Najaar 2024

Stabiliteitsproblemen bij renovatie en verbouwen

Herken de problemen, neem de nodige voorzorgen en neem probleemoplossend stappen vooruit
 • KMO-portefeuille

Introductie

Werkt u in de vastgoedsector, dan telt deze opleiding mee voor 3 BIV-opleidingsuren.

Bent u landmeter-expert, dan telt deze opleiding mee voor 9 uur permanente vorming.

Bij het plannen en uitvoeren van renovatie- en verbouwingswerken stuit men regelmatig op kleine en grotere problemen rond stabiliteit.

Een eerste en belangrijkste stap hierin is het herkennen van deze potentiële problemen en de nodige voorzorgen te nemen.

In een tweede stap kan men al vooruitdenken op mogelijke oplossingen om deze problemen te verhelpen.

Normaal gezien wordt in dergelijke gevallen een stabiliteitsingenieur aangesproken, wat zeker wenselijk is.

Daarnaast is het niet slecht te kunnen meedenken met de stabiliteitsingenieur en oplossingen naar voor te schuiven.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding kan men stabiliteitsproblemen herkennen, de mate van ernst inschatten en mogelijke oplossingen bedenken.

Omschrijving

Deze opleiding heeft niet tot doel u zware stabiliteitsberekeningen aan te leren, noch om van u een stabiliteitsingenieur te maken.

Wat deze opleiding wel beoogt is om u stabiliteitsproblemen te leren herkennen en u aan te leren wat te doen om de stevigheid van de constructie te waarborgen.

Dit wordt u aan de hand van veel praktische voorbeelden en foto's van reële werfsituaties aangetoond.

Tevens worden een aantal oplossingen en vuistregels aangereikt, zodat u een beter inschatting kunt maken van het probleem en de eventuele oplossing.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die beroepshalve bezig zijn met renovatie en verbouwingen, waarbij niet noodzakelijk op voorhand een architect bij te pas komt. Hieronder vallen aannemers en interieurontwerpers. Daarnaast is deze opleiding ook interessant voor bouwpromotoren, gebouwbeheerders, makelaars en inkopers, die met gebouwen geconfronteerd worden en hierdoor op een andere manier naar gebouwen leren kijken.

Voorkennis

U hebt basiskennis van bouwen en gebouwen.

Methodologie

De opleiding vertrekt vanuit praktische en reële situaties, die aan de hand van foto's beschreven worden.

Vanuit deze real-life situaties worden denkwijzen en oplossingen aangereikt.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Het gebouw

 • Dragende constructie van het gebouw
 • Probleemindicatoren
 • Gemene muren en funderingen
 • Voorbeelden

Wanneer doen zich stabiliteitsproblemen voor?

 • Bij aanbesteding
 • Bij aanvang der werken
 • Gedurende werken
 • Na oplevering

Basisbegrippen stabiliteit

 • Inwerkende belasting op constructies
 • Lastendaling
 • Toelaatbare spanningen en vervormingen
 • Normeringen

Oplossingsgericht denken

 • Opvangen van krachten
 • Spreiden van lasten
 • Technieken en constructies

Praktische cases

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Bart Hungenaert

Bart Hungenaert

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag