21/11/2024

Elektrische installaties: opmaak van een dossier m.b.t. uitwendige invloeden

De uitwendige invloeden en de gevolgen voor de elektrische installaties

Introductie

Uitwendige invloedsfactoren kunnen de veilige werking van elektrische installaties aantasten en zo de kans op ongevallen verhogen. Wanneer verschillende uitwendige invloeden gelijktijdig voorkomen kunnen ze elkaar onderling beïnvloeden met gevolgen voor de elektrische installatie en hierdoor de beschermingsgraad wijzigen (cfr. AREI artikel 19: de installatievoorwaarden van elektrisch materieel in functie van zijn omgeving).

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Wat biedt deze opleiding:

Tijdens deze uiteenzetting wordt dieper ingegaan op de mogelijk aanwezige uitwendige invloeden en de gevolgen voor de elektrische installaties.

De docent biedt u een leidraad voor het opmaken van een dossier dat volledig in lijn is met de bepalingen in het artikel 19 van het AREI. Hij verduidelijkt dit a.d.h.v. concrete voorbeelden, zodat u na het volgen van dit programma concreet aan de slag kan voor het opmaken van een correct dossier voor "uitwendige invloeden" op elektrische installaties.

Omschrijving

Wanneer u beschikt over niet-huishoudelijke, elektrische installaties, dan moeten de uitwendige invloeden alsook de zones waarin deze van toepassing zijn in een dossier vermeld worden.

Concreet betekent dit dus dat er voor iedere niet-huishoudelijke, elektrische installatie een dossier moet opgesteld zijn, per lokaal, per lokalengroep of gebouw met vermelding van alle uitwendige invloeden.

Dit dossier dient door de exploitant en de vertegenwoordiger van de Externe Dienst voor Technische Controle goedgekeurd en ondertekend te worden.

Probleem:

De praktijk leert ons dat een belangrijk aandeel van de bedrijven wettelijk gezien niet in orde is met deze procedure. In veel gevallen werd het dossier niet correct opgemaakt, en voor sommige bedrijven ontbreekt dit dossier zelfs.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Preventieadviseurs, elektriciens, onderhoudsdiensten, facility managers, ...

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Deze opleiding heeft tot doel de aanwezige uitwendige invloeden op te lijsten en aan te duiden in een dossier, zodat dit ter ondertekening kan voorgelegd worden aan de EDTC (Externe Dienst voor Technische Controle).

Daarbij komen aan bod:

  • Wettelijk kader
  • Classificatie van elektrisch materiaal.
  • Uitwendige omgevingsinvloeden en risico's
  • Beschermingsgraden
  • Praktijkvoorbeelden betreffende de opmaak van het dossier "uitwendige invloeden"

Onze opleidingen

Locaties en data


Brugge

Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

21/11/2024

€ 270,00

excl. BTW

Duur

1 sessie

€ 270,00

excl. BTW


Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag