SBM sluit onder de rechtspersoon Skilliant cvba met de docenten een aannemingsovereenkomst voor zelfstandigen.
Per concrete opdracht, ontvangt u een bijlage bij de aannemingsovereenkomst ter bevestiging van de afspraken (data, lesinhoud, honorarium).  U bezorgt deze bijlage ondertekend terug.  

Na afloop van elke opdracht of maandelijks (bij langlopende opdrachten) maakt u een factuur of debetnota op met vermelding van de lesdata, lesplaats, aantal uren en cursusnummer, welke na nazicht door SBM betaaldt wordt.  U ontvangt hiervoor van ons tijdig de nodige richtlijnen.  Docenten rekenen in hun facturen al dan niet BTW aan, afhankelijk van hun statuut: vennootschappen en vele zelfstandigen zijn hiertoe verplicht, natuurlijke personen en sommige zelfstandigen (al dan niet in bijberoep) mogen dit niet. 

Docenten die lesgeven bij SBM (aannemingsovereenkomst zelfstandige) én in hoofdberoep zelfstandige zijn, hebben nog steeds recht op de uitkering overbruggingsrecht als zij online (webinar, zoom, Windows team) lesgeven. 

Dit omdat u doceert in een (opleidings)sector, waar nu gewerkt wordt met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting.  Wat bij SBM momenteel aan de orde is.  Alle live onderwijs- en lesactiviteiten zijn momenteel verboden.  Zo ook bij SBM.

Meer info over de versoepelde maatregelen overbruggingsrecht in deze corona-tijd vindt u via deze Liantis-link.

Vb. Een boekhouder met een boekhoudkantoor.  

Als een deel van de zelfstandige activiteit van de boekhouder bestaat uit zelfstandig lesgeven én er is in die sector een verplichte sluiting, dan mag hij nog via een webinar lesgeven zonder het recht op overbruggingsvergoeding te verliezen. 

Hij/zij mag dus een deel van de activiteit of een andere zelfstandige activiteit verderzetten, zoals bvb een lesgever die zijn webshop nog uitbaat, of iemand die zijn restaurant moest sluiten, maar die nu afhaalmaaltijden verkoopt.

Docenten die hierover vragen hebben, kunnen met deze informatie terecht bij hun eigen sociale kas om bevestiging te vragen (Acerta, Liantis, Securex, Partena, Xerius, enz). U hoeft uw activiteiten dus niet volledig te stoppen.

Sinds we met zijn allen in ons kot moeten blijven, transformeert SBM razendsnel richting e-leren. 

Dankuwel aan alle trainers die hier al enthousiast mee aan de slag zijn gegaan en die zich snel aanpassen aan deze nieuwe manier van lesgeven.
Zonder jullie zou dit niet mogelijk zijn! We proberen jullie dan ook met een e-team zo veel als mogelijk te ondersteunen voor alle vragen waarmee jullie zitten. Jullie kunnen bij ons terecht via het email adres digitaal.leren@sbm.be.  

Er zijn al heel wat lessen opnieuw gestart en tegelijkertijd zetten we hard in op Train The Trainer online lessen. In deze webinars leren we onze trainers te werken met Zoom.
Zoom is een online videoconferencing tool, waarvan we gebruik maken om onze opleidingen te blijven geven.   Ondertussen hebben al heel wat SBM-docenten deelgenomen aan de infowebinars. De trainers krijgen in deze sessies de basics uitgelegd van Zoom. Als u interesse hebt om één van de volgende webinars te volgen, dan kan u zich aanmelden via deze link.

Sinds eind maart worden er ook vraaggestuurde coachingsmomenten georganiseerd in kleinere groepen, waar de docenten onder begeleiding van een medewerker van SBM zelf aan de slag kunnen met Zoom: documenten delen, break out rooms aanmaken, cursisten aan het woord laten, aanwezigheden opnemen.  Aan het einde van deze sessies bent u helemaal klaar om uw les via deze weg online verder te zetten. Hou dus zeker uw mailbox in de gaten wanneer u verwacht wordt in de online les!

Zonder jullie zou dit niet mogelijk zijn! We proberen jullie dan ook met een e-team zo veel als mogelijk te ondersteunen voor alle vragen waarmee jullie zitten. Jullie kunnen bij ons terecht via het email adres digitaal.leren@sbm.be.  

Er zijn al heel wat lessen opnieuw gestart en tegelijkertijd zetten we hard in op Train The Trainer online lessen. In deze webinars leren we onze trainers te werken met Zoom.
Zoom is een online videoconferencing tool, waarvan we gebruik maken om onze opleidingen te blijven geven.   Ondertussen hebben al heel wat SBM-docenten deelgenomen aan de infowebinars. De trainers krijgen in deze sessies de basics uitgelegd van Zoom. Als u interesse hebt om één van de volgende webinars te volgen, dan kan u zich aanmelden via deze link.

Sinds eind maart worden er ook vraaggestuurde coachingsmomenten georganiseerd in kleinere groepen, waar de docenten onder begeleiding van een medewerker van SBM zelf aan de slag kunnen met Zoom: documenten delen, break out rooms aanmaken, cursisten aan het woord laten, aanwezigheden opnemen.  Aan het einde van deze sessies bent u helemaal klaar om uw les via deze weg online verder te zetten. Hou dus zeker uw mailbox in de gaten wanneer u verwacht wordt in de online les!

Ook het najaarsaanbod (vanaf september) staat al grotendeels online en zal de komende dagen en weken alleen maar uitbreiden. 

Alle info hieromtrent kunt u volgen via de pagina sbmgoesdigital

Online lesgeven vraagt een andere aanpak dan klassikaal lesgeven. Het is zowel voor de cursist als voor de docent niet gemakkelijk om dit uren vol te houden. Voorzie daarom voldoende afwisseling in je aanpak, een collectieve toelichting kan afgewisseld worden met een groepstaak in een break out room of een individuele sessie. 

Heb je vragen omtrent je aanpak? neem contact met ons op via digitaal.leren@sbm.be  

 • Ons klantencentrum blijft voor u klaarstaan van 9:00 tot 17:00 van maandag tot donderdag en vrijdag van 9:00 tot 15:00. U kan ons telefonisch bereiken via 078 35 36 38.
 • Voor informatie en updates kan u ook steeds terecht via digitaal.leren@sbm.be, op onze FacebookpaginaLinkedIn-pagina , en blog
 • Voor meer informatie over het coronavirus zelf kan u terecht op www.info-coronavirus.be.

Coronavirus maatregelen

Toepassingsgebied

De hierna vermelde preventiemaatregelen zijn van toepassing op elke cursist van Groep Syntra West en gelden van zodra men de parkings en gebouwen betreedt. Door naar de campus te komen en aanwezig te zijn tijdens de lessen aanvaardt men de maatregelen en bevestigt men ze nauwgezet te zullen naleven.

Uitgangspunt

De veiligheid en gezondheid van eenieder zijn de absolute basisvoorwaarden bij de geleidelijke en gedeeltelijke heropstart van bepaalde lesactiviteiten en praktijkopleidingen. We voorzien preventiemaatregelen voor een zo veilig mogelijke werk- en opleidingsomgeving, waarbij we het risico op besmetting trachten te minimaliseren.

Algemene veiligheidsrichtlijnen

Pas de regels van ‘social distancing’ toe

 • Respecteer in de leslokalen, wandelgangen en sanitaire ruimten 1,5 m afstand (wacht even als die afstand niet kan behouden worden). Volg steeds de aangebrachte belijning.
 • Begeef u bij het binnenkomen meteen naar het aangeduide leslokaal. Houd geen samenscholing op gemeenschappelijke plaatsen en de parkings. Geef geen handen.
 • Kom niet in de burelen van medewerkers. Ze kunnen u helpen of te woord staan in een klaslokaal of vergaderzaal.
 • Docenten en medewerkers zullen cursisten aansporen om de regels te respecteren. Bij flagrante overtreding of weigering kan verdere toegang tot de opleiding verboden worden.

Hygiënemaatregelen

De overdracht van het coronavirus gebeurt hoofdzakelijk door hoesten of niezen. Daarom is een goede hygiëne de belangrijkste preventieve maatregel.

Handhygiëne

 • Dit is dé belangrijkste regel: Was uw handen enkele keren per dag met zeep!! 
  • Na elk toiletbezoek: in de toiletten zijn ontsmettende zeep en rolhanddoeken ter beschikking. 
  • Vóór het aanraken van gemeenschappelijke items zoals toetsenborden, toestellen, afstandsbedieningen, enz. Een correcte handwasbeurt duurt minimum 40 seconden.
  • Tussendoor enkele keren.
 • Bijkomend: Aan de hoofdingang staat een dispenser met handalcohol. Gebruik deze liefst enkel wanneer handen wassen niet mogelijk is. Een correcte ontsmettingsbeurt met handalcohol duurt minimum 20 seconden.

Hoest- en nieshygiëne

 • In plaats van in je hand, hoest of niest u beter in uw elleboog of tegen uw schouder. Nies in uw handen als het niet anders kan, maar was ze dan meteen.
 • Best is om een papieren zakdoek voor uw mond en neus te houden en hem daarna weg te gooien.
 • Deponeer zelf uw gebruikte zakdoeken in de restafvalbak. 

Gezicht aanraken

Uw handen raken zaken aan die mogelijk besmet zijn met virussen. Door daarna uw ogen, neus of mond aan te raken, kan het virus u besmetten. Probeer dus niet te veel aan uw gezicht te komen.

Mondmaskers

 • Wij volgen de instructies van het Dept. Onderwijs dat het gebruik van mond- of gelaatsmaskers voor docenten en cursisten verplicht. Deze dienen te worden opgezet van zodra de gebouwen worden betreden. 
 • Cursisten en docenten worden verzocht zelf een mond- of gezichtsmasker te voorzien. Wie geen eigen mondmasker bij zich heeft, kan een wegwerpmodel aankopen aan het onthaal voor 1 euro.
 • Wie weigert een mondmasker te dragen, kan geen lessen bijwonen en wordt verzocht de gebouwen te verlaten.
 • De eigen medewerkers dragen mondmaskers als ze uit hun bureau komen.

Toch ziek?

 • Wie koorts heeft en symptomen van Corona (grieperig, hoesten/niezen), gaat naar / blijft thuis en contacteert de huisarts voor testing.
 • Bij bevestigde corona besmetting: contacteer ons, opdat we docenten, medewerkers en cursisten waarmee contact geweest is kunnen verwittigen (contact tracing).

Reiniging van lokalen en arbeidsmiddelen

 • Dagelijks worden alle lokalen, gangen en sanitair grondig schoongemaakt, met extra aandacht voor deurklinken, toiletten, lichtschakelaars, liftknoppen, toetsenborden,…  
 • Leslokalen en ateliers worden, indien intensief gebruikt, meermaals per dag schoongemaakt.
 • Het onderhoudspersoneel is voorzien van de passende producten en beschermingsmiddelen (mondmasker, handschoenen).

Vergaderingen docenten/cursisten

 • Beperk zo veel mogelijk fysieke bijeenkomsten en gebruik de digitale alternatieven (zoom, team, BBB). 
 • Kan dit niet, beperk u dan tot enkel de noodzakelijke deelnemers. Was in dat geval de handen voor en na en houd 1,5 m afstand.

Dank om deze maatregelen, in eenieders belang, na te leven.

Enkel samen met jullie kunnen we deze crisis overwinnen.

Hebt u, na het lezen van deze maatregelen en instructies, nog vragen of suggesties, neem dan contact op met onze onthaalmedewerkers of stuur een mail naar Patrick Huyghe.

Communicatie en naleving

 • De veiligheidsregels worden gecommuniceerd via affiches, videoschermen, website, docenten- en cursistenplatform. 
 • Ze worden ook persoonlijk gecommuniceerd aan docenten en cursisten via de uitnodigingen voor de verderzetting van de lessen. 
 • Door naar de campus te komen en aanwezig te zijn tijdens de lessen aanvaardt men de maatregelen en bevestigt men ze nauwgezet te zullen naleven.
 • Wie de maatregelen overtreedt wordt hierop aangesproken. Bij flagrante overtreding of weigering kan verdere toegang tot de opleiding verboden worden.
 • Om toeloop te beperken, worden de aanvangsuren van de opleidingen gespreid en vooraf persoonlijk aan docenten en cursisten meegedeeld.

Binnenkomen en in de gangen

 • Gelieve bij het binnenkomen onmiddellijk uw handen te ontsmetten bij de ontsmettingszuil aan elke hoofdingang of ga de handen wassen in de dichtstbij gelegen sanitaire ruimte. 
 • Begeef u na het binnenkomen en handen wassen zo snel mogelijk naar uw lokaal.
 • Op de vloeren is een circulatieplan uitgetekend (lijnen en pijlen) dat dient gevolgd te worden.
 • Aan de onthaalbalies is een plexi afscherming voorzien en een afstandsmarkering aangebracht.

Leslokalen 

 • Per leslokaal wordt de social distance toegepast (1,5 m afstand).
 • Bij binnenkomen kijkt de docent erop toe dat de cursist zo ver mogelijk doorschuift naar de verst gelegen beschikbare plek. 
 • Bij het buitengaan zorgen docent en cursisten ervoor dat wie dichtst bij de deur zit, eerst het lokaal verlaat, zodat ook hier de veiligheidsafstand van 1,5 m bewaard blijft.
 • Deuren worden, waar mogelijk i.f.v. geluidsoverlast, waar mogelijk opengelaten, zodat klinken zo weinig mogelijk aangeraakt worden.
 • In de theorielokalen neemt men enkel plaats op een vooraf aangeduide stoel op plek. Overtollige stoelen zijn weggehaald.
 • In de praktijklokalen is waar mogelijk een circulatieplan afgetekend of werden afgebakende zones aangeduid. I.f.v. de maximale toegestane capaciteit zijn bepaalde machines afgeschermd, opdat ze niet zouden gebruikt worden. 

Pauzes en catering

 • De bars van alle cafetaria’s blijven tot nader order gesloten, zodat men zelf moet voorzien in drank en lunch of versnapering. 
 • Voor de dagopleidingen wordt er vooraf met de onthaalmedewerkers en de docent alternerende pauzemomenten afgesproken om zo veel mogelijk te spreiden. 
 • Voor de dagopleiding is er over de middag een cateringruimte voorzien Respecteer ook daar en aan tafel de social distance en 1,5 meter afstand. Voor de veiligheid werden stoelen weggenomen. Verplaats geen stoelen.
 • Bij de avondopleidingen worden geen pauzes voorzien. 
 • De drank- en snoepautomaten zijn buiten dienst gesteld. 

Sanitair en onderhoud

 • Gelieve de handen te wassen bij het betreden van de gebouwen, na elke pauze en sanitaire stop.
 • Na elke les wordt het lokaal grondig schoongemaakt en ontsmet, ook de PC’s, knoppen van machines, klinken, enz.
 • Wie dit wenst, kan tijdens de opleiding zelf handschoenen voorzien.
 • Alle vuilnisbakken worden dagelijks geledigd.

Specifieke maatregelen per opleiding/sector

Naast de algemene richtlijnen, zijn er voor bepaalde opleidingen bijkomende sectorgerelateerde maatregelen van kracht via de sector- of beroepsorganisaties. Deze worden afzonderlijk toegepast en gecommuniceerd aan de docenten en cursisten van die opleidingen.

Het u, na het lezen van deze maatregelen en instructies, nog vragen of suggesties, neem dan contact op met onze onthaalmedewerkers of stuur een mail naar Patrick Huyghe.

SBM wenst de interne medewerkers en externe docenten bij te staan met raad en daad omtrent de uitrol van e-learning in de komende periode. 

SBM en Zoom

De docenten van SBM kunnen gebruik maken van Zoom Enterprise om hun lessen toch te laten doorgaan. Er worden momenteel doorlopend webinars gegevens aan docenten en medewerkers. Jullie vinden op deze pagina extra informatie over Zoom Enterprise, alsook enkele didactische tips.

Omdat het voor veel docenten en medewerkers een nieuwe wereld is, kunnen jullie met vragen terecht bij digitaal.leren@sbm.be  Vaak komt eenzelfde vraag steeds terug.  Daarom voorzien we hieronder een handige FAQ-lijst, een lijst met veelgestelde vragen dus.   Bekijkt u deze zeker even? Handig om te kijken of uw vraag al niet eerder behandeld werd. 

Indien u een vraag toch niet terugvindt, mail dan naar digitaal.leren@sbm.be. We proberen u zo snel mogelijk te helpen. 

Een pc of laptop

Probeer te werken met een laptop.  Laptops hebben namelijk vaak een ingebouwde camera (video) en ingebouwde microfoon (audio).

Beschikt u toch enkel over een desktop (vaste pc)?

Een micro en/of webcam zijn noodzakelijk.  Als u niet beschikt over een micro of webcam, kan u toch de sessie volgen. Let wel: u komt dan niet in beeld of kan niets zeggen. Vragen stellen is wel mogelijk via de chat.

Zoom gebruiken is ook mogelijk met tablet of smartphone. Toch adviseren we te werken op laptop.

Internetverbinding

De internetverbinding moet sterk genoeg zijn. We adviseren te werken via kabel.

Via WIFI is het ook mogelijk maar in bepaalde gevallen kan de verbinding te zwak zijn.

De sterkte van het signaal en de router hebben hier invloed op.

Indien u niet zeker bent, doe dan de volgende test: http://speedtest.telenet.be (klik op de knop GA). De verbinding zal mogelijk niet stabiel zijn indien u geen 20 MBs download en geen 5 MBs upload behaalt. Dit betekent dat het geluid vertraagd zal doorkomen en de beelden in stukjes verschijnen. Neem contact op met uw internetprovider om dat op te lossen.

Met de huidige accounts is het mogelijk om tot 100 deelnemers te gaan. 

Bestanden delen in Zoom is mogelijk. Het delen van files via de chat is standaard niet ingesteld.

In een Zoom account moeten onderstaande instellingen gemaakt worden.

Na inloggen kiest de docent links voor “settings”

Zoom settings

Vervolgens kiest u in het submenu voor:

“In Meeting (Basic)” en vervolgens moet u “File transfer” aanzetten. Standaard staat dit uit.

Daarna zal het mogelijk moeten zijn om bestanden door te sturen via de chat tijdens een zoom meeting.

Zoom file transfer

Bekijk hier een video als u hier meer over te weten wil komen.  Na 1 minuut wordt het interessant i.v.m. het delen van bestanden.

Er kunnen via Zoom ook polls aangemaakt worden. Om trainers deze optie te laten inoefenen raden we aan om zich in te schrijven voor de Zoom Coaching sessies via deze link.

Bekijk ook nog deze handige instructievideo’s over BBB. Deze kun je via Moodle bekijke via de pagina’s:

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken is bewezen dat blended learning de prestaties van de cursisten verhoogt. Het leereffect van een blended opleiding is met andere woorden beter. Dit heeft verschillende oorzaken. We delen er enkele met jullie.

 • Nieuwe technologieën ondersteunen en versterken denkprocessen. Ze helpen ons om grote hoeveelheden informatie overzichtelijk te presenteren.
 • Sociale interacties hebben een belangrijke rol in leerprocessen. Blended learning versterkt deze sociale interacties omdat contactmomenten zowel online als offline kunnen plaatsvinden. Wanneer men uit het klaslokaal vertrekt, houdt het online contact niet op. Terwijl het offline het contact dan weer meer betekenis geeft.
 • Opvolging en feedback van het leerproces wordt eenvoudiger dankzij digitale onderdelen. Door online en offline modules te combineren, krijg je een beter inzicht in de prestaties van de deelnemers dan wanneer je deelnemers face-tot-face of online leren als standalone aanbiedt.
 • Door bovenstaande zijn docenten beter in staat om het leerproces sterker te personaliseren en bij te sturen.
 • Blended learning stimuleert betrokkenheid van de cursisten. Niemand is hetzelfde maar bij een klassikale les krijgt wel iedereen dezelfde leerstof. Door een combinatie van online modules kunnen cursisten zelf bepalen welke onderwerpen voor hen essentieel zijn en welke niet.
 • Leren moet ook leuk zijn. Afwisselende leervormen creëren een leukere beleving.

Kort samengevat zorgt blended learning voor meer mogelijkheden tot interactie, verwerking van leerstof op eigen tempo en een grotere betrokkenheid van de cursisten doordat leren ‘fun’ wordt. Dit alles maakt dat de cursisten meer en beter zullen leren. De kwaliteit van onze opleidingen zal verbeteren.