KMO-portefeuille

Wat is KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel gericht naar zelfstandigen, de vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen. Het biedt subsidies waarmee ondernemerschapsbevorderende diensten betaald kunnen worden, zoals opleidingen en advies bij SBM en Escala.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning, moet de opleiding of het advies bijdragen aan het verbeteren van de werking van een bedrijf en de adviezen ervoor zorgen dat het bedrijf verder kan groeien en evolueren.

Welke subsidie krijg ik op opleidingen?

De toekenning van de gewijzigde steunpercentages voor de KMO-portefeuille zal ingaan op 1 december 2019. De plafondverlaging wordt van kracht op 1 januari 2020.
In 2018 werden ruim 150.000 dossiers ingediend, goed voor een bedrag van ruim 61 miljoen euro. Het zijn vooral de kleine ondernemingen die van de kmo-portefeuille gebruik maken.  De aanpassing werd afgesproken bij de regeringsvorming en moet tot lagere uitgaven leiden aangezien de uitgaven voor de kmo-portefeuille de voorbije jaren sterk waren gegroeid.

 • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en adviezen kreeg nu 40% steun van de Vlaamse overheid met een maximum van 10.000 euro per jaar.  Met de nieuwe reglementering kan een klein onderneming tot 30% subsidie kunnen verkrijgen, met een maximale steunwaarde van €7.500. 
 • Een middelgrote onderneming kreeg nu 30% met een maximumplafond van 15.000 euro per jaar. Middelgrote ondernemingen zullen in het nieuwe systeem tot 20% subsidie kunnen verkrijgen met een jaarplafond van €7.500.  

De definities van een kleine en middelgrote onderneming worden hier opgelijst.

Kom ik in aanmerking voor een subsidie via de KMO-portefeuille?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie via de KMO-portefeuille, dient u aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
 • Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 • Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in uw bedrijf’ aan de slag.
 • U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
 • Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.
 • Enkel voor opleidingen tot max. 14 dagen na aanvang van de dienst.
 • Enkel het factuurbedrag exclusief btw komt voor subsidieaanvraag in aanmerking.
 • De voorwaarden vindt u ook op www.vlaio.be.
 • VZW’s kunnen geen beroep doen op KMO-portefeuille.

Voor welke opleidingen kunnen subsidies aangevraagd worden?

 • Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming bij een dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming, en dat gericht is op de kernprocessen van de onderneming (Nacebelcodes). De opleiding moet bijdragen tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.
 • Afstandsleren (e-learning) kan aangevraagd worden indien er interactie is met de docent
 • De opleiding kost minimaal 100 euro (exclusief BTW), inclusief verplaatsingskosten van de docent en cateringkosten tot 25 euro per persoon, per dag.

Via deze link kan u terugvinden welke opleidingen niet in aanmerking komen voor subsidies via KMO-Portefeuille.

Hoe vraag ik een subsidie aan?

U schrijft zich in voor de opleiding(en) of sluit een overeenkomst voor advies af bij SBM. U hebt na de start van de opleiding maximum 14 dagen de tijd om dit project via de website aan te vragen. Dit staat uitvoerig uitgelegd op www.vlaio.be.

Als titel voor het project, vult u bijvoorbeeld de titel van de opleiding of het advies in. In uw aanvraag zult u het erkenningsnummer van de dienstverlener (Skilliant) moeten invullen:

Voor opleidingen bij Skilliant is dit: DV.O214464 (opgelet, dit is de letter 'O' gevolgd door de cijfers 214464). Voor advies bij Skilliant is dit : DV.A214465

U krijgt meteen de stortinggegevens na uw aanvraag. U hebt maximum 30 dagen tijd na deze bevestiging om uw project te financieren, zodat de portefeuille actief wordt. De Vlaamse overheid voegt het subsidiebedrag toe aan uw portefeuille in verhouding met het gestorte bedrag. U betaalt de factuur van de dienstverlener (Skiliant) via uw virtuele portefeuille. Gelieve hierbij het klantennummer en factuurnummer te vermelden.

Vermeldt uw factuur een BTW-bedrag? Dat bedrag kan u niet via de ondernemerschapsportefeuille betalen, maar wel rechtstreeks per overschrijving aan Skilliant (SBM).

Opgelet: gelieve niet te wachten op uw factuur om de subsidie aan te vragen.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht op vlaio.be. Vragen kunt u ook steeds richten aan ons klantencentrum.

Komt u in aanmerking voor een verhoging van de KMO-portefeuille?

Heeft u het plafond van uw kmo-portefeuille bereikt, maar zou u toch graag meer inzetten op werkbaar werk? Dan kan u een verhoging van maximum 5 000 euro verkrijgen in het specifieke jaar dat het plafond wordt bereikt. U moet wel kunnen aantonen dat uw plafond werd bereikt en aangeven voor welke acties u de verhoging graag zou benutten.

Heeft u nog vragen over de mogelijkheden van de kmo-portefeuille? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen u graag verder.

Werkbaarheidscheques

In de praktijk

Looptermijn voor de werkbaarheidscheques loopt nog tot 31/12/2021. Maar houd er rekening mee, dat de aanvraag zelf best gebeurt tegen ten laatste juni 2021. Gezien het project, waarvoor u cheques aanvraagt uiterlijk eind 2021 dient beëindigd te zijn.

Wat zijn werkbaarheidscheques?

Werkbaarheidscheques zijn een maatregel van de Vlaamse regering, waarmee Vlaamse ondernemingen gestimuleerd worden om de werkbaarheid voor hun medewerkers in kaart te brengen en te verbeteren. Als ondernemer kan u dankzij de werkbaarheidscheques financiële steun krijgen om binnen uw bedrijf meer in te zetten op werkbaar werk. U kunt de werkbaarheidscheques gebruiken om…

 • de werkbaarheid binnen uw onderneming in kaart te brengen aan de hand van een meting of scan;
 • begeleiding aan te kopen bij het uitvoeren van zo’n meting of scan;
 • advies, begeleiding en/of opleiding aan te kopen voor het rapporteren over de werkbaarheid, het opstellen van een werkbaarheidsplan en het toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten, het monitoren van de verandering op vlak van woon-werk-verkeer, etc.
 • of voor een combinatie van bovenstaande elementen.

Waarom inzetten op werkbaar werk?

Inzetten op werkbaar werk loont op lange termijn voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers gaan langer en met meer plezier naar het werk. Werkbaar werk zorgt namelijk voor een betere balans tussen werk en privéleven. Als werkgever kunt u dan weer rekenen op enthousiaste, competente en productieve medewerkers.

Waarvoor kunt u de uitbreiding van de werkbaarheidscheques gebruiken?

Werkbaarheidscheques moeten worden gebruikt voor verbeteracties, in de vorm van advies, begeleiding en opleiding. Concreet gaat het om aanpassingen van de werkpost en de arbeidsorganisatie, competentieversterking om werkbaar te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext en tenslotte psychisch welbevinden van zowel werkgever als medewerker.

De uitbreiding op de werkbaarheidscheques kwam er, omdat in 2020 heel wat ondernemingen voor uitdagingen kwamen te staan waarmee ze voorheen nog niet werden geconfronteerd. Denk maar aan:

 • het implementeren of uitbreiden van een policy rond telewerk: hoe frequent mogen/kunnen medewerkers thuis werken, hoe digitaliseert u de processen, hoe ondersteunt u medewerkers met kinderen die ook thuis zijn, hoe vermijdt u isolatie, etc.
 • nieuwe organisatievormen in tijden van corona: hoe zorgt u voor een werkplaats die veilig is en ook zo aanvoelt, hoe activeert u medewerkers om nieuwe regels toe te passen, etc.
 • bijscholingen en opleidingen: hoe motiveert u medewerkers om zich om te scholen indien ze andere of nieuwe competenties nodig hebben?
 • psychologische ondersteuning: hoe communiceert u waar uw medewerkers terecht kunnen mochten ze zich niet goed voelen?

Wie heeft recht op werkbaarheidscheques?

De werkbaarheidscheques zijn er voor alle kleine, middelgrote en grote ondernemingen uit de profit en de social profit sector in het Vlaams Gewest. De financiële steun bedraagt maximum 10 000 euro per ondernemingsnummer. Om in aanmerking te komen voor werkbaarheidscheques moet aan deze twee voorwaarden worden voldaan:

 1. Uw onderneming moet een aanvaardbare rechtsvorm hebben.
 2. De vestiging van uw onderneming moet in het Vlaams Gewest liggen.

Meer info over de voorwaarden kunt u hier lezen.

Heeft u nog vragen over werkbaarheidscheques? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen u graag verder.