Update aangifte vennootschapsbelasting


Een practicum over de wijzigingen voor het aanslagjaar 2022
#040568
Webinar | Fiscaliteit

Introductie

Tijdens dit seminarie worden de wijzigingen voor het aanslagjaar 2022 uitgebreid besproken. U krijgt een overzicht van de fiscale maatregelen die de regering De Croo I het voorbije jaar heeft genomen. De fiscale wijzigingen worden in een brede context geplaatst met nadruk op de evolutie binnen onze sector: van cijferberoeper naar adviseur.

Door de veranderingen pro-actief op te volgen en hierover tijdig te communiceren, toont u uw meerwaarde aan uw klanten. Naast de wetswijzigingen komen ook relevante rulings aan bod.

De FOD Financiën heeft heel wat circulaires opgemaakt en bovendien zijn er enkele interessante arresten gepubliceerd.

Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de theorie toegelicht, onmiddellijk toepasbaar op uw jaarafsluiting.  

De digitale syllabus bestaat uit een powerpoint en een uitgebreid naslagwerk dat zeer makkelijk raadpleegbaar is.

Omschrijving

Zoals steeds geven we u ook een checklist van de aangekondigde of gepubliceerde wetgeving die van toepassing is voor het aanslagjaar 2022.

zoals steeds vermelden we ook reeds de nieuwigheden van toepassing vanaf het aanslagjaar 2023 zoals:

 • VVPR-bis en de nieuwe volstortingsplicht
 • de beperking van het forfait VAA-elektriciteit en verwarming
 • de verhoogde investeringsaftrek voor CO²-vrije vrachtwagens
 • het aangepaste mobiliteitsbudget
 • ...

Zo bent u weer helemaal mee.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhouders, fiscalisten, accountants, belastingconsulenten, boekhoudkundig medewerkers en financials binnen bedrijven.

Voorkennis

De deelnemers moeten vertrouwd zijn met de aangifte van de vennootschapsbelasting.

Bijkomende info

Volgt u zowel update aangifte PB en update aangifte VB, dan kunt u genieten van ons voordeeltarief € 330 (excl. 21% BTW).

ATTESTEN

Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in uw elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.

Gelieve uw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld opmerkingen.

De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.

Livestream

Deze opleiding wordt opgenomen zodat u ze achteraf kunt herbekijken. Gelieve rekening te houden dat bij uitgesteld kijken er geen attest permanente vorming kan worden uitgereikt aangezien uw antwoorden op de aanwezigheidsvragen en eindtoets niet meer live worden geregistreerd.

update-aangifte-venb-1-1_2004-568.jpg

Programma

We diepen o.a. volgende zaken uit:

 • De mogelijkheid tot het mobiliseren van vrijgestelde reserves aan 10%
 • De wederopbouwreserve: ook bij tantièmes?
 • Bespreking van de autofiscaliteit per aanslagjaar
 • De verhoogde kostenaftrek voor laadstations      
 • De berekening VU-autokosten met eigen bijdrage van de geniete;
 • Het belastingkrediet voor de evenementensector
 • Aankopen handelsgoederen en art. 49 WIB92
 • De doorrekening van restaurantkosten
 • De 80%-regel en de back-service
 • Wanneer kan de fiscus art. 344 §1 WIB92 toepassen?
 • Auteursrechten versus beroepsmatig karakter?
 • Uitbreiding belastingvrijstelling vrijwillige overuren
 • Vrijstelling voor de opmaak van de fiche 2851.50?

Prijsinfo

Volgt u zowel update aangifte PB en update aangifte VB, dan kunt u genieten van ons voordeeltarief € 330 (excl. 21% BTW).

Voor meer info over de opleiding Update aangifte personenbelasting (klik hier)

2004-568-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Donald Vandenberghe, voormalig E.A. Inspecteur directe belastingen en financieel directeur, Partner bij Flamée & Partners Accountants & Belastingsconsulenten.