Reshape your business model using innovative technology


Workshop innovatieve technologieën als business driver
#180671
Opleiding | IT PRO

Introductie

Deze opleiding heeft als doel de deelnemers inzicht bij te brengen in de mogelijkheden van de verschillende innovatieve technologieën. De functionele mogelijkheden van alle technologieën worden telkens één voor één met praktijkvoorbeelden toegelicht. Deelnemers dienen zeker geen techneuten te zijn (bij voorkeur zelfs niet, maar het kan) en wij zullen de deelnemers in deze workshop ook niet opleiden tot techneuten, maar wel tot business innovators die via specifieke designmethodes zoals BMC en VPC nieuwe nieuwe producten of diensten te gaan "designen” waarbij er één of meerdere innovatieve technologieën zullen gebruikt worden.

Omschrijving

De workshop bestaat uit 2 stappen:

Stap 1: Klassikale opleiding van 3 sessies van elk 3 uur

In de 1ste sessie wordt er vanuit een functionele invalshoek duidelijk gemaakt, wat men kan verwachten van een specifieke technologie, wat hiervoor de vereisten, beperkingen zijn.

Tijdens de 2de sessie wordt op basis van één specifieke case de gebruikte technologie en de weg naar een business solution onder de loepe genomen.

In de 3de en laatste sessie worden de nodige inzichten bijgebracht hoe het "Business Model Canvas (BMC)" en het "Value Proposition Canvas (VPC)" op een efficiënte en begrijpbare wijze de noden, (meer)waarden en kostprijs van een business model in kaart kunnen brengen om hieruit een duidelijke Business Case (BC) te creëren.

Deelnemers krijgen in deze 3de sessie de opdracht mee om een BMC en VPC uit te werken en vervolgens de aanzet tot een "Business Case" te schrijven voor hun concrete bedrijfscontext. Deze uitgewerkte opdracht dient als input van stap 2 (de coachingsessies).

Stap 2: Bestaat uit 2 coachingsessies van elk 3 uur

Deelnemers brengen hun uitgewerkte Business Case mee naar deze 2 coachingsessies. Deze Business Cases worden in kleine groepjes op een constructieve kritische wijze door de docent/coach bekeken en waar nodig worden er door de docent/coach suggesties gedaan met als doel te komen tot een waardevolle en implementeerbare Business Case.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Innovators komende uit zowel KMO als de grotere bedrijven die de ambitie hebben innovatie oplossingen, modellen, producten, diensten of processen te bouwen gebaseerd op innovatie technologieën.
 • Onder innovators wordt begrepen: zaakvoerders, stafmedewerkers, Business Unit Managers, Afdelingshoofden of een kennismedewerkers, ...
 • Business consultants, Business Analisten, Business solutions experten

Voorkennis

Kennis van bedrijfsprocessen, aangeboden diensten en producten waarvoor de innovatie bestemd is.

Deelnemers dienen niet over IT kennis, of over technologiekennis te beschikken

Methodologie

Concepten en technologieën worden aan de hand van inspirerende use cases waar mogelijk bijgebracht. Om de functionele werking betreffende technologie duidelijk te maken worden er waar mogelijk relevant korte video filmpjes gebruikt.

Workshop format: tijdens laatste sessie leren de deelnemers via een interactieve workshop werken met het “Business Model Canvas” en het “Value Proposition Canvas”.

Interactieve coaching sessies: Tijdens de coaching sessies (in beperkte groep) stellen de deelnemers de verschillende modellen (BC, BMC en VPC) voor aan de docent (projectcoach) en de aanwezige deelnemers. Na het voorstellen krijgt elke deelnemer feedback van de docent (projectcoach) en kunnen de collega deelnemers eveneens aanvullende vragen stellen. Via deze dynamische groepsinteractie verwerven deelnemers aanvullende inzichten.

Deelnemers dienen zelf hun persoonlijke laptop mee te brengen naar de opleiding om hun digitaal toegeleverde cursustekst te kunnen raadplegen en eventueel notities te nemen.

Programma

Stap 1: Klassikale workshop sessies

Module 1: Introductie AI, ML,…: basis begrippen, voorbeelden, aanpak (sessie 1)

Kaderen van de basis begrippen, functionele mogelijkheden en voorbeelden uit de praktijk:

 • Data Science,
 • Artificiële Intelligentie (AI),
 • Machine Learning(ML),
 • Deep Learning, Predictive analytics …
 • Het process data omzetten in waardevolle informatie
 • Voorbeelden uit het bedrijfsleven komende uit verschillende sectoren
 • De toekomst van AI en ML
 • Waar als bedrijf beginnen?

Module 2: Concreet voorbeeld (uitwerking) van een specifieke Business Case gebruikmakend van een nieuwe innovatie technologie - voorbeeld case: Chatbots Deepdive (sessie 2)

Concrete Business Case: waarom chatbots inzetten als technologie oplossing?

 • Wat is een Chatbot? Waarom Chatbots? Waarom de hype?
 • Wat maakt Chatbots successvol?
 • Waar starten?
 • Tips & tricks

Volgende stappen: Chatbots, Artificiële intelligentie (AI) en Machine Learning (ML)

Module 3: Via Business Model Canvas (en VPC) – Business Case – naar de juiste match qua innovatieve technologie keuze en projectaanpak (sessie 3)

Business heeft IT nodig, nu meer dan ooit!

Vanuit focus op waarde voor klanten met het Value Proposition Canvas (VPC):

 • Vanuit standpunt klant:
  • Customer Jobs
  • Pains
  • Gains
 • Vanuit standpunt dienst- of productonwikkeling:
  • Products en Services aanbieden die
  • Pain relievers
  • Gain creators

Vanuit het Business Model Canvas (BMC):

 • Vanuit de ‘Revenue streams’
  • Customer segments
  • Customer relationships
  • Channels
  • Value propositions
 • Vanuit de ‘Cost structure’
  • Key partnerships
  • Key activities
  • Key resources
  • Value propositions
 • Vanuit het BMC en het VPC naar het schrijven van een Business Case(BC):

Hoe vanuit Business Case de juiste innovatie technologie identificeren?

Voorbeeld Business Case (BC) waarbij AI gekozen werd als technologie:

 • Het identificeren van "juiste" AI Use Cases?
 • AI als doel of als middel?
 • Use case evaluation framework
 • AI “demystified”: AI project verder in detail toelichten”
 • Conclusies:
  • Tips en best practices
  • Do’s en don’ts

Van Business Case naar projectaanpak:

 • Met oa aandacht voor duurzaam ondernemen en gevolgen voor milieu

Individuele opdracht: Schrijven van een Business Case (BC)

Elke deelnemer zal een Business Case (BC) uitwerken gebruikmakend van het BMC en het VPC aangevuld met de motivering van de gekozen innovatieve technologie:

 • Stap 1: Uitwerking BC gebruikmakend van BMC en VPC
 • Stap 2: Keuze en motivering waarom welke ondersteunende innovatieve technologie(ën) zullen gebruikt worden om de BC te kunnen realiseren.

Deelnemers dienen - na deze 3 klassikale sessies - deze opdracht verder uit te werken en voor te stellen in stap 2 - interactieve coachingsessies

Stap 2 – Interactieve coachingsessies

Tijdens de 2 coaching sessies (op 2 verschillende dagen volgend na de 3 klassikale sessies) zullen de deelnemers in beperkte groep feedback, tips, suggesties en bijsturing krijgen van de docent/projectcoach.

Cursusmateriaal

Cursusmateriaal wordt in digitale vorm voorzien.

2018-671-2-OmschrijvingDocent-1.png

In samenwerking met "Agentschap voor ondernemersvorming SYNTRA VLAANDEREN"