Talenten managen


Medewerkers persoonlijk en professioneel laten groeien
#220634
Opleiding | HRM

Introductie

Als medewerkers groeien, wint de organisatie. Organisaties streven naar een groeimindset bj hun medewerkers, om de toekomst aan te kunnen.

Wat zijn de pijlers van een groeicultuur en hoe kunt u deze installeren. Deze sessies gaan oa over: de loopbaan in eigen handen nemen; het proces rekrutering en selectie, onthaalbeleid, interne mobiliteit, opleiding en coachbeleid, feedbackcultuur, de rol van de leidinggevende, het inzetten op fitte medewerkers, voortdurend verbeteren als centrale waarde, ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

HR-verantwoordelijken en -medewerkers

Methodologie

 • Casestudies vanuit stad Roeselare
 • Intervisie over deelfacetten en naar de praktijk  vertalen van de deelnemers
 • Terugkoppeling van resultaten, wat nemen we mee- met welke acties gaan we aan de slag, waar botsen we nog tegen aan, …

Programma

 • Loopbaan in eigen handen nemen/ Ontwikkelen stopt nooit (niet leeftijdsgebonden, alleen kunnen de accenten anders liggen)
 • Proces rekrutering en selectie: zoekt u de witte raaf of zoekt u naar de persoon met groeipotentieel en flexibele inzetbaarheid. Wat betekent dit op korte en lange termijn.
 • Proces onthaalbeleid: hoe geeft u van bij de start die groeicultuur aan de medewerkers mee (visie hierover maar tevens hoe zet u dit om in de praktijk) + extra aandacht voor onthaal van een leidinggevende
 • Proces interne mobiliteit: medewerkers niet enkel laten groeien in hun huidige functie maar ook kansen geven voor andere functies- welke rol kan loopbaanbegeleiding hierin spelen?
 • Opleiding en coachbeleid:
  • hoe zet u medewerkers aan tot hun persoonlijke groei? Hoe inspireert u hen? Hoe zet u hen aan tot leren en ontdekken? Maar vooral hoe gaat men het geleerde ook verankeren, …
  • Gegeven budget en tijd krijgen om te leren/ te groeien
  • Verhaal van Roeselare: onze eigen RSLACADEMY
 • Feedbackcultuur: feedback krijgen/geven – structureel of ad hoc/informeel – voorbeelden van Roeselare is ons kader feedback, jaarlijkse feedbackgesprekken, feedbackactie waar iedereen naar elkaar kaartjes kon schrijven, basisbad feedback om medewerkers de vaardigheden bij te brengen,…
 • Rol van de leidinggevende: fouten maken mag, voorbeeldgedrag, stimuleren, feedback geven
 • Inzetten op fitte medewerkers want fitte medewerkers zijn nu eenmaal meer in staat aan hun groei of ontwikkeling te werken. Programma rond mentale fitheid, welzijnscoaches, bewegen, gezonde voeding
 • Voortdurend verbeteren als centrale waarde: hoe vertalen we dit? Waar komt dit terug?

Cindy Vandevelde, deskundige P&O Stad Roeselare