EPC 2022 - permanente vorming - 6 uur


Wegwijs wijziging IP 2022 - EPC gemene delen - renovatie-advies met rekenblad
#210325
Opleiding | Energie

Introductie

Door VEKA goedgekeurde permanente vorming voor 6 uur.

EPC 2022, wijzigingen in regelgeving, renovatie-advies en aanpak EPC GD

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kent het antwoord op de meest gestelde vragen, u weet hoe de meest voorkomende situaties in te voeren in de certificatiesoftware en de belangrijkste zaken uit het protocol zijn opnieuw opgefrist.

Omschrijving

In 2022 moet de energiedeskundige type A 6 uur vorming volgen bestaande uit 6 uur permanente vorming met vrij te kiezen inhoud.

Voor de energiedeskundige type A heeft docent Luc Dedeyne een pakket samengesteld bestaande uit 6 uur vrij te kiezen inhoud.

Naast de wijziginen van het protocol van 2022 zijn in de loop van het jaar nog aanvullende veranderingen ingevoerd. Samen met de juiste aanpak als antwoord op de meest gemaakte fouten in EPC GD en het renovatie-advies dat aan de basis ligt van de verbouwing en het kunnen aanspraak maken van de meest recente premies, ben je met deze opleiding beter voorbereid op de nieuwe uitdgingen van het beroep van energideskundige type A.

Na inschrijving krijgt u de week voor start de mail met opstartlink via pv@epc4u.be

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Energiedeskundigen type A die hun erkenning wensen te behouden.

Voorkennis

Basiskennis EPC is noodzakelijk.

Bijkomende info

Wegens het actueel belang van deze opleiding wordt die ook erkend voor het geheel van de effectieve uren (6 uren) aangevraagd voor de permanente vorming van landmeters.

Programma

EPC2022 - permanente vorming - vrij te kiezen inhoud

  • Theorie en praktijkvoorbeelden van schildelen 1.5 uur
  • 15 min pauze
  • technieken 1.5 uur
  • 45 min pauze
  • EPC gemene delen 1.5 uur
  • 15 min pauze
  • renovatie-advies met uitgebreid rekenblad 1.5 uur

Getuigschrift

SBM registreert uw deelname in de Energieprestatiedatabank van het Vlaams Energieagentschap.

2021-325-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Luc Dedeyne is reeds sinds 1984 bezig met architectuur en energie. Door z'n praktische ervaring als architect, gekoppeld aan z'n passie voor energie heeft hij een zeer grote kennis van het energiezuinig bouwen. Luc Dedeyne is als energieconsulent het aanspreekpunt voor menig architect en EPB verslaggever. Bij items over energie en bouwen wordt Luc Dedeyne ook steevast door de verschillende media (radio, tv, geschreven pers,...) gecontacteerd. Vanuit deze positie is hij de persoon bij uitstek om deze materie toe te lichten.