Introducing Holistic Business Analysis


Voor de Alumni "Business Analist - ICT Architect"
#160441
Opleiding | IT PRO

Introductie

'Holisme' is afkomstig van het Griekse woord 'holos' (= 'al', '(ge)heel', 'volledig') en is het concept dat systemen (fysiek, biologisch, sociaal, economisch,...) als een geheel moeten worden bekeken en niet alleen als een verzameling van zijn onderdelen.

Business analisten worden heel vaak geabsorbeerd door het uitwerken van oplossingen, customer journeys, bedrijfsprocessen,... allemaal initiatieven die hun impact hebben op de ganse organisatie.

Als dusdanig kijkt de holistische Business Analist naar een organisatie in zijn geheel en niet alleen als een verzameling van werknemers, bedrijfsdomeinen, klanten, processen, systemen, veranderingsinitiatieven,...

De spreker zal u introduceren in de wereld van Holistische Business Analyse, inclusief de verschillende organisatieniveaus waarop de Holistische Business Analist kan bijdragen, de verschillende soorten requirements/stakeholders/scope ... en hoe deze allemaal met elkaar verbonden zijn.

 

Belangrijk om weten:

Deze Alumni events  "Business Analist - ICT Architect" hebben als doel Business Analisten op hoogte houden betreffende nieuwe trends, standaarden, actuele topics, methodologieen of producten die belangrijk zijn om deze jobrol succesvol te kunnen invullen.

Alumni event is bestemd voor Alumni die de opleiding "Business Analist - ICT Architect" succesvol hebben afgerond met een eindwerkvoorstelling voor de vakjury.

Nuttige informatie:

Betreffende opleiding: "Business Analist - ICT Architect" vindt u hier!

Omschrijving

Dit jaarlijks terugkerend event is aan zijn 7de jaargang toe!

Tijdens vorige edities werden volgende onderwerpen aangesneden:

 • Editie 2013: Knowledge areas" of BABOK, de standaard richtlijnen rond Business Analyse voor het eerst gepubliceerd door het IIBA  -  Gastspreker:  Filip De Sutter [17 oktober '13]
 • Editie 2014: Een interactieve workshop om Enterprise Architect effectiever en efficiënter te leren gebruiken, Gastspreker: Peter Doomen [9 oktober '14]
 • Editie 2015: "A Journey trough the world of requirements" - Gastspreker: Stefan Bossuwé [22 oktober '15]
 • Editie 2016: “Agile Principles for Business Analyse (BABOK v3)” – Gastspreker: Pascal Van Cauwenberghe [22 oktober '16]
 • Editie 2017: "Business Analyse - over Business waarde en het business model Canvas - Gastspreker: Hans Vandenbogaerde  [18 oktober '17]
 • Editie 2018: "BPMN 2.0 Process, Collaboration, Choreography en conversation – best practice" - Gastspreker: Hans Vandenbogaerde [18 oktober '18]

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Alumni "Business Analist - ICT Architect"

Voorkennis

Enkel toegankelijk voor alumni Business Analist - ICT Architect

Toelatingsvoorwaarden

Professionals die de opleiding Business Analist - ICT Architect succesvol hebben afgerond via het presenteren van hun eindwerk voor de vakjury

business-analist--alumni--ict-1-1_2016-441.png

Programma

Agenda:

[19:00 tot 20:00]: Deel 1: Proclamatie "Business Analist - ICT Architect" edities 2019

 • Plechtige uitreiking certificaat
 • Mini receptie met hapje en drankje

[20:00 tot 21:00]: Deel 2: Alumni topic: "Introductie Holistic Business Analyse"

 

 

Volgende thema’s komen hierbij aan bod:

 

 • de business analist als een rol die verder gaat danalleen maar taken en technieken
 • de organisatie als een geheel te zien maar tegelijk ook als een verzameling van haar onderdelen
 • introductie in de concepten en technieken die essentieel zijn voor Holistische Business Analyse

 

Gastspreker deel 2: Stefan Bossuwé - Voorzitter IIBA