Vanaf 07/11/2024

Business Analist - ICT Architect

Bouw bruggen tussen business en ICT!
 • KMO-portefeuille

Introductie

Verandering is een constante waardoor alles voortdurend evolueert, ook in het bedrijfsleven. Succesvolle bedrijven slagen er in hun organisatie flexibel op te stellen om bedrijfsmodellen en processen soepel bij te sturen en te harmoniseren. Om de huidige en toekomstige bedrijfsprocessen in kaart te brengen, doen deze bedrijven beroep op een "Business Analist - ICT Architect". Als Business Analist bouwt u bruggen tussen de 'Business' en 'ICT', en brengt u zo de veranderende processen in beeld. Een boeiende en tijdloze job! Deze uitdagende opleiding brengt u de nodige kennis op alle niveaus bij, waarbij ook aandacht is voor de noodzakelijke soft skills zoals samenwerken, communiceren, workshops leiden, etc. Voor deze opleiding hebt u geen ICT-achtergrond nodig, een analytische geest en een neiging naar formaliteit is wel aangeraden!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U verwerft kennis via voorbeeld Business Cases en u leert op basis van een aantal zelf uitgewerkte business cases alle stappen voor een succesvolle business analyse aan.
 • Na deze opleiding en een succesvolle eindwerkverdediging krijgt u een SBM Certificaat.
 • Er is een uitgebreide alumniwerking én u krijgt 1 jaar gratis lidmaatschap van de IT Club.

Omschrijving

De opleiding gaat van start met toelichting van de nodige soft skills waarover een Business Analist moet beschikken. Via een workshopoefening krijgen de deelnemers inzicht in hun persoonlijke soft skills met als doel onvolkomenheden aan te pakken.

Vervolgens leert u - vertrekkende vanuit een Business Case - de 'vertaalslag' te maken van de bedrijfsprocessen en business requirements naar een nog te bouwen (of aan te passen) softwareapplicatie. De bedrijfsprocessen worden vastgelegd in een Business Process Diagram, gebruikmakend van universele notatie BPMN 2.0 en flowcharting op basis van Unified Modeling Language (UML). Na de Business analyse volgt een functionele analyse die de basis vormt voor het functioneel ontwerp en het technische ontwerp.  U leert op een praktijkgerichte manier deze specifieke Business Analyse Methodology. Tijdens de opleiding is er ook aandacht voor ICT Architectuur. Op het einde van deze opleiding leren de deelnemers aan de hand van een overkoepelende oefening een Business Case van A tot Z uitwerken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • De Business Unit manager, IT manager, projectmanager/directeur, Business Analist - ICT Architect (in spé), Operational manager, Change manager, Marketing manager/directeur, Business Development Manager, die ambitie hebben om zelf Business Analist - ICT Architect te worden of die zelf over voldoende kennis wil beschikken om een team met Business Analisten - ICT Architecten aan te sturen, in te huren of te evalueren.
 • U bent pas afgestudeerd graduaat, ingenieur, economist, jurist, en u hebt een analytisch denkvermogen en een passie voor formalisme en volledigheid.

Voorkennis

 • Personal skills/competenties: analytische denkvermogen, empathie, assertief, communicatief, aanleg voor formalisme.
 • Technical skills: er zijn geen specifieke technical skills vereist.

Methodologie

De opleiding is een afwisseling tussen het bijbrengen van concepten, terminologie en methodologie en hands-on oefeningen -workshop formule- waarbij u de aangeleerde methodes, concepten inoefent binnen de toegeleverde templates binnen het softwarepakket "Enterprise Architect".

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Deze opleiding bestaat uit 11 lesdagen. De laatste ingeplande lesdag is bedoeld voor de eindwerkverdediging.

Module 1: Toegepaste softskills

In deze module krijgt deelnemer inzicht in de rol van een Business Analist en wordt het "ideale softskills profiel" waarover een Business Analist dient te beschikken om deze jobrol optimaal te kunnen invullen geschetst. Via de Myers-Briggs methode (MBTI Type indicator) krijgen de deelnemers inzicht in hun persoonlijkheid. Op basis van dit zelfbeeld kan deelnemer beter begrijpen hoe hij/zij kan werken om bepaalde softskills verder te ontwikkelen.

 • Samenwerken en communiceren
 • Conflict en kritiek hanteren
 • Probleemoplossend leren handelen
 • Faciliteren en leiden van stakeholder workshops
 • Realistisch overtuigen

Module 2: ICT Architectuur

In deze module krijgt de deelnemer een overzicht en inzichten over hoe IT een business strategie helpt realiseren. Vaak komen business-analyse-vragen hieruit naar voor.

 • Hoe is IT waardevol voor de business?
 • Business IT-Alignment
 • COBIT: van Business doelstellingen naar IT-enablers
 • Enterprise architectuur met TOGAF en Archimate
 • Fast IT vs Core IT
 • Cloud / on-premise / hybride
 • Niet-functionele requirements
 • Goede keuzes maken: tools van Gartner en Forrester

Module 3: Business analyse methodology

Vertrekkende vanuit een Business Case wordt in deze module de Business Analysemethodologie bijgebracht:

 • Bedrijfsstrategie vastleggen: middellange termijn (3 tot 5 jaar)
 • Situatie ASIS: welke zijn de kernprocessen, kernbegrippen,
 • Kernprocessen opnieuw in vraag stellen
 • Op welke domeinen informatie inwinnen?
  • Prioriteiten
  • Welke processen eerst onder controle krijgen
  • Proces optimalisatie en gebruikte methodologie
 • Deliverables van Business Analyse
  • Opmaak van Omgevingsmodel
  • Opmaak van Domeinmodel (grafisch woordenboek van terminologie dat gebruikt wordt)
  • Zakelijke processen (BPmodels)
  • Requirements: Eisen
 • Gebruikte formele notietechnieken: Basics van BPMN en UML  

Module 4: Functionele analyse

In deze module wordt de Functionele Analyse methodologie bijgebracht op basis van de 4 modellen die uitvoerig worden toegelicht:

 • Uit de requirements van de Business Analyse (4 deliverables uit module 3) wordt vertaald of afgeleid wat het te bouwen of te kopen 'systeem' moet 'kunnen'
 • Deze requirements worden vertaald naar:
 • Application context door middel van Use Cases,
 • Use Case scenario's in activiteitendiagramma (uit UML)
 • Systeeminformatie model = dieper vertaling van een domeinmodel (dieper uitgewerkt op klassemodel maar op basis van inhoud van alle Use Case scenario's)
 • Applicatiespecificatie (2 varianten):
  • Grafische User interface (functionaliteit)
  • Een 'Service' tussen systemen

Module 5: Uitwerking business case

Deze module is de alles samenvattende module waarin alle opgedane kennis samenkomt! Via een handson oefening leert de deelnemer vertrekkende vanuit een concrete Business Case alle stappen - gaande van Business Analyse over Functionele analyse ... - te doorlopen.

Opdracht het maken van een eindwerk en verdediging van het eindwerk voor een jury (laatste lesdag):

Deelnemers zullen in het begin van de opleiding een opdracht toegewezen krijgen (of deelnemers mogen ook zelf een voorstel doen, dat door de peterdocent wordt goedgekeurd). Deze uitgewerkte opdracht zullen deelnemers volledig gedocumenteerd en uitgewerkt aan de peterdocent van de opleiding overhandigen. Deelnemers zullen dit eindwerk voor een vakjury verdedigen. Op het einde van het traject krijgen deelnemers een certificaat van deelname aan de opleiding met hierop hun slaagcijfer (= punten van de vakjury).

Veroniek Claeys_Korazon_66.jpg

GETUIGENIS

De brug tussen business en ICT.

Quote Image
Een goed gevoerde business analyse laat het project efficiënter verlopen.

Onze opleidingen

Locaties en data


Gent

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

Vanaf 07/11/2024

€ 3500,00

excl. BTW

Lesdagen

donderdag (07/11)
donderdag (07/11)
donderdag (14/11)
donderdag (14/11)
donderdag (21/11)
donderdag (21/11)
donderdag (28/11)
donderdag (28/11)
donderdag (05/12)
donderdag (05/12)
donderdag (12/12)
donderdag (12/12)
donderdag (19/12)
donderdag (19/12)
donderdag (09/01)
donderdag (09/01)
donderdag (16/01)
donderdag (16/01)
donderdag (23/01)
donderdag (23/01)
donderdag (27/02)
donderdag (27/02)

Uur

09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Duur

22 sessie(s)

€ 3500,00

excl. BTW

Docenten & experten

Kennis delen is onze kracht

Ook interessant voor jou

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Nele Depecker

Nele Depecker

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag