Communicatievaardigheden voor ingenieurs en technici


Technieken om technische inhoud duidelijk te communiceren aan niet-technici
#140857
Opleiding | Persoonlijke vaardigheden

Introductie

Technische informatie op een begrijpelijke manier communiceren aan mensen zonder technische kennis kan soms een uitdaging zijn, omdat technisch specialisten vaak gewend zijn om te communiceren met andere technici. Ze zijn daarom geneigd om jargon en technische termen te gebruiken die voor leken moeilijk te begrijpen zijn. Bovendien kan het zijn dat technische informatie complex of abstract is, waardoor het lastig kan zijn om deze informatie begrijpelijk over te brengen.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In deze training leert u vaktechnische kennis te combineren met heldere communicatie zodat uw klant of gesprekpartner begrijpt wat u uitlegt.

Omschrijving

Om ervoor te zorgen dat technisch specialisten in staat zijn om technische informatie duidelijk te communiceren aan niet-technici, zijn er verschillende technieken en strategieën ontwikkeld. Deze technieken omvatten onder andere het vermijden van jargon en technische termen, het gebruik van analogieën en voorbeelden om complexe informatie begrijpelijk te maken en het gebruik van visuele hulpmiddelen zoals grafieken en diagrammen om informatie te verduidelijken.

Het is belangrijk om op een begrijpelijke manier te communiceren over techniek met klanten, omdat dit kan bijdragen aan een betere samenwerking en begrip tussen technisch specialisten en niet-technici. Door effectieve communicatie kunnen problemen beter worden begrepen en opgelost, wat kan leiden tot betere resultaten en meer tevreden klanten.

Deze cursus is een aanrader voor iedereen in de technische branche die de communicatie met klanten en collega's wil verbeteren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Ook in technische beroepen is de ontwikkeling van softskills en communicatieve vaardigheden steeds belangrijker. Vakjargon en technische procedures op een heldere manier uitleggen aan niet-technici is niet altijd evident. Deze opleiding helpt (leidinggevende) technici, projectleiders en projectmedewerkers op een gepaste wijze te communiceren met niet-technici over technische materie.

Programma

  • Het communicatieproces: bewust zijn van lichaamstaal bij gesprekken
  • Motiverend taalgebruik versus demotiverende opmerkingen
  • Motiverende feedback geven: timing, criteria
  • Communicatie met de verschillende generaties
  • Communicatie bij verandering: hoe collega's en klanten motiveren doorheen een change, hoe weerstand vertalen in uitdaging?
  • Luisteren en doorvragen: hoe de drijfveren van collega's en klanten achterhalen?
  • Directief versus non-directief communiceren: hoe verhoogt u de betrokkenheid?
  • Hoe krijg ik technische kennis duidelijk uitgelegd aan niet-technici?
  • Hoe blijf ik constructief communiceren?

Annick Defoort is afgestudeerd als industrieel ingenieur electronica - telecommunicatie. Ze heeft gedurende meer dan 10 jaar een internationale carriere uitgebouwd in de technologiesector. Haar loopbaan startte als software ingenieur bij het Telecommunication Switching Laboratory van Siemens, om vervolgens een steile vlucht te nemen bij de wereldleider van digitale cartografie Tele Atlas. Van software ingenieur naar internationale project coördinatie, management opdrachten en diverse director functies (operations - engineering) met aansturing van internationale teams.

In die periode als director coachte Annick niet alleen de managers en ingenieurs uit haar eigen internationale afdelingen, maar kwamen ook ingenieurs, (project) managers, VP's (met technische achtergrond) uit andere afdelingen haar bureau binnengewandeld voor coaching. De rode draad was groei, opstart van nieuwe afdelingen, heropbouw na collectief ontslag, integratie van teams en processen na overnames in functie van de vooropgestelde bedrijfsresultaten. Als constante : het mensgerichte aansturen van medewerkers, het opzetten en optimaliseren van processen, en het succesvol realiseren van de bedrijfsuitdagingen