De meeste organisaties worden geconfronteerd met allerhande uitdagingen. Stijgende externe en interne verwachtingen creëren prestatiedruk, die niet altijd bevorderlijk is voor een goede werking. Maar goed, het is een feit en we moeten er mee omgaan. Hoe dan?

“Werken aan efficiëntie” is altijd positief voor:

 • Het realiseren van uw persoonlijke professionele uitdagingen.
  Wilt u persoonlijk (nog) efficiënter werken, maar weet u niet hoe u dit best aanpakt?
 • Het verbeteren van de teamwerking.
  Zijn de teams eerder een groep medewerkers dan een geoliede eenheid?
 • De werking van de organisatie als geheel.
  Is uw organisatie aan een andere arbeidsorganisatie toe om het vele werk aan te kunnen met geëngageerde medewerkers?

U wilt efficiënter werken en/of in een efficiëntere organisatie werken? Schakel dan de expertise in van één van onze professionals. Dit kan in een opleiding of via coaching, individueel, per team, of per functiegroep.

 

Slimmer en efficienter werken

Persoonlijke efficiëntie is geen exacte wetenschap, het is een manier van denken en handelen. Hebt u het gevoel geleefd te worden, niet meer toe te komen aan uw eigenlijke werk en snel uw aandacht te verliezen? Dan is het hoog tijd voor méér tijd!

Denk hierbij concreet aan, oa.:

 • Het efficiënt leren omgaan met beperkte ruimte en middelen
 • Focus houden en u niet steeds laten afleiden
 • Het opbouwen van een goed werkend archief
 • Vergaderen met meer resultaat
 • Het verbeteren van de inrichting van uw werkplek
 • Het invoeren van een clean desk-aanpak
 • Het efficiënt leren omgaan met e-mail
 • Omgaan met afleiders en stoorzenders
 • Tips om stress te beheersen
 • Tips om sneller informatie te verwerken
 • Het overdraagbaar maken van uw werkzaamheden
 • Het verbeteren van uw persoonlijke taak- en tijdmanagement

Dus:

 • Hebt u een overvolle inbox?
 • Hebt u een bureau vol stapels, waardoor overal taken liggen te wachten om aangepakt of afgemaakt te worden?
 • Is het snel terugvinden van (papieren of digitale) documenten een bijna onmogelijke opgave?
 • Hebt u geen overzicht over uw werk en verliest u daardoor kostbare tijd?
 • Hebt u last van onrust en stress op uw werkplek?
 • Vindt u het moeilijk geconcentreerd te blijven?
 • Overschrijdt u deadlines?
 • Is overal afleiding aanwezig en lijdt de kwaliteit van uw werk eronder?

En wilt u deze uitputtende situatie doorbreken?

Kies dan voor één van onze verbetertrajecten. Dit kan via een sensibilisering over een halve dag, een opleiding van 1 dag, individuele of groepscoaching, een workshop voor medewerkers of via advies naar de directie toe. We helpen om de werksituatie inzichtelijk te maken en beheersbaar te houden.

 

Een hecht en gemotiveerd team zorgt voor de beste resultaten.

Teamcoaching zet de deelnemers aan om effectief probleemoplossend te handelen en met tips aan de slag te gaan. De coaching vindt plaats per team, met bij voorkeur max. 8 deelnemers. Voorafgaand aan de coaching kan het persoonlijkheidsprofiel of het team-DNA de grondslag vormen van een resultaatgericht traject.

Binnen een team zijn een goede samenwerking en een constructieve ingesteldheid cruciaal voor het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen. Dit kan ook mbv een korte teamtraining waarin u:

 • Als teamleader en teamlid inzicht krijgt in de bouwstenen van een succesvol team
 • Leert omgaan met verschillende gedragsvormen om hierop passend te reageren
 • Een beter inzicht krijgt in de manier waarop conflicten ontstaan
 • De voor- en nadelen leert kennen van uw eigen stijl van conflicthantering
 • De juiste oplossingsstrategie kunt toepassen bij verschillende types van conflicten
 • Leert verzoenend te bemiddelen

Methode

 • Via training en/of coaching en/of advies
 • Via intervisie en ervaringsdeling met de expert
 • De praktijk van de deelnemers staat centraal
 • Werken met groepsdiscussies, rollenspelen vanuit praktische cases

Te bespreken topics, onder andere:

 • Verschil tussen groep en team
 • Wat zijn de essentiële elementen van een goed werkend team
 • Gedrag situeren t.o.v. elkaar en de consequenties hiervan inschatten op de ander
 • Toepassing van de geleerde modellen op concrete situaties
 • Conflicten: definitie, oorzaken, effecten
 • Soorten conflicten
 • Het conflictproces onder de loep
 • De eigen conflicthanteringsstijl
 • Verschillende manieren om een conflict aan te pakken
 • Omgaan met de eigen emoties en de emoties van anderen

 

Bent u als manager of stafmedewerker op zoek naar ‘efficiëntiewinst’ door een andere manier van organiseren? Niet meer met minder. Wel beter, sneller, kwalitatiever en innovatiever dankzij een andere focus bij de medewerkers en bij de leidinggevende.

Zelfsturende teams

Zelfsturende teams en de rol van de leidinggevenden hierin (her)ontdekken, leidt tot verrassende resultaten. Het invoeren van zelfsturende teams verhoogt de flexibiliteit en de innovatiekracht binnen hedendaagse organisaties. Belangrijk is dat op ieder niveau een nieuwe mentaliteit komt van zelfredzaamheid en intrapreneurship.
De rol van de ‘baas’ wordt anders ingevuld en vraagt andere competenties. Bovendien staat bij zelfsturing resultaat centraal en vereist ‘samen’werken vaak een andere ingesteldheid bij alle betrokkenen zowel binnen als buiten het team.
Via training, coaching of advies leren we de relatie tussen innovatie, flexibiliteit, de verschillende generaties, en zelfsturing begrijpen, de ontwerpprincipes van zelfsturende teams kennen, inzicht te verwerven in kernelementen van teamwerking, en de cruciale rol van de leidinggevenden begrijpen.

Uw innovatievere arbeidsorganisatie

Bedrijven die groeien creëren gaandeweg extra functies, afdelingen en lagen. Op die manier ontstaat er een functionele opdeling in zowel operationele als ondersteunende afdelingen. Dergelijke organisatiestructuren leiden tot interne spanningen en afstemmingsproblemen, die men dan tracht te compenseren met een sterke hiërarchische bovenbouw (managers, ploegbazen, etc.) en een controlerende, sturende stijl van leidinggeven.
Leidinggevenden moeten de brandjes blussen waardoor er weinig tijd overblijft voor innovatie, tactische en/of strategische activiteiten. Het typeert dat de medewerkers met uitvoerende jobs in een dergelijke opzet een minder proactieve houding gaan vertonen. Gevolg: weinig betrokkenheid, veel verloop en moeite met het aantrekken van nieuwe mensen.
Om sterke resultaten te behalen en om alle radertjes in de organisatie op elkaar te laten inspelen is een andere aanpak nodig.
Via training, coaching en/of advies bekijken we de organisatie als een geheel en wordt men aangezet en gecoacht om initiatief te nemen en verbetering in gang te zetten.

Algemene doelstellingen

Anders organiseren zorgt voor

 • Een meer wendbare organisatie
 • Meer eigenaarschap en betrokkenheid bij de medewerkers
 • Leidinggevenden die hun teams zelfstandiger laten werken
 • Meer tijd voor strategie en innovatie
 • Hogere kwaliteit van processen ten dienste van de klanten met als gevolg grotere klantentevredenheid
 • Minder verzuim en verloop
 • Groei, in cijfers, en/of in kwaliteit

Nieuwsgierig naar onze expertise en meerwaarde voor u?

Neem contact op met Patrick Vanhaecke 050 40 30 97