EPB-Software introductie EPN niet-residentiële gebouwen


Introductie in de EPB-Software, opmaak van een EPB-dossier van een EPN-gebouw
#190342
Opleiding | Energie

Introductie

In 2022 moet een erkende verslaggever 6 uur permanente vorming over vrij te kiezen onderwerpen volgen: deze opleiding komt in aanmerking voor 8 uren permanente vorming.

Iedere cursist dient zelf een eigen laptop met betreffende 3G-software mee te brengen. Deze is te downloaden op www.energiesparen.be.

Er wordt gevraagd om de laatste versie van de 3G EPB-Software te downloaden.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding kan men zelfstandig werken met de software 3G en simulaties uitvoeren.

NIEUW: volg de opleiding EPB-software introductie EPN niet-residentiële gebouwen digitaal via live webinar!

Omschrijving

Sinds 1 januari 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht.

In deze opleiding maken we een EPB-voorstudie van een EPN-gebouw waarbij we van nul starten en op het einde van de lessenreeks een correct ingevulde EPN-eenheid met bijhorende resultaten hebben. In uitbreiding kunnen we in de laatste les ook verschillende cases bespreken die misschien een andere aanpak vergen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot mensen die beroepshalve met de EPB-regelgeving geconfronteerd worden, reeds beperkt met de software kunnen werken in fucntie van EPN-gebouwen.

Ook architecten , bouwpromotoren en zeker particulieren die kennis willen maken met het softwarepakket, om zo gemakkelijker in overleg te kunnen gaan met de EPB-verslaggever en simulaties zelf kunnen uitvoeren, zijn welkom in deze opleiding.

Voorkennis

Basiskennis bouw is noodzakelijk.

Bij voorkeur is er al een voorkennis met het werken in de software voor woningen.

Bijkomende info

Praktische opleiding met een real-life case.

We starten stipt om 19u

Methodologie

Er is een Interactieve lesopbouw. De cursisten werken individueel.

Programma

  • Les 1: Indeling EPN-eenheid in logische functionele delen en energiesectoren + start ingave EPN-gebouw (isolatie en schildelen)
  • Les 2: Ingave EPN-eenheid vervolg (verwarming / sanitair warm water / koeling)
  • Les 3: Ingave EPN-eenheid vervolg (ventilatie / verlichting) + bespreking van resultaten
2019-342-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Ing. Teis Devriese is dagdagelijks bezig met de energieprestatie van residentiële en niet-residentiële projecten, dit zowel in Vlaanderen als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Tot 2016 als medewerker van een expertisebureau EPB, heden als diensthoofd EPB binnen een Brugs studiebureau.

De combinatie van zijn professionele activiteit binnen het EPB-gebeuren met lesgeven geeft interactieve praktijkgerichte opleidingen.