Tekenen ventilatie uitvoeringsontwerp met Sketchup


Tekenen in 3D van de ventilatie-installatie voor een realistische voorbereiding met de materialen die in werkelijkheid gebruikt zullen worden
#200061
Opleiding | Energie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na de opleiding weet u hoe stap voor stap een uitvoeringsontwerp kunt maken in 3D dat ook tegelijk aan de eisen voldoet.

NIEUW: volg de opleiding tekenen ventilatie uitvoeringsontwerp met sketchup digitaal via webinar!

Introductie

Deze opleiding is door het Vlaams energieagentschap VEA goedgekeurd voor 8 uur permanente vorming voor de EPB-verslaggever.

Omdat pas na de aanbesteding bekend is wie de installateur is die de ventilatie installatie zal uitvoeren, is het dan pas mogelijk om in overleg met de installateur een tekening te maken met die materialen die de installateur in werkelijkheid zal toepassen. Ventielen, kanalen, leidingtracé en ventilatie-unit en roosters worden nu in de tekening in een 3D model voorzien zoals het ook op de werf zal uitgevoerd worden.

Omschrijving

Met een realistisch uitvoeringsontwerp is het mogelijk om een installatie op de werf uit te voeren die voldoet aan alle eisen die gesteld worden en is het ook mogelijk om dit op de werf uit te voeren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij het realiseren van een ventilatie installatie en help meedenken om een goed werkende ventilatie installatie op de werf te realiseren. Dit is een ketting die start met het ontwerp tot realisatie: architect, epb-verslaggever, installateur, studiebureel techniek, …

Voorkennis

Voorkennis van Sketchup is noodzakelijk en staat best op de laptop die u meebrengt voor deze opleiding!

Bijkomende info

Om de opleiding te  kunnen volgen, brengt u uw eigen laptop mee naar de opleiding.

ventilatievoorontwerp-1-1_2020-61.jpg
ventilatievoorontwerp-1-3_2020-61.jpg
ventilatievoorontwerp-1-2_2020-61.jpg

Programma

De opleiding is een praktijk toepassing van een woning waarbij een uitvoeringsontwerp wordt gemaakt voor een systeem C en een systeem D.

2020-61-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Luc Dedeyne is reeds sinds 1984 bezig met architectuur en energie. Door z'n praktische ervaring als architect, gekoppeld aan z'n passie voor energie heeft hij een zeer grote kennis van het energiezuinig bouwen. Luc Dedeyne is als energieconsulent het aanspreekpunt voor menig architect en EPB verslaggever. Bij items over energie en bouwen wordt Luc Dedeyne ook steevast door de verschillende media (radio, tv, geschreven pers,...) gecontacteerd. Vanuit deze positie is hij de persoon bij uitstek om deze materie toe te lichten.