Najaar 2024

EPB@home Hybride Ventilair

Aandachtspunten bij ontwerp en uitvoering van ventilatie in woongebouwen vanaf 2023

Introductie

  • Zoekt u uren permanente vorming voor de EPB-verslaggever 2023?
  • Welke nieuwe en innovatieve oplossingen zijn er op de markt?
  • Ga de interactie aan met onze topdocent Luc Dedeyne en haal je erkenning EPB-verslaggever 2023 !

EPB@Home Hybride

Ook in 2023 slaan SBM en topdocent Luc Dedeyne de handen in elkaar en bieden we een gevarieerd aanbod voor permanente vorming EPB 2023.

We gaan dit jaar voor een hybride editie. Dwz dat het het gastbedrijf vrij staat om een (beperkt) aantal deelnemers ook live op een locatie in Vlaanderen te ontvangen. Wenst u hiervan gebruik te maken dan horen we dit graag.

Programma

18u15Opening van de webinar

18u30Seminar Luc Dedeyne

19u00Toelichting door het gastbedrijf

19u30Pauze

19u45Toelichting door het gastbedrijf

20u15Synthese door Luc Dedeyne

20u45Einde

VEKA

De EPB-gerelateerde topics binnen EPB@Home Hybride zijn erkend voor 1u permanente vorming EPB 2023 waarbij we vanuit SBM deze laten registreren.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding kent men de belengrijkste aandachtspunten om een correct werkende ventilatie-installatie te ontwerpen en te realiseren

Omschrijving

Een correcte ventilatie is onontbeerlijk om een goede luchtkwaliteit in onze woningen te waarborgen. Om die reden dient de installatie van het ventilatiesysteem weldoordacht te gebeuren. Zo dient men hierbij vanaf het ontwerp en de montage tot aan de indienststelling en het onderhoud een strikte procedure te volgen. Een nieuwe Technische Voorlichting, TV 258 basisventilatiesystemen voor woongebouwen en een rekentool helpen de installateur hierbij.

Daarnaast is er reeds veel over de nieuwe STS Ventilatie gesproken. De mogelijke inhoud van deze STS heeft bij veel bouwprofessionals tot commotie geleidt. We willen tijdens deze sessie ook meer duiding geven rond de toepassingen en gevolgen.

Tijdens deze sessie, gegeven door Luc Dedeyne, zullen beiden verduidelijkt worden. Daarnaast laten we telkens het gastbedrijf aan het woord. Het gastbedrijf geeft dan toelichting over hun toesteltoepassingen volgens de nieuwe TV en STS

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • EPB-verslaggevers
  • Architecten
  • Bouwkundig ingenieurs
  • Studiebureaus techniek
  • Ontwerpers

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

De uitdaging van een ventilatieinstallatie is het realiseren van een goede luchtkwaliteit met het juiste debiet, met een minimum aan energieverbruik en zonder storende lawaai.

In deze opleiding krijgt u veel tips en aandachtpunten die belangrijk zijn in de ontwerpfase zodat het voor de installateur mogelijk is om een goede inschatting te maken van de uitvoering van de installatie die voldoet aan een vooropgesteld eis voor debieten, vraagsturing en  installatielawaai.

Alle belangrijke onderdelen komen aan bod. Het behandeld tracee start vanaf de ventielen voor toevoer en afvoer, via de selectie van de kanalen en verdeelboxen, passerend in de benodigde geluidsdempers naar het ventilatietoestel en verder in de geïsoleerde kanalen naar de buitenomgeving op voldoende onderlinge afstand rekening houdende met het recirculatierisico.

18u15Opening van de webinar

18u30Seminar Luc Dedeyne

19u00Toelichting door het gastbedrijf Ventilair

19u30Pauze

19u45Toelichting door het gastbedrijf Ventilair

20u15Synthese door Luc Dedeyne

20u45Einde

Bijkomende info

De opleiding / topic komt in aanmerking voor 1 uur permanente vorming EPB 2023 zowel als u dit op locatie of via webinar volgt!

Door SBM (Luc Dedeyne) wordt de theorie voorgesteld voor een tijdsduur van 1 uur. Voor het deel praktische toepassing wordt door een commerciële partner de ptrakische oplossing voorgesteld met de materialen die deze verdeeld.

Getuigschrift

De opleiding / topic komt in aanmerking voor 1 uur permanente vorming EPB verslaggever 2023.

Door SBM (Luc Dedeyne) wordt de theorie voorgesteld voor een tijdsduur van 1 uur. Voor het deel praktische toepassing wordt door een commerciële partner de ptrakische oplossing voorgesteld met de materialen die deze verdeeld.

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Bart Hungenaert

Bart Hungenaert

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag