Vanaf 17/10/2024

De risicoanalyse brand

Een wettelijke verplichting voor elk bedrijf of organisatie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Met deze opleiding krijgt u kennis en vaardigheden mee betreffende hoe u een risicoanalyse brand kunt uitvoeren. Dankzij de uitvoering van een risicoanalyse onder toezicht van de docent bent u in staat om zelf risicoanalyses brand uit te voeren.

Omschrijving

Wanneer we denken aan de gevolgen van brand zoals menselijk en economisch leed is zoals zo vaak gezegd de beste verdediging hiertegen een pro-actieve benadering.

Vandaag krijgen we de steun van de wetgever. Elke werkgever is namelijk verplicht om een risicoanalyse brand op te maken (Codex: boek 3, Titel 3, Hfdst II).

Die risicoanalyse brand is een essentieel onderdeel van het brandpreventiedossier.

Bij de uitvoering van de risicoanalyse houdt de werkgever rekening met verschillende risicofactoren zoals o.a.:

 • de gelijktijdige aanwezigheid van brandstof, oxidatiemiddel en ontstekingsbronnen
 • de arbeidsmiddelen, gebruikte stoffen, processen en hun eventuele interacties
 • de aard van de activiteiten
 • de grootte van de onderneming of inrichting
 • het maximaal aantal personen die kunnen aanwezig zijn
 • de specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen die aanwezig zijn
 • de ligging en de bestemming van de (risico-houdende) lokalen
 • de aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen op eenzelfde arbeidsplaats of op aanpalende arbeidsplaatsen
 • de werkzaamheden uitgevoerd door externe ondernemingen

Op basis van die risicoanalyse moet de werkgever materiële en organisatorische preventiemaatregelen nemen om:

 • brand te voorkomen
 • veiligheid te verzekeren en indien nodig snelle evacuatie
 • elk begin van brand te bestrijden
 • de schadelijke gevolgen van een brand te beperken
 • de tussenkomst van openbare hulpdiensten te vergemakkelijken

De risicoanalyse moet regelmatig bijgewerkt worden wanneer er zich wijzigingen voordoen die een invloed hebben op de brandrisico’s.

Tijdens deze opleiding bespreken we een risicoanalysemethode die toelaat een beeld te krijgen van de bestaande risico's om tot gepaste preventiemaatregelen te komen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding is bedoeld voor preventieadviseurs, leidinggevenden, en medewerkers van de interne brandbestrijdingsdienst (eerste interventieploeg) die pro-actief meewerken aan het uitvoeren van de risicoanalyse en het bewaken van de brandveiligheid.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

De aanpak is zowel een theoretische als een praktische benadering.

De eerste sessie (les) gaat gelijktijdig door met de volledige leergroep die wij omwille van interactiviteit beperken tot 12 deelnemers.

Voor de tweede sessie (les) voorzien we individuele ondersteuning voor u in uw bedrijf of organisatie. Hiervoor spreekt u af met de docent. Tijdens die tweede sessie in uw bedrijf of organisatie voert u een brandrisicoanalyse uit waarbij u ondersteuning krijgt van de docent.
Het is de bedoeling dat we vooral ingaan op specifieke praktijksituaties en vragen waarmee u geconfronteerd wordt bij de uitwerking van een risicoanalyse brand.
Daarnaast werken we met een voorbeeld van een brandrisicoanalyse methode.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

 • Wettelijke kader en doelstellingen
 • Situaties die een brandrisico kunnen creëren: de risico’s in kaart brengen en de risicofactoren bepalen
 • Ontstaan, ontwikkeling en voortplanting van brand
 • Conclusie en specifieke preventiemaatregelen
 • De risicoanalyse als onderdeel van het brandpreventiedossier
 • Aandachtspunten bij het werken met aannemers of onderaannemers
 • Aandachtspunt bijsturing noodplanning en opvolging
 • Individuele begeleiding bij een risicoanalyse

Getuigschrift

U ontvangt een attest van deelname.

Onze opleidingen

Locaties en data


Gent

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

Vanaf 17/10/2024

€ 720,00

excl. BTW

Duur

2 sessie(s)

€ 720,00

excl. BTW


Ook interessant voor jou

U wenst het intern noodplan op te maken of te verfijnen? Schijf u in voor deze praktijkgerichte opleiding!
 • icon Gent
 • icon 1 sessie
 • icon 520,00 excl. BTW
icon chevron right
 • icon Gent
 • icon 520,00 excl. BTW
 • icon 1 sessie
U wenst het intern noodplan op te maken of te verfijnen? Schijf u in voor deze praktijkgerichte opleiding!
 • KMO-portefeuille
icon chevron right

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag