Mentoropleiding

De rol van mentoren / peters-meters is niet meer weg te denken in hedendaagse bedrijven. Als interne begeleider op de werkvloer leiden zij nieuwe medewerkers en stagiairs verder op in hun vak en begeleiden zij hen naar volwaardig inzetbare medewerkers. Om deze mentoren / peters-meters te ondersteunen bij hun belangrijke rol, biedt SBM praktische opleidingen rond mentor/peter-meterschap aan. Werkgevers die hun medewerkers opleiden tot mentor genieten bovendien van interessante financiële voordelen (doelgroepvermindering)! 

Programma (1 dag)

 • Het profiel van de mentor / peter-meter: rol, taken en competenties 
 • Organisatorische invalshoek 
  • Onthaal van nieuwe medewerkers, stagiairs 
  • Nuttige tools 
 • Opstellen van een eenvoudig en praktisch opleidingsplan 
 • Begeleiden 
  • Het leerproces: hoe leren mensen? 
  • Op een effectieve manier uitleg en instructies geven 
  • Op een constructieve manier feedback geven en bijsturen 
  • Enkele belangrijke leerprincipes 
 • Evalueren  

Indien de opleiding incompany georganiseerd wordt, kunnen extra accenten gelegd worden en bepaalde topics meer op maat behandeld worden, bijvoorbeeld de exacte rol van de mentor in uw bedrijf, specifieke in huis te gebruiken tools en documenten… 

Nazorg

Via een nazorgtraject (bij incompany opleidingen) beogen we een zo goed mogelijke transfer van het geleerde naar de dagelijkse praktijk van de mentoren / peters-meters en voorzien we blijvende opvolging. 

Dit doen we meestal onder de vorm van een intervisie-sessie (1 sessie van 3u per leergroep, bv. een half jaar na het opleidingstraject). Intervisie is een interactieve leervorm waarbij de deelnemers, onder begeleiding van de docent, reflecteren over hun ervaringen aangaande dit onderwerp en samen komen tot mogelijke oplossingen of best practices. 

Via een dergelijk intervisiemoment: 

 • Kan men problemen en moeilijke situaties met elkaar bespreken en in groep oplossingen formuleren; 
 • Kan men ervaringen en best practices met elkaar delen en leren van elkaar; 
 • Kan het bedrijf haar mentoren / peters-meters blijvend ondersteunen en coachen in dit proces. 

Doelgroepvermindering

Mentoren in ondernemingen begeleiden stagiairs op de werkplek. Hiervoor ontvangt de onderneming een RSZ-vermindering van € 800 per mentor per kwartaal

Medewerkers die een opleiding volgen tot mentor om stagiairs op de werkvloer te begeleiden, komen daarbij in aanmerking voor betaald educatief verlof. De maatregel moet werkgevers ertoe aanzetten om in mentorschap te investeren. De minimumduur waaraan een opleiding normaalgezien moet voldoen om in aanmerking te komen voor betaald educatief verlof, geldt niet voor de opleiding tot mentor. 
De opleidingen van SBM zijn erkend in het kader van deze doelgroepvermindering.

Getuigenis

“De kwaliteit van onze projecten is nauw verbonden met de kwaliteit van onze mensen. 
Over de war for talent wordt vooral gesproken in de context van rekrutering, maar het ontwikkelen van talent dat u al in huis hebt, is even cruciaal. Daarom maken we werk van permanente vorming en ondersteuning van onze medewerkers. 
Zeker voor onze jongeren en nieuwe talenten die voor de eerste maal in de bouwsector aan de slag gaan, is het noodzakelijk dat ze op een professionele manier ondersteund worden door hun peter of mentor. 
SBM heeft onze noden vertaald in een mentoropleiding op maat voor alle werfleiders en ploegbazen. Dankzij onze mentors kunnen we de jongeren en nieuwe talenten naar een hoger niveau tillen.” 

Stijn Devos - Damman Bouwonderneming