TOFAM West-Vlaanderen

Tofam West-Vlaanderen

TOFAM West-Vlaanderen is het fonds voor tewerkstelling en opleiding van arbeiders in de metaalverwerkende nijverheid. TOFAM neemt opleidingsinitiatieven voor werknemers van de bedrijven uit de paritaire comités 111.1&2. 

De tussenkomst geldt enkel voor opleidingen die gegeven worden door een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) of Syntra-West.

Enkel de opleidingen (metaal-, informatica- & taalopleidingen) vermeld op de lijst komen in aanmerking. Niet-technische opleidingen dienen minimaal 32 uren te duren.

Het inschrijvingsgeld hoeft geen minimumbedrag te kennen.

De tussenkomst bedraagt de helft van het inschrijvingsgeld met een maximum van € 110. 

Voor elke arbeider die in dienst is in een Oost- en West-Vlaams bedrijf uit de sector tijdens de opleiding en dit uiterlijk op de laatste dag van de opleiding.

Let wel: interimtewerkstelling komt niet in aanmerking.

Sectorfondsen