EPC - permanente vorming - 6 uur


Behaal direct de vereiste 6 uur permanente vorming EPC 2022!
#210325
Opleiding | Energie

Introductie

Door VEKA goedgekeurde permanente vorming voor 6 uur.

Omschrijving

In 2022 moet de energiedeskundige type A 6 uur vorming volgen bestaande uit 6 uur permanente vorming met vrij te kiezen inhoud.

Voor de energiedeskundige type A heeft docent Luc Dedeyne een pakket samengesteld bestaande uit 6 uur vrij te kiezen inhoud.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Energiedeskundigen die hun erkenning wensen te behouden.

Voorkennis

Basiskennis EPC is noodzakelijk.

Bijkomende info

Wegens het actueel belang van deze opleiding wordt die ook erkend voor het geheel van de effectieve uren (6 uren) aangevraagd voor de permanente vorming van landmeters.

Getuigschrift

SBM registreert uw deelname in de Energieprestatiedatabank van het Vlaams Energieagentschap.

2021-325-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Luc Dedeyne is reeds sinds 1984 bezig met architectuur en energie. Door z'n praktische ervaring als architect, gekoppeld aan z'n passie voor energie heeft hij een zeer grote kennis van het energiezuinig bouwen. Luc Dedeyne is als energieconsulent het aanspreekpunt voor menig architect en EPB verslaggever. Bij items over energie en bouwen wordt Luc Dedeyne ook steevast door de verschillende media (radio, tv, geschreven pers,...) gecontacteerd. Vanuit deze positie is hij de persoon bij uitstek om deze materie toe te lichten.