Digital Safety: Toepassingen van nieuwe leervormen voor veiligheidsopleidingen

Bespaar op uw loonkost en verhoog het engagement bij uw werknemers!

Digital Safety: Toepassingen van nieuwe leervormen voor veiligheidsopleidingen

“Maak slim gebruik van diverse leervormen en bespaar op uw loonkost”

Werken op een veilige manier in een veilige en gezonde werkomgeving is vandaag een must geworden. Opleiden, trainen en sensibiliseren vergroten het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers. Steeds vaker wordt dan ook van de werkgever verwacht dat hij zijn werknemers een passende opleiding heeft laten volgen opdat ze hun werk zonder risico kunnen uitvoeren.  

Vandaag kunnen we beroep doen op tal van nieuwe leervormen dankzij het enorme aanbod aan digitale technologie. Kiezen voor alternatieve leervormen zoals e-learnings, microlearning modules, VR … - eventueel in combinatie met andere - zorgt voor meer betrokkenheid en een betere veiligheidsattitude van je medewerkers. Het zorgt voor een verhoogde leeropbrengst en maakt de plicht om zich voortdurend bij te scholen zoveel leuker. Bovendien is het ook efficiënter waardoor je ook loonkosten gaat uitsparen.  

Vandaag zijn er reeds heel wat opleidingen waar het digitaliseren zinvol kan ingezet worden. We denken bijvoorbeeld aan opleidingen zoals EHBO, werken op hoogte, BA4-BA5, heftruckbestuurder,  eerste interventie brandbestrijding met kleine blusmiddelen,… 

Ook interesse in een digitaal toegankelijke formule?

 

Van welke leervormen kan ik gebruik maken?

Klassikaal

De meest traditionele manier om kennis, vaardigheden en competenties uit te wisselen. Hier maken we gebruik van een ervaren trainersteam die zorgvuldig wordt geselecteerd. Naast inhoudelijke kennis beschikken zij over de juiste didactiek.

E-learning

De lerende staat centraal met daarrond alle noodzakelijke ondersteuning: leren op je eigen tempo, herhalen zoveel u wil, extra oefeningen maken, eventueel persoonlijke begeleiding op afstand,… Voordelen zijn: geen reistijd, files, verplaatsingskosten. De werknemer heeft ook een grotere flexibiliteit naar tijdstip en plaats waar hij de kennis opdoet. We vermijden daarnaast ook tijdverlies aan onderwerpen die de werknemer reeds kent. Het is ook eenvoudig om het leren van je werknemers op te volgen en bij te sturen.

Serious gaming

Een serious game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het voornaamste doel is dan bijvoorbeeld communiceren, onderwijzen of het verwerven van inzicht. Met serious gaming kan je op een korte periode heel veel mensen trainen. Het is bewezen dat via deze leervorm 30% betere kennisoverdracht is. Deze tool kan ook gebruikt worden als voortraject op een klassikale opleiding. 

Microlearning

Deze leervorm is gemaakt om kennis op een compacte manier aan te leren aan de werknemer. Met geavanceerde micro-learning technieken maken we leren aantrekkelijker. Microlearning is een doeltreffende en relatief goedkope manier voor bedrijven en organisaties om hun medewerkers en klanten bij te scholen of wegwijs te maken. Via deze leervorm verhoog je ook het engagement van de werknemer. Via gamification (werken met levels, badges, quiz, ...) verhoog je de retentie. Bij een nazorgtraject zorgt dit er ook voor dat de leercurve niet daalt.

Virtual & augmented reality

Virtual Reality en Augmented reality zijn hulpmiddelen die meer mogelijkheden bieden om je lessen te verrijken. Hierdoor kan je reële situaties simuleren die moeilijk te simuleren zijn in het echt.  VR en AR slim inzetten om nieuwe vaardigheden aan te leren of te remediëren verhoogt de leeropbrengst én automatische betrokkenheid. Daarnaast kunnen we ook het materiaalgebruik verminderen.

1. Brandbestrijding met kleine blusmiddelen en evacuatie

De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd. Snel en doeltreffend optreden is van cruciaal belang. Om een beginnende brand op succesvolle wijze te bestrijden vergt dit van iedereen op de werkvloer een gepaste waakzaamheid en enige deskundigheid in het gebruik van o.a. kleine blusmiddelen. In noodsituaties is er nauwelijks overlegtijd, de juiste manier van reageren moet zo veel mogelijk aangeleerd worden zodat de medewerkers op snelle en adequate wijze in veiligheid gebracht kunnen worden. Na de theorie kan de praktijk ingeoefend worden en kan er bijvoorbeeld een brand bestreden worden via een digitale blusunit.

2. Initiatie EHBO

Ieder bedrijf of organisatie moet streven naar een optimale organisatie van de eerste hulp.

Naast de EHBO hulpverlener die een volledige basisvorming heeft gevolgd is het vaak zinvol om ook werknemers aan te duiden die een initiatie EHBO gevolgd hebben met praktische oefeningen zodat wanneer nodig, een basis verzorging kan worden toegediend.

3. BA4 – BA5

De werkgever moet de bevoegdheden van zijn werknemers toekennen. Hij moet hierbij rekening houden met de kennis van de werknemer betreffende de risico’s verbonden aan elektrische installaties. De werkgever moet zelf bepalen voor welke werkzaamheden deze bevoegdheden gelden en aan welke elektrische installaties de werknemer mag werken. De kennis betreffende de risico’s kan o.a. verworven worden door het volgen van een specifieke veiligheidsopleiding die betrekking heeft op de bekwaamheid van de werknemer. De bekwaamheid van de werknemers wordt uitgedrukt aan de hand van een code, BA4 voor de gewaarschuwden en BA5 voor de Vakbekwamen.

4. Veilig werken op virtual hoogte

Werken op hoogte zorgt voor heel wat gevaarlijke situaties die vaak ook de oorzaak zijn van arbeidsongevallen. De werkgever moet de nodige maatregelen nemen zodat het werk op een veilige manier kan worden uitgevoerd. Daarnaast moeten de werknemers ook de nodige opleiding gevolgd hebben.

5. Heftruckbestuurder

De bedienaar van een heftruck (zowel regelmatig als sporadisch) heeft een veiligheidsfunctie  en moet hiervoor opgeleid worden. Deze opleiding richt zich tot personen die het attest van heftruckbestuurder moeten behalen of vernieuwen.

Andere thema’s zijn mogelijk op aanvraag.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over een opleiding?
Of denkt u eraan om die op maat en op locatie te laten organiseren? 
Contacteer onze ontwikkelaar 
Dries Gruwez