Subsidies: KMO-portefeuille

Wat is de KMO-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen en de vrije beroepen. Het biedt subsidies waarmee ondernemerschapsbevorderende diensten betaald kunnen worden, zoals opleidingen en advies bij SBM.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning, moet de opleiding of het advies bijdragen aan het verbeteren van de werking van een bedrijf en de adviezen ervoor zorgen dat het bedrijf verder kan groeien en evolueren.

 

Hoe begin ik aan een KMO-portefeuille?

Subsidie aanvragen via kmo-portefeuille kan enkel online, op www.vlaio.be.
U schrijft eerst in voor de opleiding(en) die u wil volgen.

 

Jouw ondernemerschapsportefeuille

Nadat u het project hebt aangevraagd, wordt uw ondernemerschapsportefeuille geactiveerd. U krijgt van kmo-portefeuille de vraag om een ‘voorfinanciering’ op uw portefeuille te storten. De Vlaamse overheid verhoogt dat bedrag met de subsidie (maximum 30% van het bedrag dat je aangevraagd hebt voor kleine ondernemingen of 20% voor middelgrote ondernemingen). Dit totale bedrag kan u dan, via de knop ‘betalen’ in uw aanvraag, doorsturen naar de dienstverlener (SBM). Het eventuele btw-bedrag betaal je niet via deze portefeuille, maar schrijf je rechtstreeks over naar de dienstverlener (SBM).

 

Welke subsidie krijg ik op opleidingen?

Een kleine onderneming die investeert in opleidingen en adviezen krijgt tot 30% subsidie, met een maximale steunwaarde van 7.500 euro.
Een middelgrote onderneming krijgt tot 20% subsidie met een jaarplafond van 7.500 euro.

De definities van een kleine en middelgrote onderneming vind u hier.

 

Kom ik in aanmerking voor een subsidie via de KMO-portefeuille?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie via de kmo-portefeuille, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
 • De onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 • De vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de 'werkenden in uw bedrijf' aan de slag.
 • Je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%.
 • Het bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.
 • Enkel voor opleidingen tot max. 14 dagen na aanvang van de dienst.
 • Enkel het factuurbedrag exclusief btw komt voor subsidieaanvraag in aanmerking.
 • De voorwaarden vind je ook op www.vlaio.be.
 • Vzw’s kunnen geen beroep doen op de kmo-portefeuille.

 

Voor welke opleidingen kunnen subsidies aangevraagd worden?

Je kan steun krijgen via de kmo-portefeuille voor een opleiding of advies op voorwaarde dat het tot één van de onderstaande toekomstgerichte thema’s behoort: 

 • Bedrijfsstrategie: het bepalen van de koers en structuur van een onderneming om haar strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken;
 • Beroepsspecifieke competenties: de theoretische of praktische kennis en vaardigheden die in een bepaald vaktechnisch gebied nodig zijn om de kerntaken van een functie of beroep uit te oefenen;
 • Digitalisering: het gebruik van digitale technologieën, innovaties en data die leiden tot nieuwe activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten op het vlak van hardware, software, onlinetoepassingen en cybersecurity;
 • Duurzaamheid: een economisch systeem dat leidt tot een efficiënter gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten met respect voor milieu en maatschappij;
 • Financiële geletterdheid: financiële en boekhoudkundige kennis die nodig is om een onderneming succesvol te beheren;
 • Innovatie: het invoeren van nieuwe technieken of inzichten als antwoord op een specifieke technologische kennisvraag over een product, proces of dienst;
 • Internationalisering: het beleid om het internationaal ondernemen van Vlaamse ondernemingen te stimuleren, te ondersteunen en te bevorderen;
 • Personeelsmanagement: het personeelsbeleid van een onderneming om een doelmatige en functionerende arbeidsorganisatie te verwezenlijken, gericht op de algemene werking van een kmo, en met betrekking tot minstens één van deze topics:
  • arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen;
  • competentiebeleid;
  • diversiteit- en non-discriminatiebeleid;
  • evaluatie- en functioneringsbeleid;
  • personeelsplanning;
  • sociale wetgeving.
 • (!) Uitzondering: beroepsspecifieke competenties: De enige uitzondering op de brede interpretatie is het thema ‘beroepsspecifieke competenties’. Enkel opleidingen en adviezen die op deze lijst staan, worden nog gesubsidieerd.
 • Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming bij een dienstverlener, is uitsluitend of hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming, en op de kernprocessen van de onderneming (Nacebelcodes). De opleiding moet bijdragen tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.
 • Afstandsleren (e-learning) kan aangevraagd worden indien er interactie is met de docent.
 • De opleiding kost minimaal 100 euro (exclusief BTW), inclusief verplaatsingskosten van de docent en cateringkosten tot 25 euro per persoon, per dag.

 

Hoe vraag ik de subsidies aan en hoe betaal ik?

U schrijft zich in voor de opleiding(en) bij SBM.
U hebt maximum 14 dagen de tijd na de start van de opleiding om dit project aan te vragen via de website.
U kan de aanvraag indienen via deze link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille . Als titel voor het project, vult u bijvoorbeeld de titel van de opleiding in. In uw aanvraag zal u het erkenningsnummer van de dienstverlener (SBM) moeten invullen. Voor opleidingen die bij SBM worden georganiseerd dient het erkenningsnummer DV.O214464 (dit is de letter ‘O’ gevolgd door de cijfers 214464) gebruikt te worden.

U krijgt meteen de stortingsgegevens na jouw aanvraag. U hebt maximum 30 dagen de tijd na deze bevestiging om uw project te financieren, zodat de portefeuille actief wordt. De Vlaamse overheid voegt het subsidiebedrag toe aan uw portefeuille in verhouding met het gestorte bedrag.  U betaalt de factuur van de dienstverlener (SBM), door op de knop ‘betalen’ te klikken, via jouw virtuele portefeuille. Gelieve hierbij het klantennummer en factuurnummer te vermelden.  Vermeldt uw factuur een btw-bedrag? Dat bedrag kan u niet via de ondernemerschapsportefeuille betalen, maar wel rechtstreeks per overschrijving aan SBM. Opgelet: gelieve niet te wachten op jouw factuur om de subsidie aan te vragen.

 

Annulatie

Nadat uw ondernemerschapsportefeuille geopend is, kan u deze slechts in volgende gevallen annuleren:

 • Vóór het bedrag gestort is: zet het project gewoon stop
 • Wanneer uw onderneming zijn activiteit stopzet - vraag na welke documenten u moet voorleggen!
 • Wanneer de dienstverlener (SBM) zijn activiteit stopzet
 • Wanneer de inschrijving door de dienstverlener zelf (SBM) of door de klant geannuleerd wordt - vraag zelf aan de dienstverlener (SBM) om de nodige stappen te zetten voor terugbetaling
 • Bij overlijden of ongeval met volledige arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

 

Komt u in aanmerking voor een verhoging van de KMO-portefeuille?

Hebt u het plafond van uw kmo-portefeuille bereikt, maar zou u toch graag meer inzetten op werkbaar werk? Dan kan u een verhoging van maximum 5.000 euro verkrijgen in het specifieke jaar dat het plafond wordt bereikt. U moet wel kunnen aantonen dat uw plafond werd bereikt en aangeven voor welke acties u de verhoging graag zou benutten.

Hebt u nog vragen over de mogelijkheden van de kmo-portefeuille? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen u graag verder.