Najaar 2024

Minimale voorschriften veiligheid van elektrische installaties

Gelijkschakeling veiligheidsniveau elektrische installaties conform de regelgeving AREI

Introductie

Tijdens deze opleiding wordt toegelicht wat van u verwacht wordt om in regel te zijn met de richtlijnen van dit KB.

Omschrijving

Het KB van 4 december 2012 betreft de minimale voorschriften voor zowat alle elektrische installaties (oude en nieuwe) gelegen in de gebouwen, terreinen en inrichtingen van de werkgever.

De oude ARAB regelgeving werd vervangen door spelregels die resultaatgericht zijn, m.a.w. de filosofie van de risicoanalyse in het kader van een dynamisch risicobeheer is hier de rode draad in het verhaal.

De bedoeling is alvast ervoor te zorgen dat oude elektrische installaties een veiligheidsniveau gelijkwaardig aan dat van de nieuwe installaties hebben, conform de regelgeving van het AREI.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot verantwoordelijken van bedrijven en organisaties, betrokken bij de uitbating van elektrische installaties. We denken hierbij o.a. aan onderhouds- en productieverantwoordelijken, verantwoordelijken facilitair beheer & technische dienst, leidinggevenden, ...). Voor preventieadviseurs is de opleiding een aanrader in het kader van de jaarlijkse bijscholing.

Methodologie

Tijdens deze opleiding worden de wettelijke voorschriften aangevuld met praktische oplossingen tot het bekomen van een veilige, bedrijfszekere en reglementaire elektrische installatie.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

  • Wetgevend kader: toelichting Koninklijk Besluit, minimale voorschriften.
  • Toepassingsgebied: welke installaties vallen onder deze wetgeving.
  • Risicoanalyse op de elektrische installaties (HS & LS).
  • Preventiemaatregelen.
  • Voorgeschreven controles.
  • Inhoud van het verplichte dossier "elektrische installatie".
  • Wanneer in orde?
  • Vraagstelling.

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag