Credit Professional


Aspecten van creditmanagement geïllustreerd a.d.h.v. een softwareprogramma iController
#160328
Opleiding | Financieel Beleid

Omschrijving

Creditmanagement is een belangrijke schakel zowel in het het verkoops- als in het financiële proces. Een goed georganiseerde interactie tussen beide is bijgevolg cruciaal.

Deze zeer praktijkgerichte opleiding met zorgvuldig gekozen cases en oefeningen zorgt voor een degelijk inzicht in alle facetten (financiële, administratieve, juridische,...) van creditmanagement. Zo krijgt u ook inzicht in de volledige administratieve opvolgingsketen zowel op gebied van auditcontroles als op softwareniveau. Wat is de impact van bepaalde creditbeslissingen op uw bedrijf, medewerkers, systemen en uiteraard niet te vergeten: uw klanten?

Ter illustratie wordt tot slot een geïntegreerde case behandeld met de creditmanagementsoftware "iController".

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Managers en hun medewerkers die hun aanpak van credit management willen verdiepen en verbreden
 • Credit controllers
 • Credit collectors
 • Commerciële medewerkers die breder inzicht willen verwerven in de financiële aspecten verbonden aan het integrale verkoopsproces

Voorkennis

Financieel basisinzicht en ervaring met financiële transacties is vereist. Voelt u zich hier nog onvoldoende mee vertrouwd dan kan u voorafgaand de opleidingsmodule "Basis cash- en werkkapitaalbeheer" volgen.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 18 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

Programma

De opleiding omvat een coherent programma van 6 sessies waarin de diverse aspecten van creditmanagement  uitgebreid aan bod komen. Aangezien efficiënt creditmanagement steeds meer ondersteund wordt door aangepaste softwaretoepassingen, worden aan het eind van deze reeks, de behandelde principes van creditmanagement concreet geillustreerd  aan de hand van een geïntegreerde case binnen de creditmanagement-software van I-Controller.

Juridische aspecten van creditmanagement (nationaal en internationaal)

 • preventie
 • solide algemene voorwaarden
 • betalingscondities
 • borgstellingen
 • eigendomsvoorbehoud, ...
 • wanbetaling & juridisch incasso
 • WCO/insolventie
 • gerechtelijke invordering
 • beslag
 • uitvoering
 • wet betalingsachterstand
 • summiere rechtspleging
 • Europees betalingsbevel, ...

Van prospect naar klant (Masterdata en de minimumvereisten)

 • korte herhaling van de essentiële elementen van financiële analyse
 • risicobeheer: soorten en soorten garanties
 • limietbepaling & betalingscondities: cases en knelpunten
 • offertes, algemene voorwaarden en contracten: cases en knelpunten
 • procedures
 • impact op audit controles
 • cases, oefeningen,Tips & Tricks

De klant is actief

 • opvolging van de factuur
 • wettelijke verplichtingen en sancties
 • voorbeelden boekhoudkundige opvolging (Do' & Dont's)
 • wat met een geprotesteerde factuur?
 • dispute management: preventief
 • onbetaalde facturen: opvolging administratief en telefonisch: best practice
 • dubieuze debiteuren:
  • wat zegt de wetgeving?
  • boekhoudkundige en administratieve afhandeling

Doorgedreven cases en oefeningen.

Kredietverzekeringen - factoring

 • werking en procedures
 • voor en nadelen
 • Impact op de workload van het departement en de systemen.
 • rapportering
 • kostprijsberekening + oefeningen

Rapportering en KPI's

 • hoe begint men eraan?
 • op welke manier komt men aan de informatie?
 • soorten en hun efficiëntie
 • verschillende cases

Software-ondersteund Creditmanagement

Diverse facetten van de voorgaande modules verwerkt in een softwarepakket. Ter illustratie wordt hierbij gebruik gemaakt van de softwaretoepassing "iController".

Prijsinfo

Volgt u 3 modules of meer uit het totaaltraject "Expert Cash- en Werkkapitaalbeheer", dan geniet u van 10% korting!

Aline D'Haeyer heeft vanuit haar boekhoudkundige achtergrond een jarenlange expertise in creditmanagement opgebouwd, o.m. als creditmanager bij Balta Industries, als consultant bij Deloitte voor credit-control projecten bij o.m. Mars belgium, CBR, Adecco,.... Haar multi-sectoriële ervaring inzake credit-management en credit-control (bouw-, telecom-, textiel-, retailsector,...) staat garant voor de zeer praktijkgerichte aanpak van deze opleiding. Aline is zaakvoerder van adviesbureau Cred-M Advisor, dat zich toelegt op de verbetering van bedrijfsprocessen op vlak van credit & dispute management.

Emily Van Damme is als advocate werkzaam bij het advocatenkantoor Declerck Leterme Partners (DLPA). Zij is door haar jarenlange ervaring onder meer gespecialiseerd in vennootschaps- en het insolventierecht, het intellectueel eigendomsrecht en het aannemingsrecht.