Rechtspraak: GDPR sancties binnen de EU

#190391
Club | IT PRO

Introductie

GDPR Club seminarie:

Het is niet altijd evident om bij een nieuwe wetgeving een goed evenwicht te vinden tussen het 'letterlijk toepassen van de wet' en wat er praktisch werkbaar is.

Ondertussen is GDPR (of AVG) meer dan één jaar actief en is het meeste stof hierrond gaan liggen en kunnen wij een eerste bilan opmaken betreffende de impact, de implementatiegraad maar ook en vooral hoe zit het met de nationale (en internationale) rechtspraak in dit domein en wat we hieruit kunnen leren?

Tijdens dit seminarie krijgt u ook inzicht in hoe de GDPR implementatie werd opgevat en gerealiseerd in de andere Europese landen en hoe de werking van GBA in deze landen verloopt. Wordt de GDPR wetgeving in alle landen op een even strenge wijze toegepast of zijn er tussen de landen belangrijke nuances waardoor het voor bedrijven wel eens interessant zou kunnen zijn om hun activiteiten te gaan verleggen naar een ander land binnen, dan wel buiten Europa?

Via deze GDPR  seminaries wensen wij de kennis van Informatieveiligheids consulenten of DPO’ers (of deelnemers uit de opleidingen: Informatieveiligheidsconsulent volgens de richtsnoeren en Certified DPO) - actueel houden.

Omschrijving

GDPR-Club for DPO, Legal, IT en Managers

De seminaries van de GDPR-Club hebben als doel - alle professionals die betrokken zijn met 'Informatieveiligheid'- actuele diepgaandere kennis en 'best practices' aan te reiken. Hierbij komt - een laatste stand zaken - betreffende belangrijkste (kern)taken/domeinen waarbinnen een informatieveiligheidscel dient te functioneren aan bod. De spreker(s) van elk seminarie is/(zijn) expert(en) binnen het specifieke vakdomein dat in het desbetreffende seminarie behandeld wordt.

Bedrijven die lid zijn van de 'IT-Club – Circle of excellence' krijgen automatisch toegang tot alle seminaries van de 'GDRP-Club formule'.

 

Webinar of op de campus? Aan u de keuze!

Vanaf dit clubjaar kan elke clublid - per seminar - zelf vrij kiezen als u deze wenst online mee te volgen (Webinar) dan wel op de campus. Om praktische redenen (ifv geldende COVID richtlijnen mbt maximale bezetting leslokaal) vragen wij wel uw keuze minstens één week voor startdatum kenbaar te maken. U kan gerust uw keuze tijdens de hernieuwing van het lidmaatschap kenbaar maken en eventueel (minstens één week voor start) bijsturen ifv uw wensen.

Exclusief voor clubleden: Webinars zullen vanaf heden ook opgenomen worden!

Alle(*) seminaries / webinars zullen vanaf september ook opgenomen en nadien beschikbaar gesteld worden. Vanaf eind september krijgt elk Clublid toegang toegang tot het digitaal platform waarop zowel de presentaties van de sprekers als de opnames beschikbaar zullen zijn.

(*) Rekening houdend met de GDPR-wetgeving.

Thema’s en seminaries onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen (praktisch en actualiteit).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Functionaris gegevensbescherming
 • Data Protection Officer
 • Juridische medewerkers
 • IT manager, diensthoofd IT
 • Business Managers

Voorkennis

Basiskennis GDPR terminologie is aanbevolen.

gdpr-club-for-dpo-legal-it-e-1-1_2019-391.jpg

Programma

Deel 1: GDPR na één jaar GBA: tijd voor een stand van zaken  [18u00 - 19u30]

 • Is de wereld veranderd sinds de GBA - voorjaar 2019 - opgericht werd?
 • Wat is de belangrijkst impact binnen bedrijven en organisaties:
  • Andere manier van marketeeren: van push naar pull
  • Heeft het individu (natuurlijk peroon) de controle terug
  • Impact op bedrijfsactiviteiten?
 • Nog werk op de plank zowel voor GBA als voor bedrijven en organisaties
  • Stand van zaken GBA België en andere landen
  • De structuur van de GBA in België
  • Bij wie kan ik terecht met welke vragen?
  • Wat met melding van datalekken en de opvolging ervan
 • Wat zijn de voornaamste struikelblokken of uitdagingen voor bedrijven en organisaties?
  • Opstellen van de juiste prioriteiten
  • Gefaseerde aanpak en timing
  • Bedrijven of organisaties die van de nood (GDPR wetgeving) een deugd hebben gemaakt
 • Tips en best practices

Pauze: Networking onder de IT club leden met een hapje en drankje. [19u30 - 19u50]

Deel 2: GDPR: (inter)nationale rechtspraak [19u50 - 21u00]

 • Werking en procedures van de GBA in België (en andere landen)
 • Voorbeelden nationale en internationale rechtspraak
 • Mogelijke invloeden of gevolgen voor bedrijven organisaties tgv (inter)nationale rechtspraak
 • Wat kunnen wij hieruit afleiden / leren?
 • Tips en best practice: een nuchtere pragmatische kijk!
2019-391-1-OmschrijvingDocent-1.png

Meester Maarten Vehaghe @ vdvadvocaten.be | iLAW

 

Mr. Maarten Verhaghe is advocaat met een doorgedreven specialisatie in het ondernemingsrecht met nadruk op ICT/IP-recht en GDPR.

Als gecertificeerd DPO, neemt hij deze functie waar bij diverse bedrijven en instellingen.

Mr. Maarten Verhaghe is auteur voor het tijdschrift Tips & Advies en spreekt regelmatig op seminaries.