EPC - permanente vorming verplichte inhoud 2021

#210300

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na de opleiding is de cursist in staat nog beter het juiste type EPC correct te kunnen maken zonder daarbij in de val te treden van de veel gemaakte fouten.

Introductie

In 2021 moet de energiedeskundige type A 2 uur vorming met verplichte inhoud over de veelgemaakte fouten, tips en aandachtspunten voor de opmaak van het EPC GD en het toepassingsgebied volgen.

Omschrijving

In 2021 moet de energiedeskundige type A 6 uur vorming volgen bestaande uit 2 uur vorming met verplichte inhoud en 4 uur vorming met vrije inhoud.

Op basis van de praktijkervaring van architect Luc Dedeyne maakt u kennis met het toepassingsgebied, de veel gemaakte fouten en heel wat tips en aandachtpunten bij het opmalen van he EPC residentieel, niet-residentieel maar ook in het bijzonder het EPC voor GDA.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die zijn erkenning voor energiedeskundige type A wil verlengen en kennis wil opdoen om straks ook gedegen renovatieadvies te geven.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Wegens het actueel belang van deze opleiding wordt die ook erkend voor het geheel van de effectieve uren (6 uren) aangevraagd voor de permanente vorming van landmeters.

Methodologie

Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

Programma

U maakt enerzijds kennis met de verplichte inhoud opgemaakt door VEKA, en anderzijds met praktijkvoorbeelden om de kennis beter te kunnen onthouden.

2021-300-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Luc Dedeyne is reeds sinds 1984 bezig met architectuur en energie. Door z'n praktische ervaring als architect, gekoppeld aan z'n passie voor energie heeft hij een zeer grote kennis van het energiezuinig bouwen. Luc Dedeyne is als energieconsulent het aanspreekpunt voor menig architect en EPB verslaggever. Bij items over energie en bouwen wordt Luc Dedeyne ook steevast door de verschillende media (radio, tv, geschreven pers,...) gecontacteerd. Vanuit deze positie is hij de persoon bij uitstek om deze materie toe te lichten.