17/10/2024

Veilig werken in besloten ruimten

Een doordachte aanpak om ernstige ongevallen te voorkomen
 • KMO-portefeuille

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U hebt inzicht in het wettelijk kader, de specifieke risico’s eigen aan werkzaamheden in besloten ruimten, de organisatorische en technische maatregelen, de individuele en collectieve bescherming.

Omschrijving

Hebt u inzicht in de gevaren en risico’s eigen aan werkzaamheden in besloten ruimten?

Bent u op de hoogte van organisatorische en technische mogelijkheden en van aangepaste werkmethoden om op een veiliger manier te werken in besloten ruimten?

Een ruimte met gevaar voor verstikking, vergiftiging, bedwelming, brand of explosie en met bovendien een beperkte toegankelijkheid noemen we een “besloten ruimte”. We stellen vast dat zeer veel werknemers, zonder het soms te beseffen, werkzaamheden uitvoeren in een besloten ruimte.

Bij het werken in een besloten ruimte worden de werknemers blootgesteld aan specifieke risico’s voor de veiligheid en de gezondheid met een grote kans op dodelijke ongevallen of ernstige verwondingen met blijvende invaliditeit. Hier bovenop mogen we stellen dat in geval van een ongeval de hulpverlening in een besloten ruimte meestal heel moeilijk verloopt.

Om verandering te brengen in deze onveilige werksituatie is het noodzakelijk om voldoende aandacht te besteden aan de specifieke risico’s en de werknemers voldoende te informeren over de gevaren.

Binnen een goede organisatie met een geïntegreerd veiligheidsbeleid zullen aangepaste werkmethoden aan de basis liggen van een preventieve ingesteldheid die ervoor zorgt dat de risico’s zoveel als mogelijk pro-actief weggenomen (risico’s elimineren) of beperkt worden (risico’s reduceren).

Indien deze maatregelen niet doeltreffend genoeg zijn zal men beroep moeten doen op collectieve bescherming. Indien ook deze middelen ontoereikend zijn moet er worden overgegaan tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (reactief handelen).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich specifiek tot de werfleiders, engineering, werkvoorbereiders, meestergasten, preventieadviseurs en medewerkers van bedrijven of organisaties die geconfronteerd worden met werken in besloten ruimten.

Toelatingsvoorwaarden

Minstens 18 jaar en medisch geschikt.

Methodologie

Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden enkele casussen besproken. U leert de verschillende risico’s herkennen waarbij we onderzoeken op welke plaatsen het ontstaat en welke maatregelen genomen moeten worden. Dankzij de praktijkgerichte aanpak moet u in staat zijn om de manier van werken in een besloten ruimte te beoordelen en daar waar nodig verbeteringen aan te brengen. De aangebrachte kennis is direct bruikbaar en kan bijdragen tot het voorkomen van ernstige arbeidsongevallen.

Omwille van de interactie worden er maximaal 12 deelnemers toegelaten.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Theorie op basis van praktijkervaring

 • Wetgevend kader
 • Betrokken personen
 • Specifieke risico’s eigen aan werkzaamheden in besloten ruimten (vallen, knelling, elektrocutie, chemische agentia, fysische agentia, brand, verstikking, bevriezen, explosie, werking installaties, …)
 • Werken in besloten ruimten, hoe aanpakken: organisatorische en technische maatregelen
 • Individuele en collectieve bescherming
 • Toezicht
 • Redding en evacuatie
 • Bespreking van enkele cases
 • Oefening in klas

Onze opleidingen

Locaties en data


Brugge

Ten Briele 7, 8200 Brugge

17/10/2024

€ 612,00

excl. BTW

Duur

1 sessie

€ 612,00

excl. BTW


Ook interessant voor jou

Na dit webinar hebt u inzicht in de gevaren waar men wordt aan blootgesteld en inzicht in organisatorische en technische maatregelen en aangepaste werkmethoden.
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
icon chevron right
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Na dit webinar hebt u inzicht in de gevaren waar men wordt aan blootgesteld en inzicht in organisatorische en technische maatregelen en aangepaste werkmethoden.
 • KMO-portefeuille
icon chevron right

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag