Update aangifte personenbelasting


Overzicht nieuwigheden voor de belastingsaangifte van 2023
#040567
Webinar | Fiscaliteit

Introductie

De aangifte in de personenbelasting over aanslagjaar 2023 bevat opnieuw tal van wijzigingen.

Omschrijving

Tijdens dit seminarie neemt de expert-spreker de aangifte personenbelasting grondig met u door. Alle reeds bekende, relevante wijzigingen van aanslagjaar 2023 worden aan u uiteengezet op één avond.

Niet alleen de wetswijzigingen, maar ook de relevante rulings, rechtspraak en circulaires die van invloed kunnen zijn voor uw klanten komen aan bod. Daarnaast ontvangt u een digitale syllabus, waaronder een powerpointpresentatie en een uitgebreid naslagwerk om op terug te vallen.

Op basis van deze informatie kunt u opnieuw een goed onderbouwd en volledig advies verstrekken aan uw klanten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhouders, fiscalisten, accountants, belastingconsulenten en boekhoudkundig medewerkers.

Voorkennis

Basiskennis personenbelasting en praktijkervaring met het aangifteformulier is vereist.

Bijkomende info

Volgt u zowel update aangifte PB en update aangifte VenB (zie link)? Geniet dan van ons voordeeltarief €365 (excl. 21% BTW).

Namiddagsessies zijn voorzien te Brugge, Kortrijk en als live webinar.

Wil u de updates personenbelasting en vennootschapsbelasting volgen op één dag? Dat kan, te Kortrijk en Brugge:

(zie Brugge)

(zie Kortrijk)

Het programma komt in aanmerking voor 3 uren permanente vorming bij ITAA.

Attesten

Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in uw elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.

Gelieve uw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld opmerkingen.

De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.

Livestream

Deze opleiding wordt opgenomen zodat u ze achteraf kunt herbekijken. Gelieve rekening te houden dat bij uitgesteld kijken er geen attest permanente vorming kan worden uitgereikt aangezien uw antwoorden op de aanwezigheidsvragen en eindtoets niet meer live worden geregistreerd.

update-aangifte-pb-1-1_2004-567.jpg

Programma

De aangifte in de personenbelasting over aanslagjaar 2023 bevat nog talrijke maatregelen die een compensatie vormen voor het COVID-19 tijdperk. De volgende coronamaatregelen worden verlengd:

 • Verderzetting van de gunstige regeling voor studentenarbeid in de zorgsector en het onderwijs
 • De vrijstelling voor ‘coronavergoedingen’ toegekend door gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten
 • De vrijstelling voor vergoedingen voor vrijwilligerswerk in de publieke of private non-profitorganisaties en in de vaccinatiecentra
 • Koopkrachtmaatregelen m.b.t. het gebruik van de maaltijdcheques, ecocheques, consumptiecheques en de coronapremie
 • De overdracht van de betalingen van sociale bijdragen van zelfstandigen

Vak personalia:

 • De omzetting in een belastingkrediet van de verhogingen van de belastingvrije som wegens kinderlast wordt ook mogelijk in hoofde van de co-ouder die de kinderen fiscaal niet ten laste heeft

Vak bezoldigingen:

 • Wijziging aan het statuut van de (jonge) sportbeoefenaars en sportclubs
 • Invoering van een nieuwe (en reeds bijgewerkte) regeling voor buitenlandse kaderleden en onderzoekers
 • Bestendigen van het systeem van de relance-uren gepresteerd in alle sectoren en van de overuren met overwerktoeslag
 • Versoepelingen voor het gebruik van het mobiliteitsbudget; uitbreiding van het aantal werknemers, versoepeling van een aantal voorwaarden, invoering van een minimum-en maximumbegrenzing,…
 • Verhoging van het maximumbedrag van de federale fiscale werkbonus en de invoering van een Vlaamse jobbonus
 • Wettelijke verankering dat de eigen bijdrage in mindering komt van het voordeel van alle aard

Vak belastingverminderingen

 • Verhoging van het bedrag dat recht geeft op een belastingvermindering voor kosten van kinderopvang
 • Verhoging van het bedrag per laadstation en per belastingplichtige waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend
 • Invoering van een anticumulbepaling van het mobiliteitsbudget en de belastingvermindering voor de verwerving van een nieuwe elektrische motorfiets, driewieler of vierwieler

Vak diverse inkomsten

 • Aangepaste regeling inzake onbelast bijverdienen voor verenigingswerk en deeleconomie
 • Winsten en baten
 • Afschaffing forfaitaire belastingregelingen voor DB en btw
 • Aanpassing data  voor de regeling van de verhoogde kostenaftrek voor laadstations
 • Verstrenging aftrek autokosten voor wagens aangewend voor beroepsgebruik
 • Invoering van een belastingvrijstelling voor regionale en lokale steunmaatregelen n.a.v. de energiecrisis
 • Einde van de investeringsaftrek van 25% voor nieuwe investeringen
 • De inschepingstaks is een niet-aftrekbare beroepskost
 • Niet-aftrekbaarheid van minnelijke schikkingen en regularisatiebijdragen
 • Wanneer is een fiche 281.50 nog verplicht?
 • Invoering van een belastingkrediet n.a.v. de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

Prijsinfo

Volgt u zowel update aangifte PB en update aangifte VB? Geniet in dat geval van ons voordeeltarief € 365 (excl. 21% BTW).

Voor meer info over de opleiding Update aangifte vennootschapsbelasting (klik hier)

2004-567-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Filip Vandenberghe, Adviseur bij de Administratie van Algemene Fiscaliteit (AAF), FOD Financiën.