We beantwoorden hieronder enkele van de vaakst gestelde vragen omtrent de COVID-19-maatregelen binnen SBM.  Zit u met een vraag, kijk dan even of u het antwoord hieronder al terugvindt. Niet meteen gevonden wat u zocht? Stel dan gerust uw vraag via info@sbm.be

Sinds we met zijn allen “in ons kot” moeten blijven, transformeert SBM razendsnel richting e-leren.  De afgelopen weken zijn we gestart met online ‘how to webinar’ trainingssessies voor docenten.  In deze webinars leren we onze trainers te werken met Zoom en de cursisten daarin te begeleiden. 150 docenten tekenden hiervoor al online present.  Aan het einde van deze sessies zijn onze trainers helemaal klaar om hun lessen via deze weg verder te geven. Binnenkort kunnen ook zij hun opleiding online verderzetten. Zo nodig passen wij de formule of de timing aan, om de leerimpact en uw comfort te verhogen.  

Reeds meer dan 50 opleidingen kenden afgelopen week een digitaal vervolg. Het aantal digitale opleidingen groeit elke dag.

Alle info hieromtrent kunt u volgen via de pagina sbmgoesdigital  

Mogelijk werd u al gecontacteerd door één van onze collega’s met het goede nieuws dat uw opleiding kan doorgaan. We doen er alvast alles aan om u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen indien dit het geval is.

Uiteraard zijn er ook een aantal opleidingen die we om specifieke redenen (bijvoorbeeld een praktijkcomponent) niet kunnen digitaliseren. Deze opleidingen gaan we herplannen van zodra we hiervoor groen licht krijgen vanuit de overheid. U krijgt dan ook een persoonlijk bericht, zodra de (her)planning van een bestelde opleiding concreet is.

U kan zich ondertussen via www.sbm.be inschrijven in onze opleidingen met startdatum vanaf 20 april. Wij houden u op de hoogte, of de opleiding klassikaal doorgaat, of deze wordt omgezet tot een webinar, of deze wordt uitgesteld tot een later tijdstip. Ook het najaarsaanbod (vanaf september) staat al grotendeels online en zal de komende dagen en weken alleen maar uitbreiden. 

Vanaf de week van 11 mei starten we geleidelijk en sterk gefaseerd onze klassikale opleidingen terug op. We focussen ons op enkele praktijkopleidingen en zullen intussen de aanpassingen gedaan ifv Covid-19 continu evalueren. In de hierop volgende weken is het onze doelstelling om alle praktische opleidingen opnieuw te laten opstarten. Theoretische opleidingen blijven we maximaal online aanbieden.

De betrokken cursisten/groepen worden door ons hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Voor heel wat praktijkopleidingen, waar fysiek contact bij te pas komt, wachten wij - zoals gezegd - nog op richtlijnen van de overheid. Onze facility-afdeling doet er ondertussen alles aan om de campussen zodanig herin te richten zodat lesmomenten in de meest veilige omstandigheden kunnen georganiseerd worden. 

Het call center is van 09u00 tot 19u30 van maandag tot donderdag en vrijdag van 09u00 tot 15u00.

Onze medewerkers en docenten bundelen de krachten om maximaal in te zetten op online leren. Er zijn ondertussen al verschillende online cursussen gestart, en er zullen er nog meer volgen. 

De opleidingsverstrekker kan zelf kiezen:

 • Hij geeft de lessen de komende weken online, via webinars
 • Hij plant ze opnieuw in, na 19 april
 • Hij zet de opleiding stop
 • Hij combineert (enkele van) de 3 bovenstaande opties

Gevolgen per optie

 • De opleidingsverstrekker plant de lessen op een later moment in 
  • Als de lessen na de coronaperiode opnieuw ingepland worden, is er geen probleem voor VOV, ook niet als de einddatum van de opleiding op een later moment valt. 
  • Als de lessen doorgaan op een later moment, waardoor de opleiding verlengd wordt, dan zal de opleidingsverstrekker de einddatum via de aanwezigheidsattesten wijzigen. Daarvoor moet geen reden te worden opgegeven.  Dit heeft geen effect op de terugbetaling aan de werkgevers. De terugbetalingsaanvragen moeten niet aangepast worden of er moet geen nieuwe aanvraag ingediend worden in dit geval.
 • De opleidingsverstrekker organiseert de lessen online, via webinar, opdrachten,…
  • Als de opleidingsverstrekker online vervanglessen organiseert (bv. via afstandsleren, webinars, skype, opdrachten die moeten gemaakt worden, ...) mag de opleidingsverstrekker voor die uren voor de cursisten die VOV opnemen aanwezigheidsattesten afleveren. Er moet wel een minimale opvolging, begeleiding of contact zijn. Dit kan via e-mail, skype,...
 • De opleidingsverstrekker zet de opleiding stop
  • Opleiding met alleen aanwezigheden zonder eindbeoordeling:
   De opleidingsverstrekker noteert in het WSE-loket de stopzettingsdatum en attesteert de aanwezige uren tot aan de stopzetting. Deze uren zullen worden uitbetaald.
  • Opleiding met aanwezigheden EN met eindbeoordeling:
   De opleidingsverstrekker noteert in het WSE-loket de stopzettingsdatum en attesteert de aanwezige uren tot aan de stopzetting en noteert bij de eindbeoordeling ‘niet van toepassing'.
   De opgenomen uren VOV tot en met de stopzetting kunnen worden terugbetaald.
  • Opleiding met alleen eindbeoordeling zonder verplichte aanwezigheden (Vlaams hoger onderwijs en CVO’S):
   De opleidingsverstrekker noteert de stopzettingsdatum en noteert bij de eindbeoordeling ‘niet deelgenomen’.
   Aan de cursist wordt gevraagd om de e-mail die hem informeert over de stopzetting van de cursus bij te houden als bewijsmateriaal voor VOV. Hij zal door het departement WSE gevraagd worden om aan te tonen waarom hij niet heeft deelgenomen aan het examen. 
   De opgenomen uren VOV tot en met de stopzetting kunnen worden terugbetaald.
 • Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.
 • De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en uiterlijk vóór de aanvangsdatum van de cursus, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Het gebruik van KMO-portefeuille ontslaat de cursist niet van tijdige betaling van de factuur.
 • Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per e-mail of per fax t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) en is slechts kosteloos mogelijk tot één week vóór de aanvang van de cursus. Vanaf één week voor aanvang van de cursus is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd. U kan zich echter kosteloos laten vervangen, in dezelfde opleiding en vóór aanvang, door een andere deelnemer.
  Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 35 €. Onverschuldigde bedragen worden op eenvoudig verzoek terugbetaald.
 • SBM heeft steeds het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald.
 • KMO-portefeuille kan worden aangewend of terugbetaald onder de voorwaarden, vermeld in www.kmoportefeuille.be.
 • De inschrijver is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van SBM, indien er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de factuur.
 • De cursist neemt kennis van het feit dat SBM, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de lessen.
 • Na inschrijving en voor aanvang van de opleiding wordt meegedeeld welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor die opleiding verplicht zijn. Deze dient men gedurende de volledige opleiding op de juiste wijze te gebruiken, op aanwijzen van de docent. Het niet naleven van deze afspraak kan aanleiding geven tot weigering deelname, zonder recht op terugbetaling van het inschrijfgeld.
 • Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Brugge.
 • De prijzen vermeld op de website zijn indicatief en niet bindend. SBM behoudt zich steeds het recht voor de prijzen te wijzigen.

U kan zich kosteloos laten vervangen, in dezelfde opleiding en vóór aanvang, door een andere deelnemer.

Het najaarsaanbod (vanaf september) staat al grotendeels online. Bekijk hier meteen alle online opleidingen/webinars in één muisklik.

Sinds we met zijn allen in ons kot moeten blijven, transformeert SBM razendsnel richting e-leren.  Dagelijks komen er nieuwe online opleidingen bij, om u ten dienste te zijn! Mogelijks bent u intussen al samen met ons digitaal aan de slag, ter vervanging van een klassikale les.  Mogelijk volgt u deze eerstdaags en krijgt u hierover persoonlijk bericht.  

 • Ons klantencentrum staat voor u klaar van 9:00 tot 19:30 van maandag tot donderdag en vrijdag van 9:00 tot 15:00. U kan ons telefonisch bereiken via 078 353 638.
 • Voor informatie en updates kan u ook steeds terecht op onze FacebookpaginaLinkedIn-pagina , en blog.
 • Voor meer informatie over het coronavirus zelf kan u terecht op www.info-coronavirus.be.

Coronavirus maatregelen

Toepassingsgebied

De hierna vermelde preventiemaatregelen zijn van toepassing op elke cursist van Groep Syntra West en gelden van zodra men de parkings en gebouwen betreedt. Door naar de campus te komen en aanwezig te zijn tijdens de lessen aanvaardt men de maatregelen en bevestigt men ze nauwgezet te zullen naleven.

Uitgangspunt

De veiligheid en gezondheid van eenieder zijn de absolute basisvoorwaarden bij de geleidelijke en gedeeltelijke heropstart van bepaalde lesactiviteiten en praktijkopleidingen. We voorzien preventiemaatregelen voor een zo veilig mogelijke werk- en opleidingsomgeving, waarbij we het risico op besmetting trachten te minimaliseren.

Algemene veiligheidsrichtlijnen

Pas de regels van ‘social distancing’ toe

 • Respecteer in de leslokalen, wandelgangen en sanitaire ruimten 1,5 m afstand (wacht even als die afstand niet kan behouden worden). Volg steeds de aangebrachte belijning.
 • Begeef u bij het binnenkomen meteen naar het aangeduide leslokaal. Houd geen samenscholing op gemeenschappelijke plaatsen en de parkings. Geef geen handen.
 • Kom niet in de burelen van medewerkers. Ze kunnen u helpen of te woord staan in een klaslokaal of vergaderzaal.
 • Docenten en medewerkers zullen cursisten aansporen om de regels te respecteren. Bij flagrante overtreding of weigering kan verdere toegang tot de opleiding verboden worden.

Hygiënemaatregelen

De overdracht van het coronavirus gebeurt hoofdzakelijk door hoesten of niezen. Daarom is een goede hygiëne de belangrijkste preventieve maatregel.

Handhygiëne

 • Dit is dé belangrijkste regel: Was uw handen enkele keren per dag met zeep!! 
  • Na elk toiletbezoek: in de toiletten zijn ontsmettende zeep en rolhanddoeken ter beschikking. 
  • Vóór het aanraken van gemeenschappelijke items zoals toetsenborden, toestellen, afstandsbedieningen, enz. Een correcte handwasbeurt duurt minimum 40 seconden.
  • Tussendoor enkele keren.
 • Bijkomend: Aan de hoofdingang staat een dispenser met handalcohol. Gebruik deze liefst enkel wanneer handen wassen niet mogelijk is. Een correcte ontsmettingsbeurt met handalcohol duurt minimum 20 seconden.

Hoest- en nieshygiëne

 • In plaats van in je hand, hoest of niest u beter in uw elleboog of tegen uw schouder. Nies in uw handen als het niet anders kan, maar was ze dan meteen.
 • Best is om een papieren zakdoek voor uw mond en neus te houden en hem daarna weg te gooien.
 • Deponeer zelf uw gebruikte zakdoeken in de restafvalbak. 

Gezicht aanraken

Uw handen raken zaken aan die mogelijk besmet zijn met virussen. Door daarna uw ogen, neus of mond aan te raken, kan het virus u besmetten. Probeer dus niet te veel aan uw gezicht te komen.

Mondmaskers

 • Wij volgen de instructies van het Dept. Onderwijs dat het gebruik van mond- of gelaatsmaskers voor docenten en cursisten verplicht. Deze dienen te worden opgezet van zodra de gebouwen worden betreden. 
 • Cursisten en docenten worden verzocht zelf een mond- of gezichtsmasker te voorzien. Wie geen eigen mondmasker bij zich heeft, kan een wegwerpmodel aankopen aan het onthaal voor 1 euro.
 • Wie weigert een mondmasker te dragen, kan geen lessen bijwonen en wordt verzocht de gebouwen te verlaten.
 • De eigen medewerkers dragen mondmaskers als ze uit hun bureau komen.

Toch ziek?

 • Wie koorts heeft en symptomen van Corona (grieperig, hoesten/niezen), gaat naar / blijft thuis en contacteert de huisarts voor testing.
 • Bij bevestigde corona besmetting: contacteer ons, opdat we docenten, medewerkers en cursisten waarmee contact geweest is kunnen verwittigen (contact tracing).

Reiniging van lokalen en arbeidsmiddelen

 • Dagelijks worden alle lokalen, gangen en sanitair grondig schoongemaakt, met extra aandacht voor deurklinken, toiletten, lichtschakelaars, liftknoppen, toetsenborden,…  
 • Leslokalen en ateliers worden, indien intensief gebruikt, meermaals per dag schoongemaakt.
 • Het onderhoudspersoneel is voorzien van de passende producten en beschermingsmiddelen (mondmasker, handschoenen).

Vergaderingen docenten/cursisten

 • Beperk zo veel mogelijk fysieke bijeenkomsten en gebruik de digitale alternatieven (zoom, team, BBB). 
 • Kan dit niet, beperk u dan tot enkel de noodzakelijke deelnemers. Was in dat geval de handen voor en na en houd 1,5 m afstand.

Dank om deze maatregelen, in eenieders belang, na te leven.

Enkel samen met jullie kunnen we deze crisis overwinnen.

Hebt u, na het lezen van deze maatregelen en instructies, nog vragen of suggesties, neem dan contact op met onze onthaalmedewerkers of stuur een mail naar Patrick Huyghe.