Najaar 2024

Interne noodplanning

Nood breekt wet

Introductie

Interne noodplanning is complex maar noodzakelijk om, op een gestructureerde manier wat voor mogelijk rampscenario ook, efficiënt in te schatten en zo snel mogelijk aan te pakken.

Omschrijving

Doelmatige noodplanning vereist een efficiënt en betrouwbaar samenspel tussen, de instelling, het bedrijf, organisatie, hulpdiensten en andere actoren.

De huidige maatschappelijke context en het steeds toenemende belang van technologie en regelgeving in al onze activiteiten maakt zowel nood- als rampenplanning en rampenbestrijding meer en meer complex maar ook meer en meer noodzakelijk.

De onderneming of organisatie draagt de ethische verantwoordelijkheid om alles in het werk te stellen om zowel personeelsleden, bevolking en leefomgeving te vrijwaren van bedreigingen en in geval van calamiteiten zo correct mogelijk te handelen en een zo goed mogelijke bescherming te bieden voor mens, materiaal en milieu.

Brand, explosie, bomalarm, een gaslek, productuitbraak, ... behoren misschien niet tot de dagelijkse problemen maar hebben wel het potentieel in zich om plots keiharde realiteit te worden die een vlugge en efficiënte aanpak vereist.

Enkel aan de hand van vooraf uitgevoerde analyses en planningen kunnen we dergelijke problemen snel identificeren, maatregelen treffen om ze te voorkomen en in een vroeg stadium aan te pakken.

Een intern noodplan heeft slechts zin als het actueel is. De middelen en methodes die erin opgenomen zijn moeten er effectief zijn op het moment dat men ze snel en operationeel nodig heeft. Zowel de middelen, de mensen als procedures moeten dus regelmatig op hun paraatheid worden getest, geëvalueerd en bijgestuurd. Een opdracht die heel wat inzicht, inspanning en visie vergt.

Een noodplan zal voor ieder van u verschillend zijn. Waar de ene persoon te kampen heeft met de massaopslag van gevaarlijke stoffen ziet de andere dagelijks honderden bezoekers langskomen, terwijl men in een rusthuis zijn ergste nachtmerrie, namelijk brand, probeert buiten te houden.

Ons doel is dan ook dat u in staat bent om op een efficiënte en functionele manier een noodplan op te maken aangepast aan de eigen noden van de organisatie of instelling.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich voornamelijk tot de personen die betrokken zijn bij de opmaak en de toepassing van een noodplan: werkgevers, preventieadviseurs, de hiërarchische lijn, leden van interventie- of brandweerploegen, evacuatieverantwoordelijken, veiligheidsagenten, organisatoren van evenementen, ...

Methodologie

In de eerste sessie wordt het wettelijke kader van de nood- en rampenplanning verduidelijkt. Er wordt een duidelijk overzicht gegeven van de diverse rampen- en noodplannen, dit telkens met de vermelding van de verschillende verantwoordelijkheden. Dit zal dienen als noodzakelijke basis voor de verder uitwerking van uw noodplan.

In het tweede luik wordt het noodplan verder uitgediept. Het betreft de noodzakelijke elementen van een goed noodplan.

Tijdens de derde sessie bespreken we enkele praktische items. Hierin zijn o.a. cases, tools en de integratie van de eerste interventieploeg(en) en/of interne brandweerdienst vervat. Het is een praktisch sluitstuk die de functionaliteit en werkbaarheid van het noodplan vergroot.

Om de communicatie en interactie te bevorderen worden er maximaal 16 personen toegelaten tot deze opleiding.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

 • Wetgevend kader en de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren
 • Het rampenplan met zijn verschillende fasen (gemeentelijk, provinciaal, nationaal)
 • Het intern noodplan als eerste schakel in de ketting
 • De elementen van een intern noodplan
 • Link met de noodprocedures en het integreren van de beschikbare hulpmiddelen, ...
 • Communicatie tussen de verschillende actoren betrokken bij het interne noodplan
 • Praktijkvoorbeelden
 • Praktische tools

Ook interessant voor jou

U wenst het intern noodplan op te maken of te verfijnen? Schijf u in voor deze praktijkgerichte opleiding!
 • icon Gent
 • icon 1 sessie
 • icon 520,00 excl. BTW
icon chevron right
 • icon Gent
 • icon 520,00 excl. BTW
 • icon 1 sessie
U wenst het intern noodplan op te maken of te verfijnen? Schijf u in voor deze praktijkgerichte opleiding!
 • KMO-portefeuille
icon chevron right
Met dit webinar wordt u uitgenodigd om te gaan nadenken hoe een efficiënt en veilig intern verkeersplan zou kunnen opgesteld worden.
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
icon chevron right
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Met dit webinar wordt u uitgenodigd om te gaan nadenken hoe een efficiënt en veilig intern verkeersplan zou kunnen opgesteld worden.
icon chevron right

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag