Najaar 2024

IFRS

IFRS ook voor niet beursgenoteerde bedrijven
 • KMO-portefeuille

Omschrijving

Heel wat bedrijven bewegen zich op internationale markten of hebben wereldwijd vestigingen, zijn beursgenoteerd of hebben de intentie tot beursintroductie. Beursgenoteerde bedrijven passen de IAS/IFRS-normen verplicht toe, maar ook niet genoteerde bedrijven hanteren deze normen steeds vaker.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Financieel directeurs
 • Accountants en (hoofd-) boekhouders
 • Bedrijfsrevisoren, controllers, consolidation en reporting managers
 • Alle financiële medewerkers die hun kennis van boekhouding en financiële rapportering wil uitbreiden met de essentiële inzichten in de internationale rapporteringsnormen van IAS/IFRS

Voorkennis

Kennis van boekhouding en jaarrekening is vereist.

Methodologie

Praktijkgerichtheid is de rode draad door dit hele programma.
Praktijkvoorbeelden, cases en onderlinge ervaringsuitwisseling van deelnemers en docent onderbouwen uw inzicht in IAS/IFRS.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Na een korte introductie over ontstaan, evolutie en bronnen van de IAS/IFRS-normen, behandelt de docent een reeks essentiële onderwerpen die relevant zijn voor iedereen die betrokken is of wil worden bij de toepassing van IAS/IFRS. De behandelde  onderwerpen worden ondersteund door relevante cases.

De IAS/IFRS-benadering wordt ook telkens getoetst aan de geldende Belgian GAAP regels:

 • De internationale boekhoudnormen en hun normeringsproces
 • Europese verordeningen ter zake

Voorstelling van de jaarrekening

 • Raamwerk (beginselen, kwalitatieve kenmerken, waardering, ...)
 • IAS 1 presentatie van de jaarrekening
 • IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten
 • IAS 10 Gebeurtenissen na verslagdatum
 • IAS 7 kasstroomoverzicht
 • IAS 8 grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten

Waardering van activa en passiva

 • IAS 16 materiële vaste activa
 • IAS 23 financieringskosten
 • IAS 20 Overheidssubsidies
 • IAS 38 immateriële activa
 • IAS 40 vastgoedbeleggingen
 • IAS 2 voorraden
 • IAS 36 bijzondere waardevermindering van activa
 • IAS 37 voorzieningen
 • IAS 19 personeelsbeloningen
 • IFRS 16 lease-overeenkomsten

Diverse topics

 • IAS 21 de gevolgen van wisselkoerswijzigingen
 • IAS 12Winstbelastingen

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 12 uren permanente vorming bij ITAA.

Captains of finance.png

GETUIGENIS

Betaald traineeship biedt juniorprofielen extra ondersteunend gepersonaliseerd carrièrepad

Quote Image
Veel bedrijven zéggen dat ze investeren in opleidingen, wij doen het

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

square placeholder image

Els Vanacker

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag