Najaar 2024

Omgaan met en beheren van chemische producten - basisbegrippen

Bent u in staat om de chemische producten van uw bedrijf te beoordelen?

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U leert met een kritisch oog naar chemische stoffen kijken
 • Lezen en interpreteren van veiligheidsinformatie
 • De gezondheidsrisico’s kennen en beheersen
 • Weten hoe men zich kan beschermen tegen de risico’s
 • Op een veilige manier stockeren, opslaan en verwerken van chemische stoffen
 • U hebt voldoende kennis waardoor u kunt meehelpen aan een sensibiliseringscampagne in uw bedrijf

Omschrijving

Chemische producten zijn alom tegenwoordig in het dagelijkse leven. Of het nu op het werk is of thuis, u komt ze overal tegen.

Vaak zijn het eerder onschuldige producten zoals detergenten of wasproducten maar even goed komt u in contact met gevaarlijke stoffen zoals bepaalde lijmen, ontvetters, WC-reiniger, ammoniak, …

Vaak zijn we ons onvoldoende bewust van de gevaren die bepaalde producten binnenbrengen in ons bedrijf.

We komen dus omzeggens allemaal in contact  met chemische producten. Maar hoe gaan we hier mee om? Waarop moeten we letten? Welke producten zijn gevaarlijk? Hoe herkent u dit? Welke producten zijn verboden? Hoe werkt u veilig met chemische producten? Hoe beheren we onze chemische producten op een eenvoudige manier? Hoe maken we afspraken rond gebruik van collectieve en persoonlijke  beschermingsmiddelen?

In het kader van de arbeidsveiligheid bestaat er heel wat wetgeving over het stockeren, verwerken en de omgang met chemische producten. Om die wetgeving correct te kunnen toepassen is het essentieel om een basiskennis te hebben. Deze opleiding focust zich op de praktijkgerichte aanpak.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot leidinggevenden die medewerkers tewerkstellen die in contact komen met chemische producten. Deze opleiding is ook interessant voor preventieadviseurs die hun kennis van chemische producten willen opfrissen.

Methodologie

Deze opleiding is absoluut geen theoretisch verhaal.

U leert op een praktische manier hoe het risico bij het werken met chemische producten kan geminimaliseerd worden.

Er wordt kort stilgestaan bij het wettelijk kader om vervolgens vrij snel over te schakelen naar de praktische invulling. De vele praktische tips en voorbeelden zullen u in staat stellen om die zaken die een meerwaarde zijn voor uw bedrijf over te nemen en te implementeren.

Tijdens de opleiding wordt er gevraagd om in het eigen bedrijf op zoek te gaan naar chemische agentia, zowel goede als slechte voorbeelden. Deze concrete voorbeelden komen dan aan bod in de volgende sessies.

Er wordt gevraagd om de risicobeoordeling van enkele chemische agentia in het eigen bedrijf uit te werken.

Op basis van concrete voorbeelden worden de mogelijke voorkomingsmaatregelen besproken.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Sessie 1: basiskennis gevaarlijke producten

 • Wat zijn chemische stoffen?
 • Welke stoffen zijn gevaarlijk?
 • Hoe kan je de gevaarlijke stoffen herkennen?
 • Gevaarsymbolen
 • Wat zijn de risico's van chemische agentia?
 • Hoe werken deze stoffen in?

Sessie 2: risicoinventarisatie & beoordeling

 • Inventariseren van chemische agentia
 • Beoordelen van de gezondheidsrisico's van chemische agentia
 • Gezondheidstoezicht, biomonitoring, omgevingsmetingen, bescherming van jongeren en zwangeren
 • Beoordelen van de brand- & explosierisico's van chemische agentia
 • Beoordelen van de milieuriico's van chemische agentia

Sessie 3: risico's van chemische stoffen voorkomen

 • Voorkomingsbeleid bij anakoop van chemische producten
 • Gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen tegen de risico's van chemische agentia
 • Maatregelen bij incidenten, ongevallen, noodsituaties met chemische stoffen
 • Informatie - opleiding - signalisatie
 • Veilige opslag van chemische stoffen

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag