BVA PRO: Negotiatie architectuurovereenkomst: over erelonen, onderbouwen en onderhandelen


If you pay peanuts, you get monkeys
#180445
Opleiding | Energie

Introductie

Als architect staat u dagelijks voor heel wat boeiende uitdagingen. U beweegt u continu door een creatieve wervelwind van wijzigende inzichten, technische evoluties en steeds veranderende regelgeving. Up-to-date blijven is dé boodschap.

Om u daarbij te helpen reikt BVA i.s.m. SBM een kennisplatform aan: BVA PRO.

Als beroepsvereniging voor architecten willen ze architecten steunen in alle facetten van het beroep. Ze doen dat niet enkel op een theoretisch niveau, maar zoomen ook in op de praktijk met nadruk op de cultureel–maatschappelijke opdracht van de architect.

De beroepsvereniging voor architecten publiceerde de deontologische norm N°2 als leidraad naar confraters voor het bepalen van een billijk ereloon voor te leveren of geleverde prestaties. Onder druk van de Europese regelgeving aangaande de vrije mededinging is deze norm al geruime tijd naar de prullenmand verwezen!

Omschrijving

De BVA merkt op dat de slinger helemaal naar de andere kant doorgeslagen is. Bijzonder veel architecten nemen vandaag genoegen met een veel te schamele vergoeding. Veelal omdat ze helemaal niet weten hoeveel uren zij in werkelijkheid aan een project besteden of welk deel van de algemene bureaukosten aan een project kan toebedeeld worden. Er wordt op die manier schromelijk onvoldoende weerwerk geboden aan de hierover gangbare meningen in het publiek of aan de ideeën van opdrachtgevers. Ook openbare overheden durven nu belachelijke erelonen voorstellen, terwijl tegelijkertijd van de architect werkelijk alles verwacht wordt, zonder ook maar een minste vrijwaring van enige aansprakelijkheid toe te staan.

Als beroepsvereniging wensen wij samen met onze leden de krachten te bundelen om hiertegen doelmatig en gericht te reageren.

En gelukkig worden ons nu ook betere tools aangereikt. Onder leiding van Hoofddocent Johan Rutgeerts aan de KU Leuven is in 2015-2016 een grootschalig onderzoek opgezet naar de tijdsbesteding van Belgische architectenbureaus, ook gedifferentieerd naar omvang en aard van de opdracht. Het resultaat van dit onderzoek is niet alleen breed publiek bekend gemaakt, maar hieruit is ook een gereedschap ontwikkeld die de architecten toelaat om veel meer marktconform zijn ereloon vast te stellen. Bovendien gaat dit instrument uit van een wetenschappelijk gefundeerde billijke vergoeding, overeenstemmend met de lange opleiding, het hoge competentieniveau, de onontkoombare eindverantwoordelijkheid én belangrijke maatschappelijke rol van de architect. Wij raden u dus stellig aan om voortaan ook de rekenmodule 'Werktijdberekening van een Architectenopdracht' te gebruiken die u hier kan terugvinden: https://archimath.systeme-d.com/

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Architecten
  • Assistent - architecten
  • Bouwpromotoren
  • Sleutel op de deur
  • Leden van de Beroepsvereniging van Architecten (BVA) genieten korting van 50%

Programma

  • Deel 1: Inleiding - Resultaten studie
  • Deel 2: Negotiatie architectuurovereenkomst
  • Deel 3: Onderbouwing erelonen
  • Deel 4: Toepassing tool (KUL)

Prijsinfo

"BVA-leden genieten 50% korting"