Najaar 2024

De verantwoordelijkheden van de KMO zaakvoerder op vlak van veiligheid

60 minuten webinar: uw verantwoordelijkheden rond veiligheid en preventie hebt u voldoende afgedekt. Bent u daar zeker van?

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van dit webinar zal u:

  • De rol van de bedrijfsleider als preventieadviseur kennen
  • De toegevoegde waarde en het juiste perspectief zien van de externe dienst preventie en bescherming in de KMO
  • Inzicht krijgen in het beheersen van uw risico’s als bedrijfsleider
  • Passende maatregelen kunnen nemen om desgevallend risicobeheer te optimaliseren

Omschrijving

Zaakvoerders van KMO’s met een klein aantal werknemers mogen zelf de rol van preventieadviseur opnemen en werken hierbij samen met externe diensten preventie en bescherming. Dat is een beproefd concept die de zaakvoerder een aantal zorgen ontneemt maar in geen geval de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met welzijn van het personeel bij de uitvoering van het werk. De risico’s beheersen blijft de verantwoordelijkheid van u als zaakvoerder.

Veiligheid en welzijn op het werk is voor zaakvoerders van bedrijven met minder dan 20 werknemers nog steeds in vele gevallen een noodzakelijk kwaad. Onvoldoende geïnformeerd of zelfs gespeend van enige kennis ter zake wordt gekozen voor een standaard oplossing om “wettelijk in orde te zijn met de veiligheid”. Op zich zal alles wettelijk minimaal in orde zijn want uw standaard oplossing omvat samenwerking met professionele organisaties die u als zaakvoerder in uw drukke job bijstaan. Medische onderzoeken worden uitgevoerd, u krijgt regelmatig bezoek van een opgeleide externe preventieadviseur die u met raad en daad bijstaat. Dit is volledig correct, en toch …

De praktijk leert echter dat er zich gaandeweg risico’s in uw bedrijf ontwikkelen die u pas doorheeft als het al te laat is en uiteindelijk leiden tot schade, letsel of zelfs ernstiger. Daarbij blijft u als zaakvoerder eindverantwoordelijke ook al deed u al het nodige om minimum in orde te zijn met de wetgeving. Minimum is echter al lang niet meer genoeg wanneer het over veiligheid en welzijn op het werk gaat. Het beheer van sommige risico’s houdt u in heel wat gevallen toch beter in uw eigen bedrijf, ook al is het een KMO van beperkte omvang.

Hebt u als zaakvoerder van een KMO met een beperkt aantal werknemers uw risico’s echt onder controle? Kan u met een gerust geweten uw medewerkers aan het werk zetten in uw bedrijfsgebouw, bij uw klanten ver weg van het bedrijf of op die ene grote, complexe werf of arbeidsplaats?

Tijdens dit webinar wordt een gefundeerd antwoord gegeven op deze en andere vragen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit webinar richt zich heel specifiek tot zaakvoerders en verantwoordelijken van KMO’s met een personeelsbestand kleiner dan 20 werknemers.

Methodologie

Tijdens dit exclusieve interactieve webinar komen zowel de opportuniteiten als de valkuilen van welzijn op het werk aan bod.

Een live interactie is mogelijk met de spreker. U kunt in real time vragen stellen via chat. De presentatie die tijdens dit webinar worden gebruikt kunt u downloaden.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

  • ?Het ABC van de relevante wetgeving voor de kleine KMO inzake welzijn op het werk in een notedop
  • Uw rol als bedrijfsleider/preventieadviseur in relatie tot de externe dienst
  • Het inschatten van de risico’s in de eigen KMO en uw verantwoordelijkheid hierin
  • Opzetten van een praktisch haalbaar en betaalbaar welzijnsbeleid

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag