Week om week-regeling
 • Deeltijds variabele roosters

2. Recht op deconnectie

Ondernemingen met meer dan 20 werknemers moeten een ondernemings-cao afsluiten waarin afspraken worden gemaakt rond het recht om onbereikbaar te zijn buiten de arbeidstijden.

Ondernemingen krijgen tot 1 januari 2023 de tijd om een regeling uit te werken.

Niettemin kan een sector of kunnen de interprofessionele sociale partners van de Nationale Arbeidsraad (NAR) beslissen om een cao uit te werken die de verplichting op ondernemingsniveau doet vervallen.

3. E-commerce

Versoepeling van het arbeidskader omtrent e-commerce door:

 • Cao avondarbeid e-commerce met één vakbond mogelijk te maken die automatisch het arbeidsreglement wijzigt. Het akkoord van één vakbond volstaat.
 • Tijdelijke experimenten om nachtarbeid tussen 20u en 24u mogelijk te maken, waarbij het akkoord van de vakbonden niet vereist is:
  • De werknemers kunnen hier op vrijwillige basis aan deelnemen
  • Het experiment mag maximum 18 maanden duren

4. Platformeconomie

Voor platformwerkers wordt in de bestaande regelgeving een lijst van specifieke criteria opgenomen (geïnspireerd op een Europese ontwerprichtlijn) om een vermoeden van werknemers-/zelfstandig statuut te bepalen. Het vermoeden is weerlegbaar.

5. Activerend ontslagrecht

Waardoor er al wordt geactiveerd of opleiding voorzien tijdens de opzegtermijn en er sneller zicht is op een nieuwe job via:

 • transitietrajecten: tijdens de opzegtermijn kan een werknemer op vrijwillige basis ter beschikking worden gesteld bij een nieuwe werkgever
 • concretisering van artikel 39 ter waarbij aan de werknemer bijkomende inzetbaarheidsbevorderende maatregelen (zoals opleiding) worden aangeboden tijdens lange opzegtermijnen

6. Levenslang leren

 • Verplichting tot opmaak van een opleidingsplan;
  • Ondernemingen met 20 werknemers of meer moeten een jaarlijks opleidingsplan opmaken
 • Individueel opleidingsrecht van de werknemer van 5 opleidingsdagen/jaar in 2024:
  • Zowel formele als informele opleidingen tellen mee
  • Voor werknemers in bedrijven met 20 werknemers of meer
  • Aantal opleidingsdagen kan verhoogd of verminderd worden tot minimum 2 dagen op sectorniveau

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Steven Soenen

Steven Soenen

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag