Intervisie voor vertrouwenspersonen - bijscholing


De invloed van de gewijzigde wetgeving
#150303
Opleiding | HRM

Introductie

Sedert 1 september 2014 is de aangepaste wetgeving betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk van kracht. Daarin is de rol van een vertrouwenspersoon aan belang toegenomen.

Omschrijving

Deze bijscholing heeft tot doel bestaande vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bij te brengen om de functie van vertrouwenspersoon te kunnen blijven uitoefenen (Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en K.B. van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Interne preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en leidinggevenden die hun rol in de nieuwe wetgeving psychosociaal welzijn willen leren kennen.

Bijkomende info

De bijscholing voor vertrouwenspersonen wordt op verschillende tijdstippen en op verschillende locaties georganiseerd.

Roeselare: 12 maart 2020van 9:00 tot 13:00

Roeselare: 7 mei 2020 van 13:00 tot 17:00

Gent: 8 oktober 2020 van 9:00 tot 13:00

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze terugkomsessie hebben de deelnemers inzicht in de gewijzigde wetgeving en de invloed ervan op hun opdrachten als vertrouwenspersoon.

Programma

Psychosociale risico's worden nu omschreven als 'de kans dat werknemers psychische schade ondervinden, al dan niet gepaard gaande met lichamelijke schade ten gevolge van blootstelling aan elementen van arbeidsorganisatie, -inhoud, -voorwaarden, -omstandigheden, interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden op het werk'.

Binnen de preventie van deze risico's krijgen de verschillende partners in de werkomgeving een belangrijke rol toebedeeld.

Medewerkers die de functie van vertrouwenspersoon uitoefenen in het kader van bovenstaande wetgeving en in het verleden reeds een opleiding hebben gevolgd moeten deze bijscholing wettelijk verplicht volgen.

Om te voldoen aan de jaarlijkse verplichting omvat de bijscholing volgende aspecten:

 • Opfrissing gespreks- en bemiddelingsvaardigheden
 • Supervisie (uitwisseling van ervaringen en bespreken praktijkgevallen)

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 12/03/2020 09:00 13:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Roeselare
 • Oostnieuwkerksesteenweg 111
 • 8800 Roeselare
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • F: 050/390665
 • Kevin@sbm.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 07/05/2020 13:00 17:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Roeselare
 • Oostnieuwkerksesteenweg 111
 • 8800 Roeselare
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • F: 050/390665
 • Kevin@sbm.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 08/10/2020 09:00 13:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • F: 050/390665
 • Kevin@sbm.be

Zita Deplae is preventieadviseur gespecialiseerd in psychosociaal welzijn op het werk van Liantis, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Alles in orde!

Peeters Philippe gemeente Bredene

Zeer goede intervisie, was leerrijk

Myrianne Huysentruyt