Update loon- en personeelsadministratie


Groeien als professional
#090291
Webinar | HRM

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U leert de finesses kennen, u bouwt verder op praktijkervaring en theoretische basiskennis wat loon- en personeelsadministratie betreft.

Omschrijving

Misschien raadplegen uw collega's u over bepaalde deelaspecten van payroll of sociale wetgeving? De personeelsverantwoordelijke of algemene directie vraagt uw mening, uw input. Na uw advies kan het gebeuren dat bepaalde beleidsbeslissingen er komen. Deze sessies ondersteunen u om verder te groeien naar die professional die u als ervaren payrollbeheerder of HR-verantwoordelijke moet zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Payrollmedewerkers
 • Medewerkers personeelsdienst
 • Dossierbeheerders loon- en personeelsadministratie
 • Dossierbeheerders en medewerkers uitbetalingsinstellingen
 • Boekhouders en administratieve medewerkers belast met loon- en personeelsadministratie

Voorkennis

U heeft een basisopleiding sociaal recht genoten of "Loon- en personeelsadministratie" gevolgd, of u beschikt over voldoende praktische ervaring met de materie.

Programma

1. Gezinsfiscaliteit in de loonadministratie

Wijzigingen in de gezinssituatie van de medewerkers hebben hun invloed op de berekening van de bedrijfsvoorheffing. U leert de gezinsfiscale regels correct toepassen.

2. Loonadministratie: speciale gevallen

Naast de reguliere, veelvoorkomende gevallen, zijn er meer complexe situaties waarbij hogere opzegvergoedingen, een concurrentiebeding en vertrekvakantiegeld de berekening bemoeilijken. Samen met u gaan we nog even door een aantal afspraken en wetenswaardigheden wat loonadministratie betreft.

3. Arbeidsreglementering: alles wat u wilt weten over loon

 • Loonvorming
 • Loonsverhogingen
 • Indexeringsmechanisme
 • Ecocheques
 • Sociale uitkeringen
 • Arbeiders en bedienden

4. Kostenvergoedingen in al zijn dimensies

5. Vakantiegeld-berekening in de vingers

 • Hoe berekent u het vakantiegeld bij variabel loon en ziekte voor dezelfde werknemer? En wat wanneer deze werknemer uit dienst gaat?
 • Hoe verrekent u het vakantieattest bij een deeltijdse aanwerving van een voorheen voltijds tewerkgestelde?
 • Hoe verrekent u het vakantiegeld wanneer een arbeider bediende word?

6. Andere actualia

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 09/03/2021 17:30 20:30
dinsdag 16/03/2021 17:30 20:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be
2009-291-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Dirk Durivet is sinds 1987 sociaal adviseur bij de HR Dienstengroep Liantis. Hij geeft al meer dan 20 jaar training & opleiding.