KMO-portefeuille

Wat is KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel gericht naar zelfstandigen, de vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen. Het biedt subsidies waarmee ondernemerschapsbevorderende diensten betaald kunnen worden, zoals opleidingen en advies bij SBM en Escala.

Welke subsidie krijg ik op opleidingen?

Voor een opleiding bij SBM betaalt de Vlaamse overheid tot 40% van de in aanmerking komende kosten voor kleine ondernemingen en tot 30% voor middelgrote ondernemingen. Kleine ondernemingen tellen maximaal 50 werknemers en hebben een maximale omzet van € 10.000.000, middelgrote ondernemingen tellen maximaal 250 werknemers en hebben een maximale omzet van € 50.000.000.

Het maximale steunplafond bedraagt € 10.000 voor kleine ondernemingen en € 15.000 voor middelgrote ondernemingen. Het minimum projectbedrag bedraagt voor opleiding € 100 en voor advies € 500. Een project kan 1 of meerdere opleidingen en/of cursisten omvatten en u kan meerdere projecten per jaar indienen. De BTW kan u met deze subsidie niet betalen.

Kom ik in aanmerking voor een subsidie via de KMO-portefeuille?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie via de KMO-portefeuille, dient u aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
  • Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
  • Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in uw bedrijf’ aan de slag.
  • U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
  • Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.
  • Enkel voor opleidingen tot max. 14 dagen na aanvang van de dienst.
  • Enkel het factuurbedrag exclusief btw komt voor subsidieaanvraag in aanmerking.
  • De voorwaarden vindt u ook op www.vlaio.be.

Hoe vraag ik een subsidie aan?

U schrijft zich in voor de opleiding(en) of sluit een overeenkomst voor advies af bij SBM. U hebt na de start van de opleiding maximum 14 dagen de tijd om dit project via de website aan te vragen. Dit staat uitvoerig uitgelegd op www.vlaio.be.

Als titel voor het project, vult u bijvoorbeeld de titel van de opleiding of het advies in. In uw aanvraag zult u het erkenningsnummer van de dienstverlener (Skilliant) moeten invullen:

Voor opleidingen bij Skilliant is dit: DV.O214464 (opgelet, dit is de letter 'O' gevolgd door de cijfers 214464). Voor advies bij Skilliant is dit : DV.A214465

U krijgt meteen de stortinggegevens na uw aanvraag. U hebt maximum 30 dagen tijd na deze bevestiging om uw project te financieren, zodat de portefeuille actief wordt. De Vlaamse overheid voegt het subsidiebedrag toe aan uw portefeuille in verhouding met het gestorte bedrag. U betaalt de factuur van de dienstverlener (Skiliant) via uw virtuele portefeuille. Gelieve hierbij het klantennummer en factuurnummer te vermelden.

Vermeldt uw factuur een BTW-bedrag? Dat bedrag kan u niet via de ondernemerschapsportefeuille betalen, maar wel rechtstreeks per overschrijving aan Skilliant (SBM).

Opgelet: gelieve niet te wachten op uw factuur om de subsidie aan te vragen.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht op vlaio.be. Vragen kunt u ook steeds richten aan ons klantencentrum.