Update aangifte personenbelasting


Overzicht nieuwigheden voor de belastingsaangifte van 2022
#040567
Webinar | Fiscaliteit

Introductie

De aangifte in de personenbelasting over aanslagjaar 2022 bevat opnieuw tal van wijzigingen. In tegenstelling tot de vorige jaren zijn sommigen daarvan minder zichtbaar op de aangifte maar daarom zijn ze niet minder belangrijk vermits ze wel degelijk een invloed hebben op de verschuldigde belastingen.

Omschrijving

Deze wijzigingen maken deel uit van een grondige bespreking van de aangifte. Bovendien wordt er al een blik geworpen op reeds gekende wijzigingen die betrekking hebben op het aanslagjaar 2023.  

We bundelen de belangrijkste circulaires, parlementaire vragen, rulings, rechtspraak, enz. in een naslagwerk zodat u steeds kan terugvallen op de herkomst van deze fiscale bepalingen. Bovendien kan u opnieuw rekenen op een verzorgde powerpoint.

Op basis van deze informatie kunt u opnieuw een goed onderbouwd en volledig advies verstrekken aan uw klanten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhouders, fiscalisten, accountants, belastingconsulenten en boekhoudkundig medewerkers.

Voorkennis

Basiskennis personenbelasting en praktijkervaring met het aangifteformulier is vereist.

Bijkomende info

Volgt u zowel update aangifte PB en update aangifte VenB (zie link), dan kunt u genieten van ons voordeeltarief € 330 (excl. 21% BTW).

Er zijn opnieuw namiddagsessies voorzien te Brugge, Kortrijk en het live webinar.

U kan eveneens de updates personenbelasting en vennootschapsbelasting volgen op één dag te Kortrijk en Brugge

(zie link Brugge)

(zie link Kortrijk)

Het programma komt in aanmerking voor 3 uren permanente vorming bij ITAA.

ATTESTEN

Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in uw elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.

Gelieve uw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld opmerkingen.

De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.

Livestream

Deze opleiding wordt opgenomen zodat u ze achteraf kunt herbekijken. Gelieve rekening te houden dat bij uitgesteld kijken er geen attest permanente vorming kan worden uitgereikt aangezien uw antwoorden op de aanwezigheidsvragen en eindtoets niet meer live worden geregistreerd.

update-aangifte-pb-1-1_2004-567.jpg

Programma

 • Personalia: toekenning van een hogere belastingvrije som voor mantelzorgers mits de zorgbehoevende voldoet aan de voorwaarden van ‘behoeftigheid’
 • verlenging van bestaande coronamaatregelen waarbij o.a. de bezoldigingen van studentenarbeid gedurende bepaalde kwartalen niet worden meegeteld voor de berekening van de nettobestaansmiddelen en deze uren tevens geen invloed hebben op de berekening van de maximum 475 uur
 • Onroerende inkomsten: de nieuwe regeling voor de aangifte van de in het buitenland gelegen onroerende goederen
 • Belastingvermindering: een hoger belastingvermindering voor de betalingen voor kinderopvang;  14,00 euro i.p.v. van de voorziene 13,70 euro
 • De belastingvermindering  voor de tijdelijke regeling voor de kwijtschelding van huur in hoofde van de verhuurders
 • De Vlaamse regering heeft het vriendenaandeel of winwinkapitaal ingevoerd die recht geeft op een belastingkrediet wanneer men aandelen  in een kmo-vennootschap verwerft
 • Diverse inkomsten: er was de tijdelijke regeling voor inkomstenjaar 2021 m.b.t. het stelsel van de deeleconomie en de verenigingswerkers, wat heeft de wetgever voorzien voor 2022…
  • exploitanten van digitale platformen krijgen een rapporteringsverplichting opgelegd met betrekking tot commerciële transacties die door bemiddeling van het platform tot stand komen gedurende de periode 2021
 • Aanpassing art. 90 WIB/92 voor winstpremies behaald op o.a. Olympische Spelen
 • Bezoldigingen: verhoging van het aantal fiscaal voordelige overuren met overwerktoeslag in de bouwsector en de sector van de wegenwerken, met daarnaast de verhoging voor dergelijke overuren voor alle sectoren vanaf 1.07.2021 tot 30.06.2023
 • Het verhoogd aantal ‘vrijwillige overuren’ voor kritische sectoren wordt verlengd tot 31.12. 2022 met bovendien een combinatie met  de ingevoerde ‘relance-uren’ voor alle sectoren
 • Verlenging geldigheidsduur sport- en cultuurcheques, maaltijd- en ecocheques waarvan de geldigheidsduur is verlopen: coronamaatregel: art. 38/1 §3,3e WIB/92
 • De invoering van  de belastingvrije coronapremie t.b.v. maximum 500 euro
 • Afzonderlijk belastbare inkomsten: sommige afzonderlijk belastbare inkomsten behaald in het buitenland die bij verdrag zijn vrijgesteld tellen niet langer mee voor het principe van het progressievoorbehoud
 • Roerende inkomsten: ficheverplichting voor auteursrechten en naburige rechten (royalty’s) vanaf 1.01.2021
 • De tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek
 • Versoepeling opmaak fiche 281.50 wanneer de beoogde kosten verbonden zijn aan leveringen of diensten binnen de Europese Economische Ruimte
 • Uitbreiding van de mee te delen gegevens aan het CAP
 • Invoering van bevrijdende bedrijfsvoorheffing voor seizoenarbeiders (wijziging art. 248 WIB/92)
 • Verlenging van  het statuut van grensarbeiders buurlanden

Prijsinfo

Volgt u zowel update aangifte PB en update aangifte VB, dan kunt u genieten van ons voordeeltarief € 330 (excl. 21% BTW).

Voor meer info over de opleiding Update aangifte vennootschapsbelasting (klik hier)

2004-567-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Filip Vandenberghe, Adviseur bij de Administratie van Algemene Fiscaliteit (AAF), FOD Financiën.