Vanaf 16/10/2024

Slimmer omgaan met stress en werkdruk

Voor mentale fitheid, veerkracht en werkplezier

Introductie

Heel wat stressbronnen kunnen we niet uitschakelen of vermijden, zoals bv. een file, een kritische bewoner, een veeleisende burger, enz. We kunnen wel anders leren omgaan met die stressoren. Het meest eenvoudige is dat u start bij uzelf. Net zoals de keuze van gezonde voeding en beweging leidt tot meer vitaliteit en energie, leidt de keuze om slim om te gaan met stress tot grotere mentale fitheid, u beter in uw vel voelen en grotere veerkracht.

Slim omgaan met stress betekent dat we stress niet als een vijand beschouwen maar als een hulpbron. De spanning die we ervaren in tal van situaties gaan we beschouwen als de benzine die we nodig hebben om onze taak uit te voeren. We maken gebruik van onze innerlijke hefbomen, nl. de kracht van ons brein en het ingenieuze samenspel tussen hart, ademhaling en brein. Iedereen beschikt over deze hefbomen.


Naast een minimum aan eenvoudig vertaalde wetenschappelijke informatie, bieden we praktische tools waarmee iedereen na de sessies meteen aan de slag kan. Deelnemers weten hoe en waarom een tool te gebruiken.


We bieden geen vis, we leren wel vissen. Dit wil zeggen, als deelnemers vis op hun bord willen (resultaat), ze zelf initiatief en discipline aan de dag moeten leggen om het effect van de oefeningen te ondervinden. Een topsporter blijft goed presteren dankzij de dagelijkse training.


Opgelet! Deze training is geen hersteltraject voor mensen met langdurige spanningsklachten of burn-out. In overleg met uw individuele coach kan het aanvullend werken op een traject dat nog veel meer omvat. Ons doel is om technieken mee te geven die preventief kunnen worden ingezet. Als u ze preventief inzet, kunt u wel de negatieve gevolgen van stress reduceren. Kortom: geen quick fix maar een toolkit waar u levenslang gebruik kan van maken!


Omschrijving

Met deze sessies willen we een krachtige toolkit aanbieden voor wie:

  • preventief wenst in te zetten op veerkracht
  • voor wie op zoek is naar meer werkplezier, betere focus en grotere efficiëntie
  • voor wie milde spanningsklachten wil reduceren


Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers die zich beter willen wapenen tegen werkdruk en stress

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

1.Stress: klacht of kracht?

In de eerste sessie van de reeks 'slim omgaan met stress' maat u kennis met een ietwat andere visie op stress dan wat u wellicht tot hiertoe al gehoord hebt over dit fenomeen. Verder gaat u aan de slag met een reflectietool die een weerspiegeling biedt van een waaier aan beïnvloedende factoren. U staat er niet alleen voor als het gaat over anders of slim omgaan met stress.

Als u even terugblikt in uw eigen herinneringen, dan herkent u wellicht een aantal van volgende situaties: u voelt spanning in uw lijf bij een eerste verliefdheid, u denkt met spanning aan het komende functioneringsgesprek, u voelt u ongemakkelijk bij de woordenwisseling tussen twee collega’s, heel uw lijf reageert bij het overlijden van een dierbare, u bent opgewonden bij een eindejaarsfeestje, enz. Ja, we kunnen hieruit besluiten dat spanning of stress een natuurlijke reactie is van ons lichaam.

Als we dan verder stilstaan bij de stressresponsmechanismen in ons lichaam, dan stellen we vast dat dit een zeer verfijnd mechanisme is. We trekken instinctmatig onze hand weg als we die op een hete ovenplaat leggen, een brandweerman staat op scherp en haalt gezwind een kind uit een brandend huis, na een intense werkdag slaagt u erin om een heerlijk maal op tafel te zetten voor het gezin, een luisterend oor bieden voor een collega zorgt voor opluchting en nieuwe moed ... In tal van situaties wordt ons lichaam uitgedaagd en het reageert heel genuanceerd op die uitdagingen. We beschikken over veel meer dan de gekende oerreactie van vlechten, vluchten of verstarren.

Nadat we de hulpbronnen binnen ons lijf hebben verkend, gaan we onze blik naar buiten richten. Er is namelijk een mix van factoren te onderscheiden die bijdraagt tot onze veerkracht en werkplezier. Een goede mix zorgt voor een aangename cocktail, een wat ongelukkige mix kan zorgen voor een explosieve situatie die aanleiding kan geven tot spanningsklachten en burn-out. Waaruit deze cocktail bestaat en hoe u ermee kan omgaan leert u eveneens in deze sessie.


2.Hart-brein balans: van angst en paniek naar rust en balans

Dagelijks ervaren we situaties als te lastig, te stresserend, te moeilijk… ons hart en ons brein registreren deze prikkels als 'gevaarlijk'. Zo wordt telkens ons oersysteem van 'vechten-vluchten-verstarren' geactiveerd waardoor we ons niet kunnen concentreren, dingen vergeten, er als een kip zonder kop bij lopen en algemeen minder efficiënt en minder goed functioneren.


Het kan echter anders en we hebben zelf de sleutel tot succes in ons bezit. We kunnen een andere piste kiezen, nl. die van de veilige modus of de veilige route. Het is een bewuste keuze die iedereen kan maken. We doen dit door gebruik te maken van ons lichaam, meer specifiek door hart, brein en ademhaling in balans te brengen. Wanneer deze in balans zijn, blijven we helder nadenken, kunnen we problemen analyseren en creatief oplossen en kunnen we emoties plaatsen zonder erdoor overspoeld te worden. Zo kunnen we de lastige, stresserende en moeilijke situaties aanpakken met een betere focus, grotere concentratie en flexibele houding. Hoe u deze 'veilige modus' creëert of er naar terugkeert, leert u in deze sessie. Praktische technieken die u na deze sessie zelf kunt toepassen zijn de ritmische focus-ademhaling en de filmtechniek.


3. Een krachtige stressmindset verhoogt vitaliteit en creativiteit

Er wordt op verschillende manieren gesproken over stress, mensen reageren verschillend in spannende momenten. De ene persoon gaat gebukt onder stress, de andere lijkt er geen last van te ondervinden.

Het is wetenschappelijk bewezen dat wanneer we een stimulerende stressmindset hanteren, nl. positief denken over stress, ons lichaam gezonder reageert dan wanneer we stress vrezen.

We kunnen stress verwelkomen als een vriend, een interne hulpbron in plaats van stress te beschouwen als onze vijand. We kunnen ervoor zorgen dat ons lichaam gezonder blijft functioneren onder spanning, waardoor we meer welbevinden en werkplezier ervaren en algemeen energieker zijn. In deze workshop krijgt u zicht op de voordelen van een stimulerende stressbril of stressmindset, leert u die zelf te construeren en toe te passen.

De kracht van positief denken is al geruime tijd door uiteenlopende onderzoeken aangetoond. Toch is het voor ons brein niet evident om die positieve kant te kiezen. Onze hersenen hebben evolutionair gezien nog altijd een negatieve vooringenomenheid. Voor onze verre voorouders was het oog hebben voor gevaar en bedreiging in de natuur een noodzakelijk overlevingsmechanisme. Vandaag de dag dreigt dat fysieke gevaar meestal niet.

Onder druk en bij spanning neemt dit oude patroon echter vaak weer de bovenhand. We zijn dan meesters om aandacht te geven aan negatieve dingen, aan wat ontbreekt, niet goed gaat, piekeren en denken in rampscenario’s.

Vanuit het principe 'wat u aandacht geeft groeit', kunt u deze spiraal doorbreken. Wat als u die energie nu eens focust op het positieve en successen? Hoe dit in praktijk brengen en wat het u oplevert leert u in dit webinar.


4. Focus en breinvriendelijk werken

Onze hersenen zijn ons belangrijkste hulpmiddel voor onze productiviteit. In een wereld van steeds meer en sneller, gebruiken we ons brein echter heel vaak alles behalve efficiënt. Ons snelle reflexbrein staat altijd 'aan' waardoor we veel (werk)druk ervaren. Ons denkende brein is vermoeid waardoor we ons moeilijk kunnen concentreren en nauwelijks iets met voldoening kunnen afwerken.

In deze webinar geven we u meer inzicht in hoe uw hersenen werken. Hierdoor gaat u begrijpen waarom multitasken en altijd online zijn niet productief zijn.

u krijgt een stappenplan om uw hersenen te trainen naar meer focus en hoe u die focus kan behouden.

Want net zoals u uw spieren kan trainen om betere sportprestaties te leveren, kunt u ook uw hersenen trainen om u beter te concentreren en op een mentaal gezonde manier productief te blijven.

Daarnaast is het ook essentieel uw aandacht te richten op wat écht relevant is voor uw werk. u maakt kennis met de prioriteitenmatrix en leert hoe u deze kan gebruiken om keuzes te maken waar u uw hersenen voor inzet.


Onze opleidingen

Locaties en data


Webinar

Vanaf 16/10/2024

€ 680,00

excl. BTW

Lesdagen

woensdag (16/10)
woensdag (23/10)
woensdag (06/11)
woensdag (13/11)

Uur

18:30 - 20:30
18:30 - 20:30
18:30 - 20:30
18:30 - 20:30

€ 680,00

excl. BTW


Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag