Najaar 2024

Update aangifte personenbelasting

Overzicht nieuwigheden voor de aangifte personenbelasting 2024
 • KMO-portefeuille

Introductie

De regering De Croo is er niet in geslaagd om de personenbelasting te hervormen. Deze hervorming was nochtans noodzakelijk om werkenden te belonen en tevens om een aantal ‘onrechtvaardige’ fiscale bepalingen weg te werken om zo tot een eerlijkere fiscaliteit te komen. Dit neemt niet weg dat er toch heel wat maatregelen zijn die in de aangifte over aanslagjaar 2024 de nodige aandacht verdienen. Waar nodig worden tevens reeds een aantal bepalingen voor aanslagjaar 2025 behandeld.


Omschrijving

Tijdens deze updatesessie neemt de expert-spreker de aangifte personenbelasting grondig met u door. Alle reeds bekende, relevante wijzigingen van aanslagjaar 2024 worden aan u uiteengezet op één avond.


Niet alleen de wetswijzigingen, maar ook de relevante rulings, rechtspraak en circulaires die van invloed kunnen zijn voor uw klanten komen aan bod. Daarnaast ontvangt u een digitale syllabus, waaronder een powerpointpresentatie en een uitgebreid naslagwerk om op terug te vallen.


Op basis van deze informatie kunt u opnieuw een goed onderbouwd en volledig advies verstrekken aan uw klanten.


Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhouders, fiscalisten, accountants, belastingconsulenten en boekhoudkundig medewerkers.

Voorkennis

Basiskennis personenbelasting en praktijkervaring met het aangifteformulier is vereist.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

DEEL I:


Vak II:  Personalia:

 • Verlenging van de maatregel waarbij een aantal uren studentenarbeid niet meetellen voor de berekening van de netto-bestaansmiddelen
 • verhoging van het maximum aantal uren studentenarbeid
 • co-ouderschap: de verhogingen van de belastingvrije som voor kinderen ten laste, die wegens onvoldoende belastingen geen effectief fiscaal voordeel opleveren, kunnen worden omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet; terugwerkende kracht vanaf aanslagjaar 2023
 • 'achterstallige' overlevingspensioenen aan wezen in de publieke sector en wezenrenten worden komen niet langer in aanmerking als 'bestaansmiddel’

Vak III: onroerende inkomsten

 • verplichte toevoeging van een bijlage voor wie de woning volledig of deels beroepsmatig gebruikt en de huur in kost zet
 • vestrenging van de aangifteplicht van het kadastraal inkomen

Vak IV: bezoldigingen;

 • de uitbreiding van de flexi-jobs
 • de toekenning van de koopkrachtpremie: fiscaal regime (verlenging uitgiftetermijn)
 • aanpassing van de kleine kunstenaarsvergoeding vanaf 2024: fiscaal en sociaal
 • definitieve schrapping van het opleidingsbudget
 • verlenging van de regeling inzake bijkomende vrijwillige overuren
 • verlenging van de regeling inzake overuren met overwerktoeslag
 • verlenging van de regeling inzake innovatiepremies
 • indexering van het mobiliteitsbudget; berekeningsformules  TCO en mobiliteitsbudget gepubliceerd
 • twee types fietsvergoedingen mogelijk: verhoging en begrenzing
 • het optrekken van de federale werkbonus
 • een verhoging van de gewestelijke jobbonus
 • verlenging maatregelen koopkracht: consumptiecheque, coronapremie, ecocheques

Vak V: Pensioenen;

 • mini-pensioenhervorming: Invoering van een netto pensioenbonus voor wie langer werkt: gevolgen voor het pensioen
 • concrete invulling van het begrip ‘effectief actief’; aanvulling gelijkgestelde periodes

Vak VII: roerende inkomsten:

 • einde van de overgangsbepaling inzake auteursrechten

Vak IX: de woonfiscaliteit:

 • de afschaffing van het federaal langetermijnsparen voor de aanschaf van een tweede niet eigen woning vanaf 1.01.2024
 • de hypotheekoverdracht bij de verkoop van de eigen woning: voorwaarden en werkwijze

Vak X: Belastingverminderingen:

 • FAQ belastingvermindering voor elektrische wagens
 • de belastingvermeerderingen die worden toegepast wanneer aandelen in startende ondernemingen, groeibedrijven en ondernemingen die ingevolge de COVID-19-pandemie met een omzetdaling werden geconfronteerd en  waarvoor een belastingvermindering werd verleend te vroeg worden vervreemd of niet langer aan de voorwaarden voldoen
 • belastingvermindering bij aanschaf van een laadstation vanaf aanslagjaar 2024

DEEL II:

Vak XV: diverse inkomsten

 • stand van zaken DAC7 en DAC8: registratieplicht en informatie omtrent crypto-activa

Vakken XVII en XVIII: winsten en baten

 • invoering van een tijdelijk belastingkrediet voor werkgevers die een fietsvergoeding toekennen tussen 1 mei 2023 en 31.12.2024
 • aangepast percentages voor de investeringsaftrek ajr 2024 en nieuwe categorieën vanaf 1 januari 2025: actualisering
 • de groene autofiscaliteit: aftrekbaarheid

procedure:

 • wettelijke verankering van de vandaag geldende aangiftetermijnen inzake inkomstenbelastingen
 • schrappen van de aangifte speciaal bij overlijden

andere:

 • Artikel 144/2, KB/WIB 92 wordt aangevuld om te bepalen hoe die bijzondere bijdrage energie in geval van een gemeenschappelijke aanslag over de beide echtgenoten moet worden omgedeeld
 • De verwijzing naar de woonstaatheffing en het belastingkrediet voor energiebesparende uitgaven (artikel 145/24, § 1, vijfde lid, WIB/92) wordt opgeheven. Deze zijn immers niet langer van toepassing (artikel 15, c) en 16, a) van het besluit).

Bijkomende info

UW VOORDELEN


 • Voordeeltarief: Volgt u zowel update aangifte PB en update aangifte VB? Geniet dan van uw voordeeltarief €490,00 (excl. btw).
 • Teamkorting tot 10% bij inschrijving met verschillende collega’s van eenzelfde kantoor.
 • PB en VenB op 1 dag volgen? Dat kan in Kortrijk en Brugge.
 • Permanente vorming: 3 uren bij ITAA

Volgt u zowel update aangifte PB en update aangifte VB? Geniet in dat geval van ons voordeeltarief €490,00 (excl. 21% btw).


Voor meer info over de opleiding Update aangifte vennootschapsbelasting (klik hier)Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

square placeholder image

Els Vanacker

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag