KMO-portefeuille

Wat is KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel gericht naar zelfstandigen, de vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen. Het biedt subsidies waarmee ondernemerschapsbevorderende diensten betaald kunnen worden, zoals opleidingen en advies bij SBM en Escala.

Welke subsidie krijg ik op opleidingen?

De toekenning van de gewijzigde steunpercentages voor de KMO-portefeuille zal ingaan op 1 december 2019. De plafondverlaging wordt van kracht op 1 januari 2020.
In 2018 werden ruim 150.000 dossiers ingediend, goed voor een bedrag van ruim 61 miljoen euro. Het zijn vooral de kleine ondernemingen die van de kmo-portefeuille gebruik maken.  De aanpassing werd afgesproken bij de regeringsvorming en moet tot lagere uitgaven leiden aangezien de uitgaven voor de kmo-portefeuille de voorbije jaren sterk waren gegroeid.

  • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en adviezen kreeg nu 40% steun van de Vlaamse overheid met een maximum van 10.000 euro per jaar.  Met de nieuwe reglementering kan een klein onderneming tot 30% subsidie kunnen verkrijgen, met een maximale steunwaarde van €7.500. 
  • Een middelgrote onderneming kreeg nu 30% met een maximumplafond van 15.000 euro per jaar. Middelgrote ondernemingen zullen in het nieuwe systeem tot 20% subsidie kunnen verkrijgen met een jaarplafond van €7.500.  

De definities van een kleine en middelgrote onderneming worden hier opgelijst.

Kom ik in aanmerking voor een subsidie via de KMO-portefeuille?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie via de KMO-portefeuille, dient u aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
  • Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
  • Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in uw bedrijf’ aan de slag.
  • U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
  • Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.
  • Enkel voor opleidingen tot max. 14 dagen na aanvang van de dienst.
  • Enkel het factuurbedrag exclusief btw komt voor subsidieaanvraag in aanmerking.
  • De voorwaarden vindt u ook op www.vlaio.be.

Hoe vraag ik een subsidie aan?

U schrijft zich in voor de opleiding(en) of sluit een overeenkomst voor advies af bij SBM. U hebt na de start van de opleiding maximum 14 dagen de tijd om dit project via de website aan te vragen. Dit staat uitvoerig uitgelegd op www.vlaio.be.

Als titel voor het project, vult u bijvoorbeeld de titel van de opleiding of het advies in. In uw aanvraag zult u het erkenningsnummer van de dienstverlener (Skilliant) moeten invullen:

Voor opleidingen bij Skilliant is dit: DV.O214464 (opgelet, dit is de letter 'O' gevolgd door de cijfers 214464). Voor advies bij Skilliant is dit : DV.A214465

U krijgt meteen de stortinggegevens na uw aanvraag. U hebt maximum 30 dagen tijd na deze bevestiging om uw project te financieren, zodat de portefeuille actief wordt. De Vlaamse overheid voegt het subsidiebedrag toe aan uw portefeuille in verhouding met het gestorte bedrag. U betaalt de factuur van de dienstverlener (Skiliant) via uw virtuele portefeuille. Gelieve hierbij het klantennummer en factuurnummer te vermelden.

Vermeldt uw factuur een BTW-bedrag? Dat bedrag kan u niet via de ondernemerschapsportefeuille betalen, maar wel rechtstreeks per overschrijving aan Skilliant (SBM).

Opgelet: gelieve niet te wachten op uw factuur om de subsidie aan te vragen.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht op vlaio.be. Vragen kunt u ook steeds richten aan ons klantencentrum.