GDPR in de E-Commerce wereld

#190388
Club | IT PRO

Introductie

GDPR-Club seminarie

GDPR wetgeving is op elk 'type' business van toepasssing en bijgevolg ook en eerder vooral op E-Commerce bedrijven die diensten en producten via het internet verkopen aan EU burgers. E-commerce bedrijven die persoonlijke data  - zoals bank credentials en transactie gerelateerde data - van EU burgers stokkeren in hun database systemen vallen onder de GDPR wetgeving.        

Via deze GDPR  seminaries wensen wij de kennis van Informatieveiligheidsconsulenten of DPO’ers (of deelnemers uit de opleidingen: Informatieveiligheidsconsulent volgens de richtsnoeren en Certified DPO) - actueel houden.

Omschrijving

GDPR-Club for DPO, Legal, IT en Managers

De seminaries van de GDPR-Club hebben als doel - alle professionals die betrokken zijn met 'Informatieveiligheid' - actuele diepgaandere kennis en 'best practices' aan te reiken. Hierbij komt - een laatste stand zaken - betreffende belangrijkste (kern)taken/domeinen waarbinnen een informatieveiligheidscel dient te functioneren aan bod. De spreker(s) van elk seminarie is/(zijn) expert(en) binnen het specifieke vakdomein dat in het desbetreffende seminarie behandeld wordt.

Bedrijven die lid zijn van de 'IT-Club - Circle of excellence' krijgen automatisch toegang tot alle seminaries van de 'GDRP-Club formule'.

 

 

Webinar of op de campus? Aan u de keuze!

 

Vanaf dit clubjaar kan elke clublid - per seminar - zelf vrij kiezen als u deze wenst online mee te volgen (Webinar) dan wel op de campus. Om praktische redenen (ifv geldende COVID richtlijnen mbt maximale bezetting leslokaal) vragen wij wel uw keuze minstens één week voor startdatum kenbaar te maken. U kunt gerust uw keuze tijdens de hernieuwing van het lidmaatschap kenbaar maken en eventueel (minstens één week voor start) bijsturen ifv uw wensen.

 

Exclusief voor clubleden: Webinars zullen vanaf heden ook opgenomen worden!

 

Alle(*) seminaries / webinars zullen vanaf september ook opgenomen en nadien beschikbaar gesteld worden. Vanaf eind september krijgt elk IT-Clublid toegang toegang tot het digitaal platform waarop zowel de presentaties van de sprekers als de opnames beschikbaar zullen zijn.

(*) Rekening houdend met de GDPR-wetgeving.

 

Thema’s en seminaries onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen (praktisch en actualiteit).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Functionaris gegevensbescherming
 • Data Protection Officer
 • Juridische medewerkers
 • IT manager, diensthoofd IT
 • Business Managers

Voorkennis

Basiskennis GDPR terminologie is aanbevolen.

gdpr-club-for-dpo-legal-it-e-1-1_2019-388.jpg

Programma

Deel 1: E-commerce en GDPR gezien vanuit Digital Single Market? [18u00 tot 19u30]

Heel wat praktische vragen duiken op als u de E-commerce en GDPR wetgeving bekijkt vanuit de bril van een 'Digital Single Market'. Hieronder een overzicht van vragen die rijzen binnen deze context:

 • Is het E-Commerce bedrijf buiten de EU gevestigd?
 • Is er voorafgaande toestemming van de klant nodig om data te verzamelen over deze klant?
 • Houdt het e-commerce bedrijf rekening met kinderen beneden de 18 jaar?
 • Worden de klanten op de hoogte gebracht waarom deze data nodig is?
 • Wat betekent GEO-blocking?
 • Wat met consumentenbescherming?
 • GDPR en cookies: Is het gebruik ervan GDPR compliant?

       

Pauze van voor hapje en drankje en networking [19u30 tot 19u50]

Deel 2: Voorbeelden uit de praktijk 'hoe het niet moet' en 'hoe het beter' wel zou aangepakt worden? [19u50 tot 21u00]

2019-388-1-OmschrijvingDocent-1.png

Meester Maarten Vehaghe @ vdvadvocaten.be | iLAW

 

Mr. Maarten Verhaghe is advocaat met een doorgedreven specialisatie in het ondernemingsrecht met nadruk op ICT/IP-recht en GDPR.

Als gecertificeerd DPO, neemt hij deze functie waar bij diverse bedrijven en instellingen.

Mr. Maarten Verhaghe is auteur voor het tijdschrift Tips & Advies en spreekt regelmatig op seminaries.